Gå til hovedinnhold

Anne Halvorsen

Associate Professor

 
Kontor:
H2018 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Education

Ph.d. in Sociology (2010) and Master in sociology (1996), University of Bergen

Public Aministration Agder University College 1986, Teacher Training Seminar 1987, Norwegian language and literature 1980 and English Studies 1979, Agder College. 

Work experience

2023 -                Associate Professor

2016 - 2023       Dean

2010 – 2015      Head of department/associate professor, UiA

2007 – 2010      CEO, Agder Research

2002 – 2007       UiA: Project leader from 2002, assistant professor and head of department from 2006, Praxis-sør coordinator 2004 - 2007

1987 – 2002       Agder Research: first hired as research assistant, then researcher from 1990 and senior researcher from 2000, was also head of Centre for Welfare Research from 1996 – 1999.

1980 - 1984        Teacher, Værøy

 

Faglige interesser

Academic intersts

Sociology of knowledge

Organisational sociology

Social work theory and knowledge development in human services organisations

Evaluation

 

Prosjekter

Goals and Strategies for Service Development in Welfare Service Agencies”- Subproject 5 inInnovation and Service Development through Evolving Forms of Collaboration (INNOS-project),in collaboration with FAFO, Agder Research and University of Stavanger, led by Prof. Anne M. Støkken, UiA. Funded by the Research Council of Norway, 2013 – 2016.

Meta-evaluation of the evaluation of the Welfare Administration Reform in Norway. On assignment from the Research Council of Norway, and in collaboration with evaluation experts from Denmark and Sweden, 2014.

Practice development and knowledge creation at the work place. Casestudies in three welfare service agencies, 2010 – 2013.

Praxis-sør, centre for knowledge creation and practice development was establish during the EiB- and the IUSA- projects. More info: http://www.uia.no/senter-og-nettverk/praxis-soer

Innovation and development in social work, an extended version of the Evaluation in Child Protection-project, on innovation and practice development in social work, Regional Research Fund Agder, 2006 - 2007.

Evaluation in Child Protection Services, a collaborative project on the development of routines and tools for the evaluation and quality assurance of child protection services. Regional Research Fund Agder 2002 – 2005.

From 1987 till 2002 I worked in Agder Research with projects and evaluations in areas such as the organisation and production of welfare and public services, quality of life/living-condition research and entrepreneurship.

Publications: https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?sort=ar&pnr=328843&la=no&action=sok 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Steinkopf, Heine; Nordanger, Dag; Halvorsen, Anne; Stige, Brynjulf; Milde, Anne Marita (2020). Prerequisites for maintaining emotion self-regulation in social work with traumatized adolescents: A qualitative study among social workers in a Norwegian residential care unit. Residential Treatment for Children & Youth. ISSN: 0886-571X. s 1 - 17. doi:10.1080/0886571X.2020.1814937.
 • Halvorsen, Anne; Halvorsen, Pål (2019). Managerial responses to expectations about innovation in municipal welfare services. Tjenesteutvikling ved ulike former for samarbeid. ISBN: 9788245033434. Fagbokforlaget. Kapittel 3. s 45 - 60.
 • Halvorsen, Anne; Breidahl, Karen N.; Furubo, Jan-Eric; Balle Hansen, Morten (2016). Institusjonelle felt og forståelser av evaluering – en analyse av evalueringen av NAV-reformen. Nordiske organisasjonsstudier. ISSN: 1501-8237. 18 (2). s 3 - 22.
 • Alstveit, Marit; Halvorsen, Anne; Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle (2016). Lederen som innovatør og balansekunstner : en kvalitativ studie av lederes erfaringer fra forskningssamarbeid mellom helse- og velferdstjenestene og høyere utdanning. Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN: 1504-3614. 12 (2). s 31 - 50. doi:10.7557/14.4051.
 • Halvorsen, Anne; Nordstoga, Sigrid; Støkken, Anne Marie; Ueland, Svein Ove (2016). Om å bygge og vedlikeholde strukturer for samarbeid. Sosionomutdanning på Sørlandet : festskrift ved 25-årsjubileet høsten 2016. ISBN: 9788283141030. Portal forlag. kapittel 7. s 103 - 121.
 • Breidahl, Karen N.; Halvorsen, Anne; Hansen, Morten Balle; Furubo, Jan-Eric (2016). Større forvaltningsreformer og udfordringerne ved instrumentel læring : en analyse af evalueringen af NAV-reformen. Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN: 0809-2052. 19 (4). s 305 - 320. doi:10.18261/issn.2464-3076-2016-04-02.
 • Halvorsen, Anne (2016). What is it about the realtionship between sociology and social work?. Sosionomutdanning på Sørlandet : festskrift ved 25-årsjubileet høsten 2016. ISBN: 9788283141030. Portal forlag. Kapittel 2. s 19 - 32.
 • Halvorsen, Anne (2014). Fagutvikling, faglig utvikling og utvikling av fag - et forsøk på en presisering. Det kommunale barnevernet i utvikling - et nødvendig samarbeid mellom praksis og forskning. ISBN: 978-82-450-1606-2. Fagbokforlaget. Kapittel 2. s 25 - 41.
 • Halvorsen, Anne; Nordstoga, Sigrid (2013). Fagutvikling - ulike tilnærminger. Fagutvikling i velferdstjenester. ISBN: 978-82-15-02152-2. Universitetsforlaget. Kapittel 2. s 26 - 41.
 • Halvorsen, Anne; Nordstoga, Sigrid (2013). Fagutvikling i spenningsfeltet mellom individ og organisasjon. Fagutvikling i velferdstjenester. ISBN: 978-82-15-02152-2. Universitetsforlaget. Kapittel 3. s 42 - 58.
 • Halvorsen, Anne (2013). Forskningsbaserte evalueringer og andre evalueringer. Evaluering. Tradisjoner, praksis, mangfold. ISBN: 978-82-450-1331-3. Fagbokforlaget. Kapittel 15. s 233 - 246.
 • Halvorsen, Anne; Madsen, Einar Lier (2013). Styring og læring gjennom evaluering. Evaluering. Tradisjoner, praksis, mangfold. ISBN: 978-82-450-1331-3. Fagbokforlaget. 1. s 15 - 27.
 • Halvorsen, Anne (2011). Samarbeidsforskning i lys av kunnskapssyn og styringslogikk. Samarbeidsforskning i praksis. Erfaringer fra HUSK-prosjektet. ISBN: 978-82-15-01887-4. Universitetsforlaget. Kapittel 4. s 40 - 51.
 • Halvorsen, Anne (2009). Praktikerforskning - legitimt og nyttig bidrag i kunnskapsutvikling. Å forske blant sine egne. Universitet og region - nærhet og uavhengighet. ISBN: 978-82-7634-815-6. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. kapittel. s 109 - 129.
 • Halvorsen, Anne (2009). What Counts in Child Protection. Qualitative Social Work. ISSN: 1473-3250. 8 (1). s 65 - 81.
 • Halvorsen, Anne (2007). Praksisforankret evaluering i sosialt arbeid: hva er det og hvorfor skal en drive med det?. Nordisk sosialt arbeid. ISSN: 0333-1342. 27 (3). s 204 - 214.
 • Halvorsen, Anne (2005). Mot en bredere forståelse av resultater og evidens i barnevernet?. Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN: 0809-2052. 8 (Årg. 8, nr 1). s 47 - 57.
 • Halvorsen, Anne (2004). Evaluering av sosialt arbeid - mer enn måling og kontroll. Nordisk sosialt arbeid. ISSN: 0333-1342. 24 (4). s 356 - 368.
 • Halvorsen, Anne (2004). Hvor spesielle er sørlendingene?. Tallenes tale 2004. Array. faglig_bok_institusjon. s 53 - 77.
 • Halvorsen, Anne (2003). Introducing individual plans and evaluation routines in the child welfare services. Barnevernets PUFF. Forskning og praksis - hånd i hånd. Høgskolen i Agder. faglig_bok_institusjon.
 • Halvorsen, Anne; Madsen, Einar Lier; Jentoft, Nina (2013). Evaluering. Tradisjoner, praksis, mangfold. ISBN: 978-82-450-1331-3. Fagbokforlaget. s 285.
 • Halvorsen, Anne; Gjedrem, Jorunn (2006). Bedre praksis i sosialt arbeid. Fagutvikling og evaluering. ISBN: 9788215008578. Universitetsforlaget. s 220.
 • Repstad, Pål; Johnsen, Hans Christian Garmann; Halvorsen, Anne; Repstad, Pål; Aasland, Tora; Balsnes, Anne Haugland (2009). Å forske blant sine egne. Universitet og region - nærhet og uavhengighet. ISBN: 978-82-7634-815-6. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 318.
 • Halvorsen, Anne (2016). Lokale strategier for innovasjon - casestudier i tre kommuner. Foreløpige resultater fra delprosjekt 5 i prosjekt Innovation and Service Development through Evolving Forms of Collaboration (INNOS).
 • Alstveit, Marit; Willumsen, Elisabeth; Halvorsen, Anne; Ødegård, Atle; Viste, Monica velde (2015). From policy to practice: the role of Norwegian managers in Health and Welfare Services in a research partnership with Higher Education.
 • Halvorsen, Anne (2015). Om evaluering i organisasjoner.

Sist endret: 31.01.2024 21:01