Gå til hovedinnhold

Anne Lien

Associate Professor

 
Kontor:
J1016 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

I have a PhD in science education (2024) and MSc in biology (2000) from the University of Oslo. I was a teacher in high school from 2002-2014 and taught the subjects of biology, science and mathematics. Since 2014, I have been working at the Department of Natural Sciences. I teach biology and science didactics in the teacher education programme.

 

 

 

 

Faglige interesser

My primary research interest is the history and philosophy of biology in science education, mainly related to teaching and learning about biodiversity in the teacher education program.

Besides teaching I am writing my dissertation with the preliminary title: Exploring living nature – Modes of observation in history, teaching and learning. A phenomenological approach.

  

Prosjekter

Head of the reserach group in science education. https://www.uia.no/forskning/teknologi-og-realfag/naturfagdidaktikk

2023 - :  UTFORSK - Exploratory practices for science teaching and learning. https://utforsk.uia.no/ 

2017 -  : The science lab - for teaching, learning and researching. https://www.uia.no/om-uia/fakultet/fakultet-for-teknologi-og-realfag/prosjekter/skolelaboratoriet

2022-2023: BIOMANG. Edited the report BIOMANG together with Malene Østreng Nygård. The report describes measures to preserve and promote biological diversity on campus Gimlemoen.

2022 -2025: Nordisk smag – en fælles bæredygtig madkultur. An interdisciplinary research and development project on sustainable food culture in the Nordic region. https://www.apmollerfonde.dk/projekter/nordisk-smag/ 

2020 -2023: Studentaktiv læring i lærerutdanningene (STALU). https://stalu.uia.no/ 

2018 - 2023: Skoleenga – et mangfoldig læringsrom: https://www.uia.no/om-uia/fakultet/fakultet-for-teknologi-og-realfag/prosjekter/skolelaboratoriet/forsknings-og-utviklingsprosjekter

2019: Etablering av Skoleenga for biomangfold ved Universitetet i Agder. Støttet av MiIjødirektoratet under tiltak for ville pollinerende insekt.

2018 - 2019: Togetherness – Vibrant Matter Collective. Ledet av Professor Tony Valberg. Deltok i forprosjekt og planlegging 2018, og gjennomføring våren 2019: https://togethernessvmc.com/category/om-togetherness/

2019: LAB (Skala 1:1) – Hva er observasjon? Ledet av Førsteamanuensis Anna Svingen Austestad. Et tverrfaglig FoU-prosjekt mellom kunst, naturvitenskap og pedagogikk, støttet av FoU midler fra lærerutdanningen.

 

 

Utvalgte publikasjoner

Lien, A. (2024). Exploring Living Nature : Modes of observation in history, teaching and learning [PhD dissertation]. https://hdl.handle.net/11250/3109996

Lien, A (2022). Embodied modes of experience and ethical attention in observational practices. Poster presented at the 6th International Symposium on Phenomenological Research: “Realities – Phenomenological and Pedagogical Perspectives”. Humboldt University, Berlin, Germany. 
 

Vitenskapelige publikasjoner

  • Tømte, Cathrine Edelhard; Lien, Anne; Trysnes, Irene; Smith-Gahrsen, Martin (2024). Digitale transformasjoner av utdanning og lærerrollen.. Lærerrollen i endring. Studentaktive læringsformer og profesjonsfaglig digital kompetanse. ISBN: 9788215064727. Universitetsforlaget. Kapittel 10. s 246 - 252.
  • Tømte, Cathrine Edelhard; Lien, Anne; Trysnes, Irene; Smith-Gahrsen, Martin (2024). Lærerrollen i endring.. Lærerrollen i endring. Studentaktive læringsformer og profesjonsfaglig digital kompetanse. ISBN: 9788215064727. Universitetsforlaget. Kapittel 1. s 13 - 46.
  • Trysnes, Irene; Lien, Anne (2024). Skolen i samfunnet – stedsbasert og studentaktiv læring for bærekraftig utvikling.. Lærerrollen i endring. Studentaktive læringsformer og profesjonsfaglig digital kompetanse. ISBN: 9788215064727. Universitetsforlaget. Kapittel 3. s 73 - 97.
  • Tømte, Cathrine Edelhard; Lien, Anne; Trysnes, Irene; Smith-Gahrsen, Martin (2024). Lærerrollen i endring. Studentaktive læringsformer og profesjonsfaglig digital kompetanse. ISBN: 9788215064727. Universitetsforlaget. s 264.
  • Tømte, Cathrine Edelhard; Lien, Anne; Føreland, Line Reichelt; Smith-Gahrsen, Martin (2023). Hva slags lærerkompetanser kreves i den digitaliserte skolen?.
  • Lien, Anne (2022). Embodied modes of experience and ethical attention in observational practices..
  • Lien, Anne (2019). Modes of observation in biology. Historical cases for science teacher education..

Sist endret: 10.04.2024 14:04