Gå til hovedinnhold
 
Kontor:
53B103 ( Universitetsveien 53, Kristiansand )

Has a doctoral degree from the University of Oslo. Has long experience as clinician and researcher in the field of drug addiction and mental health, with a specific focus on micro sociological perspectives. Has conducted several long lasting field works with participant observation in collaboration with research participants.

 

Faglige interesser

Sociological theory (sociology of health, deviance, social inequality and welfare) 

Philosophy of social science 

Qualitative method, ethnographic field work

Collaborative research

Teaching and supervision

Vitenskapelige publikasjoner

 • Norvoll, Reidun; Øye, Christine; Skatvedt, Astrid Helene (2022). Like a Social Breath: Homecare’s Contributions to Social Inclusion and Connectedness of Older Adults. Journal of Social Inclusion (JoSI). 13 (2). s 1 - 14.
 • Sælør, Knut Tore; Skatvedt, Astrid Helene (2019). Thresholds of hope: stories of lacking generosity. Social Work in Mental Health. ISSN: 1533-2985. 17 (5). s 533 - 550. doi:10.1080/15332985.2019.1593915.
 • Briseid, Kristin; Skatvedt, Astrid; McCormack, Brendan (2017). How Knowledge Developed Through Ethnography May Inform Person-Centered Healthcare Practices. Person-Centred Healthcare Research. ISBN: 978-1-119-09960-4. Wiley-Blackwell. Chapter 12. s 149 - 156.
 • Skatvedt, Astrid Helene; Baklien, Bergljot (2017). Pårørende til eldre hjemmeboende med psykiske helseproblemer - av de stilleste stille. Pårørende i kommunale helse- og omsorgstjenester: forpliktelser og ansvar i et utydelig landskap. ISBN: 9788205485310. Gyldendal Akademisk. Kapittel 7. s 151 - 168.
 • Skatvedt, Astrid Helene (2017). The Importance of “Empty Gestures” in Recovery: Being Human Together. Symbolic interaction. ISSN: 0195-6086. 40 (3). s 396 - 413. doi:10.1002/symb.291.
 • Skatvedt, Astrid Helene; Norvoll, Reidun (2016). Hverdagsresponsivitet - Et situasjonelt perspektiv på omsorgsarbeid og eldre med psykiske helseproblemer. Omsorgsarbeidets sosiologi. ISBN: 9788245016307. Fagbokforlaget. Kapittel 5. s 107 - 129.
 • Skatvedt, Astrid Helene; McCormack, Brendan (2016). Older people and their care partners’ experiences of living with mental health needs: a focus on collaboration and cooperation. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN: 0962-1067. 26 (1-2). s 103 - 114. doi:10.1111/jocn.13381.
 • Skatvedt, Astrid Helene; Andvig, Ellen Sofie; Baklien, Bergljot (2015). Bakkebyråkratiets yttergrense : hjemmetjenestens møte med eldre med psykiske helseproblemer. Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN: 1504-3614. 11 (1). s 20 - 34. doi:10.7557/14.3479.
 • Skatvedt, Astrid Helene; Andvig, Ellen (2014). Betydningen av tid til samvær og vennligsinnet pågåenhet i kommunehelsetjenesten. Sykepleien Forskning. ISSN: 1890-2936. 9 (1). s 64 - 70. doi:10.4220/sykepleienf.2014.0034.
 • Baklien, Bergljot; Skatvedt, Astrid Helene (2013). Forventning og forvirring - følgeforskningens rotete roller. Evaluering. Tradisjoner, praksis, mangfold. ISBN: 978-82-450-1331-3. Fagbokforlaget. 10. s 148 - 163.
 • Skatvedt, Astrid Helene (2013). Småprat som terapeutisk verktøy. Samfunn og psykisk helse. Samfunnsvitenskapelige perspektiver. ISBN: 978-82-05-40913-2. Gyldendal Akademisk. Kap 4. s 98 - 115.
 • Edland-Gryt, Marit; Skatvedt, Astrid Helene (2013). Thresholds in a low-threshold setting: An empirical study of barriers in a centre for people with drug problems and mental health disorders. International journal of drug policy. ISSN: 0955-3959. 24 (3). s 257 - 264. doi:10.1016/j.drugpo.2012.08.002.
 • Skatvedt, Astrid Helene; Scheffels, Janne (2012). Virksom uvirksomhet? Pauser som arenaer for følelsesmessig berøring og biografisk bevegelse. Sosiologi i dag. ISSN: 0332-6330. 42 (1). s 37 - 56.
 • Skatvedt, Astrid Helene; Schou, Kirsten Costain (2010). The potential of the commonplace: A sociological study of emotions, identity and therapeutic change. Scandinavian Journal of Public Health. ISSN: 1403-4948. 38s 81 - 87. doi:10.1177/1403494810382814.
 • Skatvedt, Astrid Helene; Costain Schou, Kirsten (2008). The beautiful in the commonplace. European Journal of Cultural Studies. ISSN: 1367-5494. 11 (1). s 83 - 100. doi:10.1177/1367549407084965.
 • Skatvedt, Astrid Helene (2006). Det vakre i det alminnelige. Sosiologi i dag. ISSN: 0332-6330. 36 (1). s 37 - 58.
 • Skatvedt, Astrid Helene (2020). Bedringens sosiologi : om potensialet i hverdagslig samhandling. ISBN: 9788245032611. Fagbokforlaget. s 155.
 • Norvoll, Reidun; Skatvedt, Astrid Helene; Øye, Christine (2023). Like a Social Breath: Homecare’s Contributions to Social Inclusion and Connectedness of Older Adults – implications for policy and home services development.

Sist endret: 14.05.2020 14:05