Gå til hovedinnhold

Bente Heggem Kojan

Adjunct Professor

Vitenskapelige publikasjoner

 • Kojan, Bente Heggem; Russ, Erica; Skrove, Gaute; Lonne, Robert Lawrence (2024). Comparison of Systems and Outcomes for Safeguarding Children in Australia and Norway: A Decade of Rapid Change. Child & Family Social Work. ISSN: 1356-7500. doi:10.1111/cfs.13164.
 • Skrove, Gaute; Lonne, Robert Lawrence; Lichtwarck, Willy; Morley, Christine; Moufack, Marie Florence; Røkkum, Nina Helen Aas; Ulfseth, Lena Augusta; Kojan, Bente Heggem (2024). Norwegian Child Welfare Managers’ perceptions of the impacts of COVID-19 infection control measures upon service functionality: A longitudinal study. Children and Youth Services Review. ISSN: 0190-7409. doi:10.1016/j.childyouth.2024.107683.
 • Fævelen, Malin; Kojan, Bente Heggem (2024). Sensibility to the Role of Child Welfare Services in the Machinery of Stigma. The British Journal of Social Work. ISSN: 0045-3102. doi:10.1093/bjsw/bcae058.
 • Abela, Angela; Devaney, Carmel; Kojan, Bente Heggem; Kotzeva, Tatyana; Arsic, Jelena; Wilson, Samita (2024). The meaningful participation of children in matters that affect them: Child participation in the context of child protection across five European countries. Children and Youth Services Review. ISSN: 0190-7409. doi:10.1016/j.childyouth.2024.107746.
 • Kojan, Bente Heggem; Ulset, Gro; Paulsen, Veronika; Storhaug, Anita Skårstad (2023). Barnevernsarbeideres forståelser og håndtering av fattigdom. Fontene forskning. ISSN: 1890-9868. 16 (2). s 4 - 16.
 • Kojan, Bente Heggem; Marthinsen, Edgar Martin; Christiansen, Øivin (2023). Beslutninger i meldingsarbeidet. Beslutninger i barnevernet 2.utgave. ISBN: 9788215067285. Universitetsforlaget. Kapittel 4. s 73 - 89.
 • Backe-Hansen, Elisabeth; Christiansen, Øivin; Kojan, Bente Heggem (2023). Best mulig beslutninger til best mulig hjelp. Beslutninger i barnevernet 2.utgave. ISBN: 9788215067285. Universitetsforlaget. Kapittel 13. s 257 - 274.
 • Havnen, Karen J Skaale; Kojan, Bente Heggem; Askeland, Kristin Gärtner; Nilsen, Sondre Aasen; Storhaug, Anita Skårstad (2023). Decision making in child protection emergency cases in Norway. Children and Youth Services Review. ISSN: 0190-7409. 154doi:10.1016/j.childyouth.2023.107141.
 • Kojan, Bente Heggem; Storhaug, Anita Skårstad (2023). Kritisk refleksjon. Sosialt Arbeid - En grunnbok (2. utgave). ISBN: 978-82-15-06727-8. Universitetsforlaget. Kapittel 13. s 222 - 234.
 • Hemler, Mary Elizabeth; Kojan, Bente Heggem; Anthun, Kjartan Sarheim; Fauske, Halvor (2023). Risk for referral to the child welfare system following parental relationship transitions in Norway. International Journal of Child Abuse & Neglect. ISSN: 0145-2134. 146doi:10.1016/j.chiabu.2023.106459.
 • Kojan, Bente Heggem; Christiansen, Øivin (2023). Å fatte beslutninger i barnevernet. Beslutninger i barnevernet 2.utgave. ISBN: 9788215067285. Universitetsforlaget. Kapittel 1. s 19 - 37.
 • Fævelen, Malin; Sørly, Rita; Kojan, Bente Heggem (2023). ‘Good parenting’ among middle-class families: a narrative positioning analysis of Norwegian child welfare workers’ stories. European Journal of Social Work. ISSN: 1369-1457. doi:10.1080/13691457.2023.2255392.
 • Storhaug, Anita S.; Langsrud, Elizabeth; Sørlie, Hanne Elisabeth; Jørgensen, Kristina; Kojan, Bente Heggem (2022). Assessing appeals against emergency placements in Norway: A balancing act. Journal of Public Child Welfare. ISSN: 1554-8732. s 1 - 22. doi:10.1080/15548732.2021.2022564.
 • Fævelen, Malin; Fauske, Halvor; Kojan, Bente Heggem; Kaasbøll, Jannike (2022). Family involvement in child welfare services: The association between socio-economic status and self-reported parenting practices. Child & Family Social Work. ISSN: 1356-7500. doi:10.1111/cfs.12966.
 • Røkkum, Nina Helen Aas; Parton, Nigel; Kojan, Bente Heggem (2022). Recognising common developments and trends across Western child welfare systems: A comparison of Italy, Norway and Slovenia. International Social Work. ISSN: 0020-8728. 67 (1). s 38 - 51. doi:10.1177/00208728221126793.
 • Kojan, Bente Heggem; Storhaug, Anita S.; Paulsen, Veronika; Ulset, Gro; Fævelen, Malin; Thrana, Hilde Marie; Øverland, Mari Bore; Lichtwarck, Willy; Halvorsen, Thomas; Anthun, Kjartan Sarheim; Kaasbøll, Jannike; Fauske, Halvor (2021). Anbefalinger for barnevernets arbeid med familier som erfarer sosioøkonomiske vansker. Barnevern og sosioøkonomisk ulikhet – sammenhenger, forståelser og ansvar. NTNU. 14. s 135 - 141.
 • Kojan, Bente Heggem; Storhaug, Anita S. (2021). Barnevern og sosioøkononomisk ulikhet - sammenhenger og forståelser. Barnevern og sosioøkonomisk ulikhet – sammenhenger, forståelser og ansvar. NTNU. 12. s 119 - 126.
 • Kojan, Bente Heggem; Storhaug, Anita S. (2021). Innledning. Barnevern og sosioøkonomisk ulikhet – sammenhenger, forståelser og ansvar. NTNU. 1. s 15 - 20.
 • Kojan, Bente Heggem; Paulsen, Veronika; Halvorsen, Thomas; Anthun, Kjartan Sarheim; Fauske, Halvor; Storhaug, Anita S.; Øverland, Mari Bore (2021). Metode. Barnevern og sosioøkonomisk ulikhet – sammenhenger, forståelser og ansvar. NTNU. 2. s 21 - 30.
 • Fævelen, Malin; Kaasbøll, Jannike; Kojan, Bente Heggem; Fauske, Halvor (2021). Sosioøkonomisk status og foreldreskap hos foreldre i barnevernet. Barnevern og sosioøkonomisk ulikhet – sammenhenger, forståelser og ansvar. NTNU. 6. s 63 - 68.
 • Storhaug, Anita S.; Kojan, Bente Heggem (2021). Sosioøkonomisk ulikhet - barnevernet sitt ansvar?. Barnevern og sosioøkonomisk ulikhet – sammenhenger, forståelser og ansvar. NTNU. 13. s 127 - 134.
 • Thrana, Hilde Marie; Kojan, Bente Heggem (2020). Barn i kontakt med barnevernet: Betydningen av å anerkjenne skolen som en del av barnets omsorgsmiljø. Barn – forskning om barn og barndom i Norden. ISSN: 0800-1669. (2). s 27 - 39. doi:10.5324/barn.v38i2.3704.
 • Kojan, Bente Heggem; Marthinsen, Edgar; Clifford, Graham (2019). Combining Public Health Approaches with Increased Focus on Risk and Safety: A Norwegian Experience. Re-Visioning Public Health Approaches for Protecting Children. ISBN: 978-3-030-05857-9. Springer Nature. 26. s 455 - 469.
 • Røkkum, Nina Helen Aas; Kojan, Bente Heggem (2019). Exploring normative complexity: (How) does the life history interview work in child welfare research?. Qualitative Social Work. ISSN: 1473-3250. doi:10.1177/1473325019869818.
 • Storhaug, Anita S.; Kojan, Bente Heggem; Fjellvikås, Grethe (2018). Norwegian child welfare workers' perceptions of emergency placements. Child & Family Social Work. ISSN: 1356-7500. doi:10.1111/cfs.12599.
 • Kojan, Bente Heggem; Clifford, Graham (2018). Rights-Based Practice and Marginalized Children in Child Protection Work. Human Rights in Child Protection Implications for Professional Practice and Policy. ISBN: 978-3-319-94799-0. Palgrave Macmillan. Chapter 9. s 167 - 183.
 • Fauske, Halvor; Kojan, Bente Heggem; Storhaug, Anita S. (2018). Social class and child welfare: Intertwining issues of redistribution and recognition. Social Sciences. ISSN: 2076-0760. 7 (9). s 1 - 13. doi:10.3390/SOCSCI7090143.
 • Kojan, Bente Heggem; Marthinsen, Edgar; Moe, Anne; Skjefstad, Nina Schiøll (2018). The neoliberal reframing of user representation in Norway. Neoliberalism, Nordic Welfare States and Social Work. Current and Future Challenges. ISBN: 978-1-13-808430-8. Routledge. 7. s 91 - 100.
 • Storhaug, Anita S.; Kojan, Bente Heggem (2017). Emergency out-of-home placements in Norway: Parents' experiences. Child & Family Social Work. ISSN: 1356-7500. 22 (4). s 1407 - 1414. doi:10.1111/cfs.12359.
 • Jönsson, Jessica H.; Kojan, Bente Heggem (2017). Social justice beyond neoliberal welfare nationalism: challenges of increasing immigration to Sweden and Norway. Critical and Radical Social Work. ISSN: 2049-8608. 5 (3). s 301 - 317. doi:10.1332/204986017X15029696492785.
 • Kojan, Bente Heggem; Marthinsen, Edgar; Christiansen, Øivin (2016). Beslutninger i meldingsarbeidet. Beslutninger i barnevernet. ISBN: 978-82-15-02684-8. Universitetsforlaget. 4. s 62 - 75.
 • Christiansen, Øivin; Kojan, Bente Heggem (2016). Beslutninger om hjelpetiltak i hjemmet. Beslutninger i barnevernet. ISBN: 978-82-15-02684-8. Universitetsforlaget. 6. s 92 - 107.
 • Christiansen, Øivin; Iversen, Oddmar; Kojan, Bente Heggem (2016). Beslutninger om plassering utenfor hjemmet. Beslutninger i barnevernet. ISBN: 978-82-15-02684-8. Universitetsforlaget. 7. s 108 - 129.
 • Backe-Hansen, Elisabeth; Christiansen, Øivin; Kojan, Bente Heggem (2016). Best mulig beslutninger til best mulig hjelp. Beslutninger i barnevernet. ISBN: 978-82-15-02684-8. Universitetsforlaget. 13. s 214 - 229.
 • Kojan, Bente Heggem (2016). Er Nancy Frasers rettferdighetsteori nyttig for sosialt arbeid?. Fontene forskning. ISSN: 1890-9868. 9 (2). s 54 - 67.
 • Kojan, Bente Heggem; Storhaug, Anita S. (2015). Erfaringsbasert kunnskap og refleksiv praksis.. Sosialt arbeid. En grunnbok. ISBN: 9788215019291. Universitetsforlaget. Kapittel 12.
 • Kojan, Bente Heggem; Marthinsen, Edgar; Clifford, Graham (2014). Barnevern og sosiale nettsamfunn - en utforskende analyse. Tidsskriftet Norges Barnevern. ISSN: 0800-1014. 2-3 (91). s 62 - 76.
 • Kojan, Bente Heggem (2013). Hvordan kan et strukturelt perspektiv med fokus på begreper som klasse og levekår påvirke narneverntjenestens praksis?. Det nye barnevernet. ISBN: 978-82-15-02236-9. Universitetsforlaget. Kapittel 3. s 70 - 84.
 • Marthinsen, Edgar; Clifford, Graham; Fauske, Halvor; Lichtwarck, Willy; Kojan, Bente Heggem (2013). Nytt innblikk i norsk barnevern - hva forteller dataene fra Det nye barnevernet?. Det nye barnevernet. ISBN: 978-82-15-02236-9. Universitetsforlaget. Kapittel 2. s 36 - 69.
 • Kojan, Bente Heggem; Lonne, Bob (2012). A comparison of systems and outcomes for safeguarding children in Australia and Norway. Child & Family Social Work. ISSN: 1356-7500. 17 (1). s 96 - 107. doi:10.1111/j.1365-2206.2011.00776.x.
 • Storhaug, Anita Skårstad; Kojan, Bente Heggem; Kvaran, Inge (2012). Enslige mødres kontakt med barnevernet. Fontene forskning. ISSN: 1890-9868. (2). s 4 - 17.
 • Kojan, Bente Heggem; Fauske, Halvor (2011). Et klasseperspektiv på barnevernets familier. Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN: 0809-2052. 14 (2). s 95 - 109.
 • Kojan, Bente Heggem (2011). Norwegian Child Welfare Services: A Successful Program for Protecting and Supporting Vulnerable Children and Parents?. Australian Social Work. ISSN: 0312-407X. 64 (4). s 443 - 458. doi:10.1080/0312407X.2010.538069.
 • Kojan, Bente Heggem (2010). Underdog? Barnevernarbeideres erfaringer fra å møte høystatusfamilier. Fontene forskning. ISSN: 1890-9868. s 50 - 61.
 • Kojan, Bente Heggem; Christiansen, Øivin (2023). Beslutninger i barnevernet 2.utgave. ISBN: 9788215067285. Universitetsforlaget. s 216.
 • Christiansen, Øivin; Kojan, Bente Heggem (2016). Beslutninger i barnevernet. ISBN: 978-82-15-02684-8. Universitetsforlaget. s 261.
 • Kojan, Bente Heggem (2024). Barnevern og sosioøkonomisk ulikhet.
 • Kojan, Bente Heggem (2024). Barnevernets håndtering av sosioøkonomiske forhold.
 • Kojan, Bente Heggem; Paulsen, Veronika (2024). Tilfeldig om barnevernet bryr seg om fattigdom, mener forskere.

Sist endret: Aldri.