Gå til hovedinnhold

Cecilie Revheim

Associate Professor

Vitenskapelige publikasjoner

  • Nilsen, Ann Christin Eklund; Kalinganireb, Charles; Mabeyoc, Zena Mnasi; Manyamac, William; Ochend, Eric Awich; Revheim, Cecilie; Twikirized, Janestic (2023). Re-imagining social work education in East Africa. Social Work Education. ISSN: 0261-5479. 42 (2). s 169 - 184. doi:10.1080/02615479.2022.2161503.
  • Revheim, Cecilie (2018). Fosterforeldrenes egne barn. De glemte barna. Barnevernets begreper - i bevegelse. ISBN: 9788205503915. Gyldendal Akademisk. 9. s 179 - 195.
  • Revheim, Cecilie (2023). Hva med oss andre som bor her? Om fosterforeldres barn og deres erfaringer. ISBN: 9788215055916. Universitetsforlaget. s 287.
  • Heggdalsvik, Inger Kristin; Jørgensen, Tone; Revheim, Cecilie (2023). The undue hardship for the child. Child perspective in professional assessments of contact rights when children are taken into care - an analysis.
  • Herlofsen, Camilla; Lie, Janaina Hartveit; Hals-Lydersen, Aleksander; Revheim, Cecilie; Dalehefte, Inger Marie (2023). Studenters læringsutbytte etter tverrprofesjonell undervisning om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge.
  • Revheim, Cecilie (2022). Foster carers' own children left behind. The convention on the rights of the child as a legal fremework for foster care.
  • Nilsen, Ann Christin Eklund; Revheim, Cecilie (2021). Re-imagining social work education in East Africa.
  • Revheim, Cecilie (2020). Fosterhjemmets egne barn. Gleder og utfordringer..

Sist endret: 18.12.2018 13:12