Gå til hovedinnhold

Dag Gjerløw Aasland

Executive Officer

Professor

 
Kontortid:
08:00 - 16:00

Professor in economics, dr. scient. in agricultural economics

Faglige interesser

The role of ethics in the economy

Vitenskapelige publikasjoner

 • Aasland, Dag Gjerløw (2014). "Hva er det egentlig vi snakker om?". Samarbeidets filosofi. ISBN: 9788205461215. Gyldendal Akademisk. Kapittel 1. s 19 - 37.
 • Aasland, Dag Gjerløw (2014). Hvem er vi?. Samarbeidets filosofi. ISBN: 9788205461215. Gyldendal Akademisk. Kapittel 2. s 39 - 57.
 • Aasland, Dag Gjerløw; Johnsen, Hans Christian Garmann (2014). Om sannhet, universitetets samfunnsoppgave og forholdet mellom teori og praksis. Forskning møter praksis. ISBN: 978-82-8314-015-6. Portal forlag. Kapittel 11. s 213 - 230.
 • Aasland, Dag Gjerløw (2012). Coming Home to Silence. Attending to Silence. Educators and Philosophers on the Art of Listening. ISBN: 978-82-92712-72-6. Portal forlag. chapter. s 22 - 30.
 • Aasland, Dag Gjerløw (2011). Ansvar i samarbeid. Fordi vi er mennesker: En bok om samarbeidets etikk. ISBN: 9788245010039. Fagbokforlaget. Kapittel 7. s 77 - 84.
 • Aasland, Dag Gjerløw; Sævareid, Hans Inge (2011). Et idéhistorisk tilbakeblikk. Fordi vi er mennesker: En bok om samarbeidets etikk. ISBN: 9788245010039. Fagbokforlaget. Kapittel 2. s 19 - 32.
 • Aasland, Dag Gjerløw (2011). I begynnelsen er etiken: Emmanuel Levinas. Fordi vi er mennesker: En bok om samarbeidets etikk. ISBN: 9788245010039. Fagbokforlaget. Kapittel 5. s 51 - 62.
 • Aasland, Dag Gjerløw (2011). Kvalitet og beskrivelse av kvalitet: om kvalitetssikringssystemets begrensninger. Kvalitet og kvalitetsopplevelse : en bok om kvalitet i arbeid med mennesker. ISBN: 9788245010916. Fagbokforlaget. Kapittel 7. s 77 - 82.
 • Aasland, Dag Gjerløw (2011). Kvalitet: et spørsmål om ansvar. Kvalitet og kvalitetsopplevelse : en bok om kvalitet i arbeid med mennesker. ISBN: 9788245010916. Fagbokforlaget. Kapittel 3. s 27 - 38.
 • Aasland, Dag Gjerløw (2011). Med Knut Hamsun som Peer Gynt: Om ansvarsbegrepet i Ibsens og Hamsuns forfatterskap. Kunstens form og kulturens bruk. ISBN: 978-82-92712-51-1. Portal forlag. Del 2. s 156 - 160.
 • Aasland, Dag Gjerløw; Eide, Solveig Botnen (2011). Samarbeidets etikk: Jeg, vi og den andre. Fordi vi er mennesker: En bok om samarbeidets etikk. ISBN: 9788245010039. Fagbokforlaget. Kapittel 1. s 11 - 17.
 • Aasland, Dag Gjerløw (2011). Universal Responsibility - from Concept to Experience: The Phenomenological Turn. Responsibility, Deep Ecology and the Self: Festschrift in Honor of Knut J. Ims. ISBN: 978-82-9273-565-7. Forlag1. Chapter 4. s 37 - 48.
 • Aasland, Dag G. (2010). Research as Response: Is the Researcher Response-able?. Qualitative Social Work. ISSN: 1473-3250. 9 (1). s 43 - 51.
 • Aasland, Dag G. (2009). Etikk og retorikk: to grunnstoffer. Retorikk, etikk og næringsliv. ISBN: 978-82-92735-40-4. Forlag1. s 37 - 52.
 • Aasland, Dag G. (2009). Mellem menneske og system. Til den andens bedste: Om vejledningens etik. Dansk psykologisk forlag. faglig_bok_forlag. s 157 - 172.
 • Aasland, Dag G. (2009). Universitetets oppgave i samfunnet - med utgangspunkt i et konkret ekesempel. Å forske blant sine egne : universitet og region - nærhet og uavhengighet. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 73 - 84.
 • Aasland, Dag G. (2009). Vejledningens etiske forudsætninger. Til den andens bedste: Om vejledningens etikk. Dansk psykologisk forlag. faglig_bok_forlag. s 17 - 29.
 • Aasland, Dag G. (2008). Etikk, retorikk og samfunnsliv. Nordhaug, O. og Hans-Ivar kristiansen (red): Retorikk, etikk og arbeidsliv. Forlag1. s 35 - 52.
 • Aasland, Dag G. (2008). Etikk, retorikk og styring i offentlig sektor. Retorikk, etikk og arbeidsliv. Nordhaug, Odd og Hans-Ivar Kristiansen (red.):. Forlag1. s 143 - 161.
 • Aasland, Dag G. (2008). Kan etikk læres? Om etikkundervisningens utfordringer og et forslag til hvordan de kan møtes. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN: 0029-2052. 92 (2). s 10.
 • Aasland, Dag G. (2008). Mellom menneske og system. Til den andres beste: En bok om veiledningens etikk. Gyldendal Akademisk. s 148 - 163.
 • Aasland, Dag G. (2008). Når overmakten kryper inn i seg selv - og samfunnskritikk blir til samfunnsprotest. Kritikkens forgreninger: Om samfunnskritikk i litteratur og samfunnsvitenskap. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 43 - 50.
 • Aasland, Dag G. (2008). Veiledningens etiske forutsetninger. Eide, S. B. m. fl., Til den andres beste: En bok om veiledningens etikk. Gyldendal Akademisk. s 11 - 23.
 • Aasland, Dag G. (2007). The Exteriority of Ethics in Management - and its Transition into Justice: A Levinasian Approach to Ethics in Business. Business Ethics. A European Review. ISSN: 0962-8770. 16 (3). s 7.
 • Aasland, Dag G. (2004). On the Ethics Behind "Business Ethics". Journal of Business Ethics. ISSN: 0167-4544. 53 (01.feb). s 3 - 8.
 • Aasland, Dag G. (2003). Fornuft og moral - kan de forenes? Noen tanker om Levinas' svar på Skjervheims problem. ?. 05.juns 435 - 446.
 • Aasland, Dag G. (2003). Om stedets gjestfrihet - og gjestfrihetens sted. Gjestfrihetens sted. Høgskolen i Agder. faglig_bok_institusjon. s 130 - 134.
 • Aasland, Dag G (1999). Børs som katedral. Hvor går markedets grense?. Norsk kulturårbok 1999. Det Norske Samlaget. s 59 - 71.
 • Aasland, Dag G (1999). Om grunnlaget for kritikken av markedsøkonomien. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN: 0800-336X. s 135 - 141.
 • Aasland, Dag G. (1998). A short note on the abstraction of economic life. ?. 9s 21 - 27.
 • Aasland, Dag G. (1994). What kind of growth?. ?. MP 9s 25 - 37.
 • Aasland, Dag G. (1990). The scarcity of money: a reality, a myth - or both?. ?. 7s 37 - 50.
 • Aasland, Dag G. (1988). Humanistic economics: The money circuit as a language. ?. 9s 187 - 188.
 • Eide, Solveig Botnen; Grelland, Hans; Kristiansen, Aslaug; Sævareid, Hans Inge; Aasland, Dag Gjerløw (2022). Til den andres bedste. Om vejledningens etik. 2.udgave. ISBN: 9788771581492. Dansk Psykologisk Forlag.
 • Eide, Solveig Botnen; Grelland, Hans; Kristiansen, Aslaug; Sævareid, Hans Inge; Aasland, Dag Gjerløw (2020). Til den andres beste. En bok om veiledningens etikk. 2. utgave. ISBN: 978-82-05-53395-0. Gyldendal Akademisk. s 181.
 • Aasland, Dag Gjerløw (2017). Fra mål til mening: Ord og virkelighet i profesjonell hjelp. ISBN: 978-82-05-49889-1. Gyldendal Akademisk. s 101.
 • Aasland, Dag Gjerløw; Grelland, Hans; Eide, Solveig Botnen; Kristiansen, Aslaug; Sævareid, Hans Inge (2014). Samarbeidets filosofi. ISBN: 9788205461215. Gyldendal Akademisk. s 210.
 • Eide, Solveig Botnen; Grelland, Hans; Kristiansen, Aslaug; Sævareid, Hans Inge; Aasland, Dag Gjerløw (2011). Fordi vi er mennesker: En bok om samarbeidets etikk. ISBN: 9788245010039. Fagbokforlaget. s 166.
 • Aasland, Dag Gjerløw; Eide, Solveig Botnen; Grelland, Hans; Kristiansen, Aslaug; Sævareid, Hans Inge (2011). Kvalitet og kvalitetsopplevelse : en bok om kvalitet i arbeid med mennesker. ISBN: 9788245010916. Fagbokforlaget. s 116.
 • Aasland, Dag G.; Eide, Solveig Botnen; Grelland, Hans Herlof; Kristiansen, Aslaug; Sævareid, Hans Inge (2008). Til den andres beste: En bok om veiledningens etikk. Gyldendal Akademisk. s 166.
 • Aasland, Dag G. (2005). Økonomiens grenser og etikkens nødvendighet: En vei til Emmanuel Levinas. ISBN: 8202255279. Cappelen Damm Akademisk. s 147.
 • Eide, Solveig Botnen; Grelland, Hans H; Kristiansen, Aslaug; Sævareid, Hans Inge; Aasland, Dag G. (2003). Fordi vi er mennesker. En bok om samarbeidets etikk. ISBN: 8276749046. Fagbokforlaget. s 147.
 • Aasland, Dag Gjerløw (2017). Nødvendigheten av godhet.

Ekspertområder

Sist endret: 30.04.2024 16:04