Gå til hovedinnhold

Elisabet Haakedal

Professor Emerita

 
Kontor:
E2008 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Vitenskapelige publikasjoner

 • Hartvigsen, Kirsten Marie; Haakedal, Elisabet (2022). Jesus’ parables for and by ten-year-olds: applying blending theory in in-depth analyses of pupils’ RE texts, RE textbook passages, and teacher’s handbook passages in the context of Norwegian inclusive public religious education. British Journal of Religious Education. ISSN: 0141-6200. doi:10.1080/01416200.2022.2052803.
 • Haakedal, Elisabet (2015). Action research and development work in religion and world view education – comparing communities of practice and cooperative networks. Nordidactica. ISSN: 2000-9879. 5 (2). s 47 - 72.
 • Haakedal, Elisabet (2015). Erfaring, livstolkningsprosesser og dialogmuligheter. En kristens møte med undervisning og meditasjon i zenbuddhistisk mindfulness. Nærvær. Mindfulness og meditasjon i kristen tradisjon. ISBN: 978-82-8314-035-4. Portal forlag. Kapittel 11. s 149 - 165.
 • Haakedal, Elisabet (2015). Maps, Stories and Notions of Holiness in Identity Formation: Norwegian pupils' religious education workbooks over fifty years. History, Remembrance and Religious Education. ISBN: 978-3-0343-1720-7. Peter Lang Publishing Group. Chapter 9. s 209 - 232.
 • Haakedal, Elisabet (2015). Oppmerksom tilstedeværelse i stille rom. Multimodal kommunikasjon i ei flerkulturell mindfulnessgruppe. Det tredje språket: Multimodale studier av interkulturell kommunikasjon i kunst, skole og samfunnsliv. ISBN: 9788283140361. Portal forlag. Artikkel 18. s 311 - 330.
 • Haakedal, Elisabet (2015). Spiritual nurture for each and every member aged 0-18 years: Two children's voices from the Religious Education reform of the Church of Norway in the second decade of the 21st century. Children`s voices: Theological, philosophical and spiritual perspectives. ISBN: 978-3862199228. Kassel University Press GmbH. Article 4. s 45 - 64.
 • Haakedal, Elisabet (2013). Good RE? Enthusiastic Workbook texts and Pleasant Memories of a Youngster: A Nordic Perspective. Powerful Learning Environments and Theologizing and Philosophizing with Children. ISBN: 978-3-86219-492-6. Kassel University Press GmbH. Artikkel nr. 4. s 64 - 76.
 • Haakedal, Elisabet (2013). Sangtekster, lærerstrategier og kulturelt minnearbeid. Spor i KRL-arbeidsbøker av møter mellom lærer, elever og religiøse og etiske sanger. Kunnskap til hva? Om religion i skolen. ISBN: 978-82-321-0209-9. Akademika forlag. Artikkel nr. fem. s 83 - 98.
 • Haakedal, Elisabet (2013). To Sing or not to Sing. Contextual Encounters with Religious and Ethical Songs in the Norwegian Primary School from 1987 to 2009. Exploring Context in Religious Education Research. Empirical, Methodological and Theoretical Perspectives. ISBN: 978-3-8309-2902-4. Waxmann Verlag. Artikkel nr. 1. s 11 - 37.
 • Haakedal, Elisabet (2012). Voices and perspectives in Norwegian pupils' work on religions and world views: a diachronic study applying sociocultural learning theory. British Journal of Religious Education. ISSN: 0141-6200. 34 (2). s 139 - 154. doi:10.1080/01416200.2011.628190.
 • Haakedal, Elisabet (2011). Images of God and life attitudes in religious education workbooks. Interpreting some examples of "theologizing" among Norwegian pupils in a changing school context. Symmetrical communication? Philosophy and theology in classrooms across Europe. ISBN: 978-3-936420-38-8. Religionspädagogisches Institut Loccum. Kapittel/Artikkel 9. s 133 - 149.
 • Haakedal, Elisabet (2011). Rammefortellinger og anvendt fortellingsdidaktikk. Barns møter med fortellinger om(kring) Jesu fødsel. Fader Paul : festskrift til Paul Leer-Salvesen. ISBN: 978-82-92712-53-5. Portal forlag. Artikkel. s 203 - 216.
 • Haakedal, Elisabet (2010). Arbeidsbøkenes teologi. Endringer i elevarbeider i religionsundervisningen 1955-2009. Norsk bruksteologi i endring: tendenser gjennom det 20. århundre. ISBN: 978-82-519-2655-3. Tapir Akademisk Forlag. kapittel. s 79 - 113.
 • Haakedal, Elisabet (2010). Hva er en disippel? Multimodalitet i elevarbeidsbøker. Sammensatte tekster : barns tekstpraksis. ISBN: 978-82-15-01719-8. Universitetsforlaget. kapittel 11. s 171 - 191.
 • Haakedal, Elisabet (2010). Klartekst og skjult tekst i en barneskoles høytidskultur. Regissering, framføring og resepsjon av utvalgte høytidsarrangement. Sammensatte tekster : barns tekstpraksis. ISBN: 978-82-15-01719-8. Universitetsforlaget. kapittel 12. s 192 - 209.
 • Haakedal, Elisabet (2010). Norwegian Religious Education Workbooks after World War II: Exploring Teachers' Workbook Constructions by Interpreting Traces of Textbooks and National Curricula. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN: 0031-3831. 54 (1). s 61 - 81. doi:10.1080/00313830903488478.
 • Haakedal, Elisabet (2010). Tidsbilder fra skolens religionsundervisning: 9- og 10-åringers arbeid med bibelfortellingers verdi- og moralformidling. Rammer for skriving. Om skriveutvikling i skole og yrkesliv. ISBN: 978-82-519-2567-9. Tapir Akademisk Forlag. kapittel. s 207 - 228.
 • Haakedal, Elisabet (2009). School festivals, collective remembering and social cohesion: A case study of changes in Norwegian school culture. Journal of Religious Education. ISSN: 1442-018X. 57 (3). s 46 - 55.
 • Haakedal, Elisabet (2008). Elevarbeidsboka gjennom femti år. Gud på Sørlandet, red. av A. Løvland, P. Repstad, E. S. Tønnessen. Portal. faglig_bok_forlag. s 112 - 113.
 • Haakedal, Elisabet (2008). Lived Religion in Norwegian Pupils' Religious Education Workbooks. Lived Religion: Conceptual, Empirical and Practical-Theological Approaches: Essays in Honor of Hans-Günter Heimbrock/ edited by Heinz Streib, Astrid Dinter and Kerstin Söderblom. Brill Academic Publishers. s 39 - 51.
 • Haakedal, Elisabet (2007). Does public religious education imply 'symbolic violence'? In search of a political theory of religious education. Jeff Astley, Leslie Francis and Mandy Robbins (Eds.) Peace or violence. The ends fo religious education?. University of Wales Press. s 131 - 150.
 • Haakedal, Elisabet (2007). Situated practice among RE teachers. A discussion of school rituals, cultural contexts and professional ethics. Cok Bakker & Hans-Günter Heimbrock (Eds.) Researching RE teachers. RE teachers as researchers. Waxmann Verlag. s 37 - 51.
 • Haakedal, Elisabet (2006). Philosophies of life and painful experiences a comparative insight based on writings of John M. Hull and Julian of Norwich. Studia Theologica - Nordic Journal of Theology. ISSN: 0039-338X. 60 (1). s 42 - 61.
 • Haakedal, Elisabet (2002). Religionslærer i grunnskolen - sørlandske rolletolkninger?. Bløde konsonanter - hard religion? Endringer i Sørlandets liv på 1900-tallet. Array. s 128 - 139.
 • Haakedal, Elisabet (2001). Contextual Teaching and Learning in Religious Education. A Discussion of Practices and Reflections of an Eastern and a Western Norwegian Primary School Teacher. Towards Religious Competence. Diversity as a Challenge for Education in Europe. LIT Verlag, Münster. s 165 - 179.
 • Haakedal, Elisabet (2001). From Lutheran Catechism to World Religions and Humanism: Dilemmas and Middle Ways through the Story of Norwegian Religious Education. British Journal of Religious Education. ISSN: 0141-6200. s 88 - 97.
 • Haakedal, Elisabet (1995). Religionspedagogikkens tverrfaglighet: tilbakeblikk, status og muligheter. Religiøse og pedagogiske idealer, red. av H. Leganger-Krogstad og E. Haakedal, KULTs skriftserie nr. 42. Norges forskningsråd. faglig_bok_institusjon. s 8 - 52.
 • Haakedal, Elisabet (2023). Elevtekster, læreboktekster og hellig tekst. En empirisk og praksisnær utforskning av hellig tekst-didaktikk. ISBN: 9788282494915. IKO-forlaget A/S. s 260.
 • Afdal, Geir; Haakedal, Elisabet; Haakedal, Elisabet; Leganger-Krogstad, Heid (1997). Tro, livstolkning og tradisjon. Innføring i kontekstuell religionsdidaktikk. ISBN: 82-518-3274-8. Tano Aschehoug. s 378.
 • Afdal, Geir; Haakedal, Elisabet; Leganger-Krogstad, Heid (1997). Tro, livstolkning og tradisjon : innføring i kontekstuell religionsdidaktikk. ISBN: 8251832748. Tano Aschehoug. s 378.
 • Hartvigsen, Kirsten Marie; Haakedal, Elisabet (2021). Jesus’ Parables for and by Ten‐year‐olds: Applying Conceptual Blending Theory in In‐depth Analyses of Pupils’ RE Texts in the Context of Norwegian IPRE.
 • Haakedal, Elisabet (2017). Jesu lignelser i elevarbeider og lærebøker, 20 år etter KRL.

Sist endret: 1.03.2021 08:03