Gå til hovedinnhold

Erna Ulland

Vitenskapelige publikasjoner

 • Arnkil, Tom Erik; Ulland, Erna (2015). Bekymringer og tidlig dialog. Psykisk Helse. Nye arenaer, aktører og tilnærminger. ISBN: 9788215024035. Universitetsforlaget. Kapittel. s 97 - 103.
 • Andersen, Anders Johan W.; Larsen, Inger Beate; Ulland, Erna (2015). Bidrag til en ny praksis? Utvikling og forskning i psykisk helsearbeid ved Universitetet i Agder i perioden 2008-2013. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN: 1503-6707. 12 (1). s 3 - 16.
 • Ulland, Dagfinn; Thorød, Anne Brita; Ulland, Erna; Volden, Odd; Wahlstedt, Anders (2015). Psykisk helse som lokalt og globalt fenomen. Psykisk Helse. Nye arenaer, aktører og tilnærminger. ISBN: 9788215024035. Universitetsforlaget. Kapittel 25. s 249 - 255.
 • Volden, Odd; Thorød, Anne Brita; Ulland, Dagfinn; Ulland, Erna (2015). Velkommen til psykisk helse-feltet. Psykisk Helse. Nye arenaer, aktører og tilnærminger. ISBN: 9788215024035. Universitetsforlaget. Innledning kapittel 1. s 13 - 20.
 • Ulland, Dagfinn; Ulland, Erna; Hillesund, Odd Kenneth (2014). Samhandling om utdanning av psykisk helsearbeidere. Nordisk sygeplejeforskning. ISSN: 1892-2678. 4 (2). s 129 - 141.
 • Ulland, Erna (2012). Barneperspektiv i skjønnlitterære tekster : hvordan kan erfaringer i barndommen påvirke vår psykiske helse sett i lys av teorier om tilknytning, resiliens og helsefremmende arbeid?. Klinisk Sygepleje. ISSN: 0902-2767. 26 (1). s 36 - 44.
 • Ulland, Erna; Barbosa da Silva, António (2009). Helsesøstres handlingsvalg der de opplever en manglende emosjonell tilknytning mellom foreldre og barn : et moralfilosofisk perspektiv. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning. ISSN: 1501-4754. 11 (2). s 31 - 41.
 • Borge, Lisbet; Hummelvoll, Jan Kåre; Ulland, Erna (1997). Kompetanse og yrkesidentitet : en evaluering av norske videreutdanninger i psykiatrisk sykepleie. Vård i Norden. ISSN: 0107-4083. 18 (nr 1). s 25 - 32.
 • Ulland, Dagfinn; Thorød, Anne Brita; Ulland, Erna (2015). Psykisk Helse. Nye arenaer, aktører og tilnærminger. ISBN: 9788215024035. Universitetsforlaget. s 288.
 • Ulland, Erna (2015). "Snu pyramiden".
 • Ulland, Erna (2015). Inspirasjonsdag for praksisveiledere.
 • Ulland, Erna (2015). Foredrag/presentasjon av boke: Psyksik helsearbeid, nye arenaer,aktører og tilnærminger.
 • Ulland, Erna (2014). Presentasjon av forskningsarbeid i UNIKs regi.

Ekspertområder

Sist endret: 21.06.2018 14:06