Gå til hovedinnhold
 
Kontor:
E2059 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Vitenskapelige publikasjoner

 • Helgesen, Anne Margrethe; Karsrud, Fridunn Tørå; Takle, Cecilie (2024). Stemmen i radioen. Anne-Cath. Vestly og Barnetimen for de minste. Anne-Cath. Vestly. Nye lesninger av forfatterskapet. ISBN: 9788202784348. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 3. s 56 - 71.
 • Karsrud, Fridunn Tørå (2023). " Pappesker, romskip og levende mus-pedagogikk" Undervisningsformer for en lekende tilnærming. Leik i norskfaget. ISBN: 9788245040203. Fagbokforlaget. Kap.6. s s. 109 - s.130.
 • Olsen, Torild Marie; Karsrud, Fridunn Tørå (2022). Muntlig fortelling, engasjement og fellesskap. Arbeid med dilemmaeventyr i et flerkulturelt klasserom. Elevene og litteraturen : Estetisk lesing på barnetrinnet. ISBN: 9788202718848. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 5. s 89 - 110.
 • Karsrud, Fridunn Tørå (2018). Smørbukksodd og andre delikatesser. Om matens betydning i myter, folkeeventyr og fantasy. Fantastisk litteratur for barn og unge. ISBN: 978-82-450-2296-4. Fagbokforlaget. Kapittel 7. s 109 - 124.
 • Karsrud, Fridunn Tørå; Norstrand, Anne Wangensten (2017). Muntlig fortellingsdidaktikk i et lærende praksisfellesskap. Barn – forskning om barn og barndom i Norden. ISSN: 0800-1669. 35 (4). s 37 - 51. doi:10.5324/barn.v35i4.3686.
 • Norstrand, Anne Wangensten; Karsrud, Fridunn Tørå (2016). "Det er historier bak hver sving". Arbeid med stedsfortellinger i barnehagen. Barns flerkulturelle steder. Kulturskaping, retorikk og barnehageutvikling. ISBN: 9788215026299. Universitetsforlaget. 5. s 102 - 125.
 • Norstrand, Anne Wangensten; Karsrud, Fridunn Tørå (2014). Sted, fortelling og literacy : om sammenhengen mellom sted, kultur og barns læring og språkutvikling. Barn – forskning om barn og barndom i Norden. ISSN: 0800-1669. (2). s 51 - 69. doi:10.5324/barn.v32i2.3485.
 • Karsrud, Fridunn Tørå (2014). Muntlig fortelling i barnehagen.En vei til danning, livsmot og literacy.. ISBN: 978-82-02-40038-5. Cappelen Damm Akademisk. s 160.
 • Karsrud, Fridunn Tørå (2010). Muntlig fortelling i norskfaget: en vei til tekst- og tolkningskompetanse. ISBN: 9788202326951. Cappelen Damm Akademisk. s 143.
 • Stavsøien, Marion G; Svelstad, Per Esben; Karsrud, Fridunn Tørå; Olsen, Torild Marie (2023). Muntlig fortelling og inkludering. Samtale med Torild Marie Olsen og Fridunn Tørå Karsrud..
 • Olsen, Torild Marie; Karsrud, Fridunn Tørå (2022). 'Å bruke det som virker. Muntlig fortelling i et flerkulturelt klasserom' som en del av seminaret 'Eleven og litteraturen'.
 • Børud Stavnem, Hilde; Aasmundtveit, Anne Kristin; Synnes, Hege Holmqvist; Karsrud, Fridunn Tørå; Lothe Myklebust, Siv Tone; Viksnes, Målfrid (2022). Bibelen-den store fortellingsboka.
 • Olsen, Torild Marie; Karsrud, Fridunn Tørå; Anne Gerd Grimsby, Haarr (2020). Muntlig fortelling i et flerkulturelt klasserom. Podkast episode 2.
 • Grimsby Haarr, Anne Gerd; Olsen, Torild Marie; Karsrud, Fridunn Tørå (2020). Muntlig fortelling i et flerkulturelt klasserom. Podkast episode 1.
 • Karsrud, Fridunn Tørå (2017). " Lesing på UIA".

Sist endret: 26.04.2021 13:04