Gå til hovedinnhold

Greta Marthinussen

Assistant Professor

Prosjekter

"Transitional Spaces: An Exploration of the Phenomenon of Recognition (anagnorisis) as a General Didactic Principle" (ongoing)

Pedagogikkfagets betydning for lærerstudentenes profesjonelle utvikling (PUPIL-prosjekt, 2022-2026)

Vitenskapelige publikasjoner

  • Marthinussen, Greta (2024). Technology makes us more human? Critical perspectives on the use of AI in education.
  • Marthinussen, Greta (2024). Hva kan kunstig intelligens ikke gjøre i skolen? (Lørdagsuniversitetet, Grimstad bibliotek).
  • Marthinussen, Greta (2023). En Slappelse paa Legeme og Sjæl?: Pedagogisk-filosofiske perspektiver på bruk av KI/ChatGPT i skolen.
  • Marthinussen, Greta (2023). Bridging the known and the unknown: A study of the phenomenon of recognition (‘anagnórisis’) as a general didactic principle.
  • Marthinussen, Greta (2023). Pronett: Pedagogisk-filosofiske betraktninger rundt bruk av chatboter i skolen.
  • Marthinussen, Greta (2022). Exploring deep learning from a Bildung-centered general didactic perspective. Possibilities and limitations.

Sist endret: 10.10.2023 10:10