Gå til hovedinnhold

Hege Merete Bjørnestøl Beckmann

Associate Professor

 
Kontor:
G3033 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Vitenskapelige publikasjoner

 • Beckmann, Hege Bjørnestøl; Christensen, Jorun (2022). "Det er jo viktig, men ikke lett å få til" - En undersøkelse av sangens plass i grunnskolen.. Kunstens betydning? Utvidede perspektiver på kunst og barn & unge. ISBN: 9788202763299. Cappelen Damm Akademisk. 6. s 137 - 163.
 • Beckmann, Hege Bjørnestøl (2019). «Hvis det går en dag uten musikk, føler jeg at jeg ikke har levd den dagen» – om ungdommers musikkbruk som en eksistensiell ressurs. Tidsskriftet Norges Barnevern. ISSN: 0800-1014. 96 (01-02). s 6 - 21. doi:10.18261/ISSN.1891-1838-2019-01-02-02.
 • Balsnes, Anne Haugland; Beckmann, Hege (2017). "Musikken kan jeg ikke leve uten!" : Musikk som kilde til menneskets meningsskaping. Hva er nå et menneske? : tverrfaglige bidrag. ISBN: 9788202566258. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 10. s 208 - 228.
 • Beckmann, Hege (2013). "Musikken ... det er ryggen min, liksom." En kvalitativ analyse av musikk som en helsefremmende ressurs. Forankring og fornyelse : festskrift for Ansgarskolen 1913–2013. ISBN: 978-82-92712-87-0. Portal forlag. Kapittel 16. s 336 - 352.
 • Beckmann, Hege (2013). Music, adolescents and health : narratives about how young people use music as a health resource in daily life. Musical Life Stories. Narratives on Health Muscking. ISBN: 978-82-7853-081-8. Norges musikkhøgskole. Kapittel. s 95 - 116.
 • Breistein, Ingunn Folkestad; Beckmann, Hege Bjørnestøl (2008). Fellessang som religionsutøvelse?. Gud på Sørlandet. ISBN: 9788292712092. Portal forlag. faglig_bok_forlag. s 115 - 116.
 • Beckmann, Hege Bjørnestøl; Anundsen, Tormod Wallem (2023). How can higher music education institutions offer responsible music education?.
 • Beckmann, Hege Bjørnestøl (2023). Music activity as a resource for life skills in primary and lower secondary school.
 • Beckmann, Hege Bjørnestøl; Christensen, Jorun (2023). Sangens plass i grunnskolen.
 • Beckmann, Hege Bjørnestøl (2022). «Musikken kan jeg ikke leve uten» – om musikk som kilde til meningsskaping og ressurs til bedre helse.
 • Beckmann, Hege Bjørnestøl (2022). Creative children - Social participation through music and visual art.
 • Skånland, Marie Strand; Beckmann, Hege Bjørnestøl (2022). Nye utdanninger, nye muligheter?.
 • Skånland, Marie; Beckmann, Hege Bjørnestøl (2022). Ungdom, musikk og oppvekst.
 • Skårderud, Finn; Trondalen, Gro; Skånland, Marie Strand; Beckmann, Hege Bjørnestøl (2021). Musikk, kropp og følelser.
 • Trondalen, Gro; Skånland, Marie Strand; Beckmann, Hege Bjørnestøl (2021). Kommunikativ musikalitet.

Forskningsgrupper

Sist endret: 2.12.2018 21:12