Gå til hovedinnhold

Inger Beate Larsen

Professor

 
Kontor:
C5055 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Inger Beate Larsen is educated as a psychiatric nurse with a major in Health Sciences and a PhD from the University of Bergen. She has years of experiences from an acute psychiatric ward, and since 1994 she has been working in a scientific position at the University of Agder. From 2009 until 2022 she has been the manager of the research group "An including society" at the department of health- and sport sciences.

Prosjekter

Larsen is engaged in issues related to mental health as an author, researcher and as a university professor. She is particularly interested in architecture and health, service user involvement and coercion related to mental health services.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Moen, Ellen Ånestad; Larsen, Inger Beate; Walseth, Liv Tveit (2023). Employment and mental health recovery: Revealing unused potential in multi-agency meetings. Nordisk tidsskrift for livskvalitet og bærekraftig velferdsutvikling. ISSN: 2703-9986. 2 (1). s 5 - 19. doi:10.18261/njwel.2.1.2.
 • Lindvig, Gunnhild Ruud; Larsen, Inger Beate; Topor, Alain Pierre (2023). Nye steder og hjelpsomme handlinger. Relasjonens betydning : om fundamentet i psykisk helse- og rusarbeid.. ISBN: 978-82-05-56870-9. Gyldendal Akademisk. Kapittel 9. s 171 - 185.
 • Eriksen, Alison Axisa; Fegran, Liv; Fredwall, Terje Emil; Larsen, Inger Beate (2023). Patients' negative experiences with health care settings brought to light by formal complaints: A qualitative metasynthesis. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN: 0962-1067. 32 (17-18). s 5816 - 5835. doi:10.1111/jocn.16704.
 • Topor, Alain Pierre; Bøe, Tore Dag; Larsen, Inger Beate (2022). The Lost Social Context of Recovery Psychiatrization of a Social Process. Frontiers in Sociology. ISSN: 2297-7775. 7s 1 - 14. doi:10.3389/fsoc.2022.832201.
 • Bøe, Tore Dag; Bertelsen, Bård; Larsen, Inger Beate; Topor, Alain Pierre (2021). A qualitative fallacy: Life trapped in interpretations and stories. Qualitative Research. ISSN: 1468-7941. doi:10.1177/14687941211041916.
 • Topor, Alain Pierre; Fredwall, Terje Emil; Hodøl, Elin Kristin Svoren; Larsen, Inger Beate (2021). Before Recovery: A Blind Spot in Recovery Research? Users’ Narratives About the Origins and Development of their Mental Health and/or Addiction Problems. Journal of Recovery in Mental Health. ISSN: 2371-2376. 4 (2). s 29 - 47.
 • Topor, Alain Pierre; Bøe, Tore Dag; Larsen, Inger Beate (2021). Berättelser på tvärs – erfarenhetsbaserad kunskap utanför det tillåtna?. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN: 1503-6707. 18 (3). s 260 - 271. doi:10.18261/issn.1504-3010-2021-03-03.
 • Larsen, Inger Beate; Topor, Alain Pierre; Bøe, Tore Dag (2021). Pleieuniformen på sengen – om steder, gjenstander og bedring The nurse uniform on the bed – on places, objects and recovery. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN: 1503-6707. 18 (3). s 272 - 282. doi:10.18261/issn.1504-3010-2021-03-04.
 • Hovdal, Dag Ove Granås; Haugen, Tommy; Larsen, Inger Beate; Johansen, Bjørn Tore (2021). Students’ experiences and learning of social inclusion in team activities in physical education. European Physical Education Review. ISSN: 1356-336X. 27 (4). s 889 - 907. doi:10.1177/1356336X211002855.
 • Larsen, Inger Beate; Friesinger, Jan Georg; Strømland, Monica; Topor, Alain Pierre (2021). You realise you are better when you want to live, want to go out, want to see people: Recovery as assemblage. International Journal of Social Psychiatry. ISSN: 0020-7640. s 1 - 8. doi:10.1177/00207640211019452.
 • Bøe, Tore Dag; Larsen, Inger Beate; Topor, Alain Pierre (2021). «Ikke la meg være i fred»: om et comeback til sosial responsivitet “Don’t leave me in peace”: on a comeback to social responsivity. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN: 1503-6707. 18 (3). s 283 - 294. doi:10.18261/issn.1504-3010-2021-03-05.
 • Hovdal, Dag Ove Granås; Haugen, Tommy; Larsen, Inger Beate; Johansen, Bjørn Tore (2021). “It’s Not Just About the Activity, It’s Also About How the Activity is Facilitated”: Investigating Students’ Experiences in Two Competitive Situations in Physical Education. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN: 0031-3831. doi:10.1080/00313831.2021.2006306.
 • Lindvig, Gunnhild Ruud; Topor, Alain Pierre; Bøe, Tore Dag; Larsen, Inger Beate (2020). Bofellesskap, bil og relasjoner En utforsking av ansattes og beboeres erfaringer med og ønsker om bilbruk. Tidsskrift for omsorgsforskning. ISSN: 2387-5976. 6 (3). s 1 - 13. doi:10.18261/issn.2387-5984-2020-03-07.
 • Moen, Ellen Ånestad; Larsen, Inger Beate; Walseth, Liv Tveit (2020). General support versus individual work support: a qualitative study of social workers and therapists in collaboration meetings within individual placement and support. European Journal of Social Work. ISSN: 1369-1457. doi:10.1080/13691457.2020.1857706.
 • Friesinger, Jan Georg; Topor, Alain; Bøe, Tore Dag; Larsen, Inger Beate (2020). Materialities in supported housing for people with mental health problems: a blurry picture of the tenants. Sociology of Health and Illness. ISSN: 0141-9889. 47 (7). s 1742 - 1758. doi:10.1111/1467-9566.13162.
 • Fredwall, Terje Emil; Larsen, Inger Beate (2020). Plikt til samarbeid, invitasjon til konflikt? Sykepleierrollen i norske høysikkerhetsfengsel. Verdier i konflikt: Etikk i et mangfoldig samfunn. ISBN: 9788202675295. Cappelen Damm Akademisk. 4. s 73 - 100.
 • Larsen, Inger Beate; Bøe, Tore Dag; Topor, Alain Pierre (2020). Things matter: about materiality and recovery from mental health difficulties. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. ISSN: 1748-2623. 15 (1). doi:10.1080/17482631.2020.1802909.
 • Hovland, Dag Ove; Larsen, Inger Beate; Haugen, Tommy; Johansen, Bjørn Tore (2020). Understanding disruptive situations in physical education: Teaching style and didactic implications. European Physical Education Review. ISSN: 1356-336X. s 1 - 17. doi:10.1177/1356336X20960498.
 • Hovdal, Dag Ove Granås; Larsen, Inger Beate; Haugen, Tommy; Johansen, Bjørn Tore (2020). Understanding disruptive situations in physical education: Teaching style and didactic implications. European Physical Education Review. ISSN: 1356-336X. 27 (3). s 455 - 472. doi:10.1177/1356336X20960498.
 • Lindvig, Gunnhild Ruud; Topor, Alain Pierre; Bøe, Tore Dag; Larsen, Inger Beate (2020). “I will never forget him”. A qualitative exploration of staff descriptions of helpful relationships in supportive housing. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing. ISSN: 1351-0126. doi:10.1111/jpm.12673.
 • Fredwall, Terje Emil; Andersen, Anders Johan W.; Larsen, Inger Beate (2019). Historier om en sjømann: Virkelighetskonstruksjoner i norske lærebøker i psykiatri. Grunnlagsproblemer i vitenskapene om mennesket. ISBN: 978-82-7935-394-2. Abstrakt forlag. 10. s 161 - 178.
 • Bøe, Tore Dag; Larsen, Inger Beate; Topor, Alain Pierre (2019). Nothing matters: The Significance of the Unidentifiable, the Superficial and Nonsense. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. ISSN: 1748-2623. 14 (1). doi:10.1080/17482631.2019.1684780.
 • Friesinger, Jan Georg; Topor, Alain Pierre; Bøe, Tore Dag; Larsen, Inger Beate (2019). The ambiguous influences of fire safety on people with mental health problems in supported housing. Palgrave Communications. ISSN: 2055-1045. 5doi:10.1057/s41599-019-0230-0.
 • Lindvig, Gunnhild Ruud; Bøe, Tore Dag; Topor, Alain Pierre; Larsen, Inger Beate (2019). ‘It’s not just a lot of words’. A qualitative exploration of residents’ descriptions of helpful relationships in supportive housing. European Journal of Social Work. ISSN: 1369-1457. doi:10.1080/13691457.2019.1682523.
 • Larsen, Inger Beate; Topor, Alain Pierre; Bøe, Tore Dag (2019). ‘It’s not just a lot of words’. A qualitative exploration of residents’ descriptions of helpful relationships in supportive housing. European Journal of Social Work. ISSN: 1369-1457. doi:10.1080/13691457.2019.1682523.
 • Larsen, Inger Beate (2018). Makten i detaljene. Å tenke med Foucault. ISBN: 9788245022247. Fagbokforlaget. 6.
 • Topor, Alain Pierre; Bøe, Tore Dag; Larsen, Inger Beate (2018). Small Things, Micro-Affirmation and Helpful Professionals Everyday Recovery-Oriented Practices According to Persons with Mental health Problems. Community mental health journal. ISSN: 0010-3853. 54 (8). s 1212 - 1220. doi:10.1007/s10597-018-0245-9.
 • Fredwall, Terje Emil; Larsen, Inger Beate (2018). Textbook descriptions of people with psychosis – some ethical aspects. Nursing Ethics. ISSN: 0969-7330. 26 (5). s 1554 - 1565. doi:10.1177/0969733017753742.
 • Gelius, Heidi; Løwe, Erlend; Larsen, Inger Beate (2018). «Viktig å se mennesket bak dommen» Fagpersoners erfaringer med mennesker dømt til tvungent psykisk helsevern. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN: 1503-6707. 15 (1). s 4 - 15. doi:10.18261/issn.1504-3010-2018-01-02.
 • Larsen, Inger Beate; Topor, Alain Pierre (2017). A place for the heart: A journey in the post-asylum landscape. Metaphors and materiality. Health and Place. ISSN: 1353-8292. 45s 145 - 151. doi:10.1016/j.healthplace.2017.03.015.
 • Bachke, Carl Christian; Larsen, Inger Beate (2017). Fra behandling til recovery. En review-studie av forskning på dagsentra for mennesker med psykiske lidelser. Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN: 1504-3614. 13 (2). doi:10.7557/14.4213.
 • Skeivoll Christiansen, Wenche; Karlsen, Tor-Ivar; Larsen, Inger Beate (2017). Materiell og profesjonell stigmatisering av mennesker med sykelig overvekt. Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN: 1504-3614. 13 (2). doi:10.7557/14.4195.
 • Larsen, Inger Beate; Thorød, Anne Brita; Bøe, Tore Dag; Lindvig, Gunnhild Ruud; Nodeland, Siren (2017). Samarbeidsforskning: En aktivitet fra A til Å - eller fra B til Ø?. Brukerstemmer, praksisforskning og innovasjon. ISBN: 978-82-8314-112-2. Portal forlag. Kapittel nr 9. s 136 - 149.
 • Nodeland, Steinar; Larsen, Inger Beate; Mohamedi, Khunche; Nodeland, Siren; Andersen, Anders Johan W. (2016). "Små ting med stor betydning". En kvalitativ studie av meningsinnholdet i begrepene "mestring" og "verdighet".. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN: 1503-6707. 13 (3). s 200 - 209. doi:10.18261/issn.1504-3010-2016-03-03.
 • Eidså, Torunn Helen; Haraldstad, Eli Anne; Larsen, Inger Beate (2016). "Vi ønsker å bli sett, men ønsker ikke å bli sett rart på": om materialitet og mennesker i bofellesskap og dagsentre innen psykisk helsetjeneste i kommunene. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN: 1503-6707. 13 (1/2). s 57 - 67. doi:10.18261/issn.1504-3010-2016-01-02-07.
 • Andersen, Anders Johan W.; Larsen, Inger Beate; Topor, Alain Pierre (2016). Caring through Discipline? Analyzing House Rules in Community Mental Health Services in Norway. Scandinavian Psychologist. ISSN: 1894-5570. 3 (e1). doi:10.15714/scandpsychol.3.e1.
 • Andersen, Anders Johan W.; Fredwall, Terje Emil; Larsen, Inger Beate (2016). Framtidstro og underordning: En lesning av tolv lærebøker i psykiatrisk sykepleie og psykiatri. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN: 1503-6707. 13 (1-2). s 45 - 56. doi:10.18261/issn.1504-3010-2016-01-02-06.
 • Einbu, Marianne; Larsen, Inger Beate (2016). Innenfrakunnskap om årsaker til truende atferd eller aggresjon og alternativer til bruk av tvangsmidler :. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN: 1503-6707. 13 (1/2). s 24 - 33. doi:10.18261/issn.1504-3010-2016-01-02-04.
 • Andersen, Anders Johan W.; Borg, Marit; Karlsson, Bengt Eirik; Larsen, Inger Beate (2016). Mer av det samme? En studie av tildelings­praksiser i Program for psykisk helse, Norges forsknings­råd i perioden 1995–2015. Scandinavian Psychologist. ISSN: 1894-5570. 3doi:10.15714/scandpsychol.3.e13.
 • Larsen, Inger Beate; Melhuus, Else Cathrine (2016). The presence of things: A study of the lego brick and the medication box as participants in peoples’ lives. Social Space. ISSN: 2084-7696. 11 (1). s 54 - 73.
 • Andersen, Anders Johan W.; Larsen, Inger Beate; Ulland, Erna (2015). Bidrag til en ny praksis? Utvikling og forskning i psykisk helsearbeid ved Universitetet i Agder i perioden 2008-2013. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN: 1503-6707. 12 (1). s 3 - 16.
 • Larsen, Inger Beate (2015). Dialogiske omgivelser som betydningsfulle for mennesker med psykiske problemer. «Vi blir friskere av å gå her». Psykisk Helse. Nye arenaer, aktører og tilnærminger. ISBN: 9788215024035. Universitetsforlaget. Kapittel nr. 3. s 30 - 37.
 • Larsen, Inger Beate; Hohl, Michael (2015). Places as language and text: Christian Norberg-Schulz and Paul Ricoeur inspiring a framework for ethnographic health research. Nordisk sygeplejeforskning. ISSN: 1892-2678. 5 (2). s 121 - 132.
 • Larsen, Inger Beate; Terkelsen, Toril Borch (2013). Coercion in a locked psychiatric ward: Perspectives of patients and staff. Nursing Ethics. ISSN: 0969-7330. 21 (4). s 426 - 436. doi:10.1177/0969733013503601.
 • Terkelsen, Toril Borch; Larsen, Inger Beate (2014). Fear, danger and aggression in a Norwegian locked psychiatric ward: Dialogue and ethics ofcare as contributions to combating difficult situations. Nursing Ethics. ISSN: 0969-7330. s 1 - 10. doi:10.1177/0969733014564104.
 • Ulland, Dagfinn; Andersen, Anders Johan W.; Larsen, Inger Beate; Seikkula, Jaakko (2013). Generating Dialogical Practices in Mental Health: Experiences from Southern Norway, 1998–2008. Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research. ISSN: 0894-587X. 41 (3). s 410 - 419. doi:10.1007/s10488-013-0479-3.
 • Bønnhoff, Heidi Esma Dahl; Larsen, Inger Beate (2014). På leting etter et ansikt. Om selvbiografiske perspektiver på å ha en mor eller far med alkoholproblemer. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN: 1503-6707. 11 (2). s 103 - 113.
 • Moen, Ellen Ånestad; Larsen, Inger Beate (2013). "Her er det faktisk hele meg som er på jobb" Om å bruke erfaringer med egen psykisk helse i profesjonelle relasjoner. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN: 1503-6707. 10 (1). s 15 - 24.
 • Larsen, Inger Beate; Seikkula, Jaakko (2013). Dialogisk materialitet. Broer mellom litteraturvitenskap, arkitekturteori og helsevesenets rom og steder. Engasjement i praksis. Broer mellom filosofi og praksis i helse- og sosialfeltet. ISBN: 9788202401641. Cappelen Damm Akademisk. Del 1, kapittel 1. s 27 - 39.
 • Larsen, Inger Beate; Seikkula, Jaakko (2013). Dialogisk materialitet. broer mellom litteraturvitenskap, arkitekturteori og helsevesenets rom og steder. Engasjement i praksis. Broer mellom filosofi og praksis i helse- og sosialfeltet. ISBN: 9788202401641. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 1. s 27 - 37.
 • Terkelsen, Toril Borch; Larsen, Inger Beate (2013). The locked psychiatric ward: Hotel or detention camp for people with dual diagnosis. Journal of Mental Health. ISSN: 0963-8237. 22 (5). s 412 - 419. doi:10.3109/09638237.2013.799266.
 • Larsen, Inger Beate; Andersen, Ander Johan W.; Hasund, Ingrid Kristine (2012). "Heaven and Hell on Earth". A critical discourse analysis of religious terms in Norwegian autobiographies describing personal experiences of mental health problems. Mental Health, Religion & Culture. ISSN: 1367-4676. s 1 - 16. doi:10.1080/13674676.2012.721347.
 • Andersen, Anders Johan Wickstrøm; Larsen, Inger Beate (2012). Hell on earth: Textual reflections on the experience of mental illness. Journal of Mental Health. ISSN: 0963-8237. 21 (2). s 175 - 182. doi:10.3109/09638237.2012.667885.
 • Terkelsen, Toril Borch; Larsen, Inger Beate (2012). Tvangsmedisinering som permanent unntakstilstand : erfaringer fra feltarbeid. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN: 1503-6707. 9 (2). s 123 - 132.
 • Larsen, Inger Beate; Andersen, Anders Johan Wickstrøm (2011). "Tvangstrøye og ensomhet, blomstervaser og kjærlighet" : hvordan beskriver skandinaviske brukere av psykisk helsevern sine erfaringer med den hjelpen de ble tilbudt?. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN: 1503-6707. 8 (2). s 120 - 130.
 • Larsen, Inger Beate; Andersen, Anders Johan W. (2011). En hellig plikt - Hvordan beskriver brukere av psykisk helsevern seg selv, og hvilke motiver oppgir de for å nedfelle sine erfaringer skriftlig?. Klinisk Sygepleje. ISSN: 0902-2767. 25 (1). s 38 - 47.
 • Larsen, Inger Beate (2011). Materiality talks. Including materiality in mental health research. Interactions, Health and Community. ISBN: 9788884928023. EDIZIONI PLUS Pisa University Press. VII. s 101 - 113.
 • Larsen, Inger Beate (2011). Psykosens ensomhet er helt sann. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN: 1503-6707. 8 (1). s 106 - 109.
 • Larsen, Inger Beate (2010). I alle ting kjærlighet. Om materialitet og nestekjærlighet i omsorgsinstitusjoner. Utdanning til omsorg : i fortid, nåtid og framtid. ISBN: 978-82-05-40070-2. Gyldendal Akademisk. kapittel. s 131 - 144.
 • Larsen, Inger Beate (2010). Når omsorgsutdanninger får egne hus. Om materialitetens betydning for læring og dannelse. Utdanning til omsorg : i fortid, nåtid og framtid. ISBN: 978-82-05-40070-2. Gyldendal Akademisk. kapittel. s 47 - 60.
 • Larsen, Inger Beate (2014). "Hold sengen, husk De er syg!". ISBN: 978-82-999622-0-9. Genius Loci Press. s 199.
 • Andersen, Ander Johan W.; Larsen, Inger Beate; Thorød, Anne Brita (2013). Engasjement i praksis. Broer mellom filosofi og praksis i helse- og sosialfeltet. ISBN: 9788202401641. Cappelen Damm Akademisk. s 196.
 • Andersen, Anders Johan Wickstrøm; Larsen, Inger Beate; Söderhamn, Olle (2010). Utdanning til omsorg : i fortid, nåtid og framtid. ISBN: 978-82-05-40070-2. Gyldendal Akademisk. s 223.
 • Eriksen, Alison Axisa; Fegran, Liv; Fredwall, Terje Emil; Larsen, Inger Beate (2023). Pasienters negative erfaringer med bruk av helsetjenester brakt frem i lyset av formelle klager: en kvalitativ metasyntese.

Sist endret: 27.09.2022 10:09