Gå til hovedinnhold

Irene Trysnes

Associate Professor

Associate professer

Irene Trysnes is an associate professor at the Department of Sociology and Social Work, University of Agder. She has been involved in national and international research projects and has been an active researcher since 2004. Her research has focused on gender and inequality, youth and religion, and social science didactics. She has authored two books and published in national and international journals.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Tømte, Cathrine Edelhard; Lien, Anne; Trysnes, Irene; Smith-Gahrsen, Martin (2024). Digitale transformasjoner av utdanning og lærerrollen.. Lærerrollen i endring. Studentaktive læringsformer og profesjonsfaglig digital kompetanse. ISBN: 9788215064727. Universitetsforlaget. Kapittel 10. s 246 - 252.
 • Tømte, Cathrine Edelhard; Lien, Anne; Trysnes, Irene; Smith-Gahrsen, Martin (2024). Lærerrollen i endring.. Lærerrollen i endring. Studentaktive læringsformer og profesjonsfaglig digital kompetanse. ISBN: 9788215064727. Universitetsforlaget. Kapittel 1. s 13 - 46.
 • Trysnes, Irene; Lien, Anne (2024). Skolen i samfunnet – stedsbasert og studentaktiv læring for bærekraftig utvikling.. Lærerrollen i endring. Studentaktive læringsformer og profesjonsfaglig digital kompetanse. ISBN: 9788215064727. Universitetsforlaget. Kapittel 3. s 73 - 97.
 • Trysnes, Irene (2023). From Subordinates to Superheroes? Comics in Christian Magazines for Children and Youth in Norway. Comics, Culture, and Religion Faith Imagined. ISBN: 9781350321588. Bloomsbury Academic. s 13 - 32.
 • Skjølberg, Katja Haaversen-Westhassel; Trysnes, Irene; Furrebøe, Elise Frølich (2023). Is the coronavirus created by the government to control us? Critical thinking and conspiracy beliefs among Norwegian youth in upper secondary schools. Journal of Social Science Education. ISSN: 1611-9665. 22 (4). s 1 - 27. doi:10.11576/jsse-6295.
 • Trysnes, Irene; Skjølberg, Katja H-W (2022). Ekstreme ytringer i klasserommet.. Kontroversielle, emosjonelle og sensitive tema i skolen.. ISBN: 9788215049212. Universitetsforlaget. kapittel 2. s 52 - 69.
 • Trysnes, Irene; Skjølberg, Katja Haaversen-Westhassel (2022). Mot et allmenndannende ferdighetsfag? En analyse av vitenskapelige metodiske ferdigheter i samfunnsfag.. Nye spadestikk i samfunnsfagdidaktikken. ISBN: 9788245037913. Fagbokforlaget. s 105 - 124.
 • Synnes, Ronald Mayora; Trysnes, Irene (2022). Unge muslimers og kristnes selvpresentasjon på sosiale medier. Kirke og kultur. ISSN: 0023-186X. 127 (3). s 228 - 244. doi:10.18261/kok.127.3.4.
 • Trysnes, Irene; Furrebøe, Elise Frølich; Berg, Laila Margaret Nordstrand; Einstabland, Åsta Louise; Klostergaard, Claudia; Jørstad, Hanne (2022). “Hot Case-workers and Squint-eyed Whores” - Sexual Harassment of Norwegian Social- and Health Care Students in Practical Training. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research. ISSN: 0803-8740. 30 (2). s 124 - 139. doi:10.1080/08038740.2022.2030403.
 • Trysnes, Irene; Skjølberg, Katja Haaversen-Westhassel (2021). A, C eller F? Sensorers refleksjoner omkring vurdering av bacheloroppgaver. En smak av forskning. Bacheloroppgaven som prosjekt, prosess og produkt. ISBN: 978-82-02-70942-6. Cappelen Damm Akademisk. kapittel 26. s 261 - 270.
 • Johannessen, Hilde Terese Drivenes; Trysnes, Irene (2021). Kindergarteners building a library of their own. Using apps to make digital stories and work towards lifelong learning in information literacy. Journal of Information Literacy. ISSN: 1750-5968. 15 (3). s 4 - 19. doi:10.11645/15.3.2825.
 • Trysnes, Irene; Johannessen, Hilde Terese Drivenes (2021). Samfunnsfagdidaktikk i lokalsamfunnet og nye digitale læringsformer.. Fagdidaktikk for SRLE : Barnehagens fagområder kunnskapsgrunnlag og arbeidsmåter. ISBN: 9788202651510. Cappelen Damm Akademisk. kap 15. s 231 - 244.
 • Trysnes, Irene; Synnes, Ronald Mayora (2021). The Role of Religion in Young Muslims’ and Christians’ Self-presentation on Social Media. Young - Nordic Journal of Youth Research. ISSN: 1103-3088. s 1 - 16. doi:10.1177/11033088211063368.
 • Goldschmidt-Gjerløw, Beate; Trysnes, Irene (2020). #MeToo in school: Teachers’ and young learners’ lived experience of verbal sexual harassment as a pedagogical opportunity.. Human Rights Education Review (HRER). ISSN: 2535-5406. 3 (2). s 27 - 48. doi:10.7577/hrer.3720.
 • Trysnes, Irene; Skjølberg, Katja Haaversen-Westhassel (2020). Hva, hvordan, hvorfor? En studie av norske lærere og elevers erfaringer med lekser i samfunnsfag. Nordidactica - Journal of Humanities and Social Science Education. ISSN: 2000-9879. 10 (4). s 36 - 59.
 • Trysnes, Irene (2019). Camping with God and Goffman. Political Religion, Everyday Religion : Sociological Trends. ISBN: 978-90-04-39796-5. Brill. Part 3. s 159 - 171.
 • Trysnes, Irene; Smeland, Asbjørn (2019). Like barn leker best? Ungdomsskoleelevers holdninger til religiøse og verdiorienterte symboler.. Nordidactica - Journal of Humanities and Social Science Education. ISSN: 2000-9879. (2). s 187 - 208.
 • Trysnes, Irene (2019). The trailer as erotic capital. Gendered performances—research and participant roles during festival fieldwork. Societies. ISSN: 2075-4698. 9 (4). doi:10.3390/soc9040083.
 • Trysnes, Irene (2019). «Ånden som holdt på å le seg i hjel»: En studie av humor i alternativt religiøse magasiner. Ingen spøk. En studie av religion og humor. ISBN: 9788202646172. Cappelen Damm Akademisk. kapittel 11. s 221 - 240.
 • Trysnes, Irene; Botvar, Pål Ketil (2017). "Jeg kaller det Stine-tro." Unge mennesker, individualisering og nyreligiøsitet. Religion og ungdom. ISBN: 9788215029375. Universitetsforlaget. Kapittel 7. s 136 - 156.
 • Trysnes, Irene (2017). Å være ung i kristne ungdomsmiljøer. Forhandlinger om kjønn og identitet. Religion og ungdom. ISBN: 9788215029375. Universitetsforlaget. Kapittel 6. s 119 - 135.
 • Trysnes, Irene; Larsen, Alexandra Irene (2013). Engledans og harpespill - musikk og dans som meditative praksiser. Fra forsakelse til feelgood. Musikk, sang og dans i religiøst liv. ISBN: 978-82-7634-985-6. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 12. s 260 - 274.
 • Repstad, Pål Steinar; Trysnes, Irene (2013). Estetikk på flere strenger : postludium. Fra forsakelse til feelgood. Musikk, sang og dans i religiøst liv. ISBN: 978-82-7634-985-6. Cappelen Damm Akademisk. kapittel. s 297 - 307.
 • Trysnes, Irene (2013). Fra «Vær forsiktig lille øyne» til «Takk,min Gud,for hele meg» : endringer i kristne barnesanger. Fra forsakelse til feelgood. Musikk, sang og dans i religiøst liv. ISBN: 978-82-7634-985-6. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 1. s 41 - 63.
 • Trysnes, Irene (2013). Religiøse festivaler og festivalreligion. Prismet. ISSN: 0032-8847. (1). s 31 - 44.
 • Trysnes, Irene (2013). Update.God.som. Estetiske uttrykk i kristne ungdomsmiljøer. Fra forsakelse til feelgood. Musikk, sang og dans i religiøst liv. ISBN: 978-82-7634-985-6. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 5. s 123 - 138.
 • Hov, Dagny Kristine Johnson; Trysnes, Irene (2010). Hot sex - verdt å vente på? Seksualetikken i kristne rådgivningsbøker for ungdom. Norsk bruksteologi i endring: tendenser gjennom det 20. århundre. ISBN: 978-82-519-2655-3. Tapir Akademisk Forlag. 2.
 • Trysnes, Irene (2008). Fra Lekmannsmøtene til Skjærgårds music & mission festival. Et kort riss av sommerstevners historie. Repstad, Pål , Løvland Anne og Seip Tønnesen Elise (red.). Portal. faglig_bok_forlag. s 135.
 • Trysnes, Irene (2005). Å campe med Gud Kristne sommerstevner på Sørlandet. Mykere kristendom? Sørlandsreligion i endring. ISBN: 8245003425. Fagbokforlaget. s 289.
 • Tømte, Cathrine Edelhard; Lien, Anne; Trysnes, Irene; Smith-Gahrsen, Martin (2024). Lærerrollen i endring. Studentaktive læringsformer og profesjonsfaglig digital kompetanse. ISBN: 9788215064727. Universitetsforlaget. s 264.
 • Trysnes, Irene; Eide, Solveig Botnen (2016). Sosionomutdanning på Sørlandet. ISBN: 9788283141030. Portal forlag. s 207.
 • Trysnes, Irene; Eide, Solveig Botnen (2016). Sosionomutdanning på Sørlandet : festskrift ved 25-årsjubileet høsten 2016. ISBN: 9788283141030. Portal forlag. s 207.
 • Repstad, Pål Steinar; Trysnes, Irene (2013). Fra forsakelse til feelgood. Musikk, sang og dans i religiøst liv. ISBN: 978-82-7634-985-6. Cappelen Damm Akademisk. s 320.
 • Trysnes, Irene (2012). Å campe med Gud. En studie av kristne sommerstevner på Sørlandet. ISBN: 978-82-8249-056-6. Prismet bok. s 230.
 • Trysnes, Irene; Skjølberg, Katja Haaversen-Westhassel (2023). Identitetsutvikling og felleskap - Perspektiver på rasisme og grensearbeid i skolen.
 • Trysnes, Irene (2023). Samskaping med studenter – hvordan lykkes?.
 • Trysnes, Irene; Smith-Gahrsen, Martin; Føreland, Line Reichelt (2023). Studentaktiv læring i lærerutdanningene - Samisk minecraft, VR og bærekraftig utvikling..
 • Trysnes, Irene; Skjølberg, Katja H-W (2023). Læreres håndtering av ekstreme ytringer i klasserommet.

Sist endret: 2.01.2024 10:01