Gå til hovedinnhold

Irina Ivashenko Amdal

Associate Professor

 
Kontor:
E2312 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
0830-1500

Vitenskapelige publikasjoner

 • Amdal, Irina Ivashenko; Endresen, Kristin (2023). How Do Pre-Service Teachers Understand and Experience Participation in Teacher Education?. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. ISSN: 2535-7697. 17 (2). s 34 - 52. doi:10.23865/up.v17.5191.
 • Ivashenko Amdal, Irina; Mastad, Line Beate Tandsæther (2022). Forståelsen av lærerutdannerrollen blant skolebaserte lærerutdannere i Norge. Acta Didactica Norden (ADNO). ISSN: 2535-8219. 16 (1). doi:10.5617/adno.9154.
 • Lazareva, Aleksandra; Ivashenko Amdal, Irina; Danielsen, Kjerstin Breistein; Drange, Eli-Marie D. (2022). Internationalization of Teacher Education During COVID-19. Mobility for Smart Cities and Regional Development - Challenges for Higher Education. Proceedings of the 24th International Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL2021), Volume 1. ISBN: 978-3-030-93904-5. Springer. Kapittel 32. s 311 - 321.
 • Ivashenko Amdal, Irina; Willbergh, Ilmi (2020). Det produktive praksissjokket: Nyutdannede læreres fortellinger om lærer-elev-forholdet i overgangen fra lærerutdanning til lærerarbeid. Acta Didactica Norden (ADNO). ISSN: 2535-8219. 14 (3). doi:10.5617/adno.8421.
 • Ivashenko Amdal, Irina; Ulvik, Marit (2020). «Å kutte navlestrengen». En nyutdannet lærers opplevelse av skolen som organisasjon gjennom sine to første år i yrket. Validity and Value of Teacher Education Research. ISBN: 978-82-450-3381-6. Fagbokforlaget. Kapittel 5. s 91 - 107.
 • Amdal, Irina Ivashenko; Ulvik, Marit (2019). Nye læreres erfaringer med skolen som organisasjon. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. ISSN: 2535-7697. 13 (1). s 5 - 24. doi:10.23865/up.v13.1834.
 • Amdal, Irina Ivashenko; Endresen, Kristin (2023). How Do Pre-Service Teachers Understand and Experience Participation in Teacher Education?.
 • Ivashenko Amdal, Irina; Endresen, Kristin (2023). Students’ participation: how it is understood and experienced by second-year teacher students.
 • Amdal, Irina Ivashenko; Hanssen, Natallia Bahdanovich (2022). Norwegian Teacher Education: how it’s experienced by students with immigrant background..
 • Amdal, Irina Ivashenko; Endresen, Kristin (2022). Students’ participation: how it is understood and experienced by second-year teacher students.
 • Amdal, Irina Ivashenko (2022). Transition into teaching work: when challenges lead to learning.
 • Ivashenko Amdal, Irina; Endresen, Kristin (2022). Students’ participation: how it is understood and experienced by second-year teacher students .
 • Ivashenko Amdal, Irina; Tekin Dede, Ayşe Tekin Dede; Janíková, Marcela; Lazareva, Aleksandra; Danielsen, Kjerstin Breistein; Drange, Eli-Marie D.; Nydahl, Adina Marie (2022). Internationalization at home: To get know abroad without leaving home.

Sist endret: 23.02.2024 11:02