Gå til hovedinnhold

John Olav Glastad Bjørnestad

UiA PULS (Centre for Teaching and Learning)

 
Kontor:
A4011 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Vitenskapelige publikasjoner

 • Nygren-Landgärds, Christina M.; Måtrensson, Lena B; Pyykkö, Riitta; Bjørnestad, John Olav; Von Schoulz, Rolad (2022). Quality culture at Nordic Universities. European Journal of Higher Education. ISSN: 2156-8235. doi:10.1080/21568235.2022.2116066.
 • Skisland, Anne Valen-Senstad; Bjørnestad, John Olav; Söderhamn, Olle (2012). Construction and testing of the Moral Development Scale for Professionals (MDSP). Nurse Education Today. ISSN: 0260-6917. 32 (3). s 255 - 260. doi:10.1016/j.nedt.2011.04.002.
 • Söderhamn, Olle; Bjørnestad, John Olav; Skisland, Anne Valen-Senstad; Cliffordson, Christina (2011). Construct validity of the Moral Development Scale for Professionals (MDSP). Journal of Multidisciplinary Healthcare. ISSN: 1178-2390. 4s 165 - 170. doi:10.2147/JMDH.S20075.
 • Bjørnestad, John Olav; Skisland, Anne Valen-Senstad; Høigaard, Rune (2011). Health coaching as an intervention during crisis or times of stress. Interactions, Health and Community. ISBN: 9788884928023. EDIZIONI PLUS Pisa University Press. Chapter XIII. s 193 - 203.
 • Bjørnestad, John Olav; Skisland, Anne Valen-Senstad; Høigaard, Rune (2011). Helsecoaching: å skape varig endring. Folkehelsearbeid. ISBN: 978-82-7634-893-4. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 16. s 244 - 256.
 • Skisland, Anne Valen-Senstad; Bjørnestad, John Olav; Söderhamn, Olle (2011). The Moral Development Scale for Professionals (MDSP). Nordisk sygeplejeforskning. ISSN: 1892-2678. 1 (3). s 245 - 253.
 • Bjørnestad, John Olav; Skisland, Anne V-S; Söderhamn, Olle (2010). Forandring av selvoppfatning blant studenter i løpet av en bachelorutdanning i sykepleie. Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN: 1504-3614. 6 (2). s 97 - 108.
 • Skisland, Anne V-S; Söderhamn, Sven Olle Mårten; Bjørnestad, John Olav (2010). Moralsk utvikling hos en gruppe norske sykepleierstudenter - En longitudinell studie. Tidsskrift for Sygeplejeforskning. ISSN: 0900-3002. 26 (1). s 12 - 19.
 • Bjørnestad, John Olav (2022). UIA – Universitetspedagogikk-modul om terminologi og fagspråk.
 • Bjørnestad, John Olav (2017). Arenaer for medbestemmelse og medvirkning Tillitsvalgtes rolle.
 • Bjørnestad, John Olav (2017). «Sparing i administrasjonen Balanserer vi allerede på kanten av hva som er forsvarlig?» Kvalitetsmeldingen Ny lov om statsansatte.
 • Bjørnestad, John Olav (2017). Kan vi akseptere at bare de aller beste skal premieres i årlige forhandlinger etter 2.5.1 slik at bare et fåtall opplever lønnsutvikling? Hvem er «de beste»?  Må man yte mer enn normal og god innsats, for å komme i betraktning?.
 • Bjørnestad, John Olav (2017). Den erfarne tillitsvalgte.
 • Bjørnestad, John Olav (2017). Lønns og arbeidsbetingelser.
 • Bjørnestad, John Olav (2016). Effects of Physical Activity Used as Treatment in Community Mental Health Services.
 • Bjørnestad, John Olav (2016). Hvordan få bedre lønn?.
 • Bjørnestad, John Olav (2016). Tellekantsystemet. Har det norske tellekantsystemet stimulert til mer forskning, og til forskning av høyere kvalitet?.

Sist endret: 6.04.2020 09:04