Gå til hovedinnhold

Kari-Mette Walmann Hidle

Associate Professor

Associate Professor, Social studies, Ph.d.

 
Kontor:
H3012 ( Universitetsveien 53, Kristiansand )

Hidle holds a Phd in religion, ethics and society from the University of Agder, and she is associate professor in social studies didactics.

Her research focuses on edcuational issues within social studies. Human Rights Education, identity, belonging, affiliation and diversity is amongst her key interests.

 

 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Skarpenes, Ove; Hidle, Kari-Mette Walmann (2024). The clash of cultures: Individualization and standardization in education. Policy Futures in Education. ISSN: 1478-2103.
 • Skarpenes, Ove; Hidle, Kari-Mette Walmann (2024). The clash of cultures: Individualization and standardization in education. Policy Futures in Education. ISSN: 1478-2103. doi:10.1177/14782103241226526.
 • Hidle, Kari-Mette Walmann (2022). Barns tilgang til erfaringer som er relevante for samfunnsfag: En analyse av kontinuitet og progresjon i planverket for småskole og barnehage. Acta Didactica Norden (ADNO). ISSN: 2535-8219. 16 (1). doi:10.5617/adno.8788.
 • Hidle, Kari-Mette Walmann (2021). Menneskerettsopplæring i rammeplanen for barnehagen. Fagdidaktikk for SRLE : Barnehagens fagområder kunnskapsgrunnlag og arbeidsmåter. ISBN: 9788202651510. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 4. s 78 - 88.
 • Hidle, Kari-Mette Walmann (2021). Mixed methods - strategisk kombinasjon av metoder i et uutforsket felt. Å forske blant barn : Kvalitative metoder. ISBN: 9788202689025. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 5. s 85 - 97.
 • Hidle, Kari-Mette Walmann; Skarpenes, Ove (2021). ”Formalistisk obskurantisme”? Forsøk på dechiffrering av læreplanen i samfunnsfag. Nordidactica. ISSN: 2000-9879. 11 (3). s 24 - 50.
 • Hidle, Kari-Mette Walmann; Krogstad, Kari (2019). Begynneropplæring og nivåspesifikk samfunnsfag- og KRLE-didaktikk for småskoletrinnet. Nordidactica. ISSN: 2000-9879. (3). s 122 - 148.
 • Horverak, May Olaug; Hidle, Kari-Mette Walmann (2017). Mangelfull opplæring i grunnleggende skriveferdigheter - en studie av barnehagelæreres forkunnskaper for argumenterende skriving i samfunnsfag. UNIPED. ISSN: 1500-4538. 40 (2). s 155 - 169. doi:10.18261/issn.1893-8981-2017-02-05.
 • Hidle, Kari-Mette Walmann; Krogstad, Kari (2015). Er det mange måter å være norsk på? - En empirisk studie av arbeid med minoritetsreligioner i religiøst mangfoldige barnehager. Prismet. ISSN: 0032-8847. 66 (3). s 155 - 167. doi:10.5617/pri.4534.
 • Krogstad, Kari; Hidle, Kari-Mette Walmann (2015). Høytidsmarkering i religiøst mangfoldige barnehager. Nordisk barnehageforskning. ISSN: 1890-9167. 9 (6). s 1 - 17. doi:10.7577/nbf.1007.
 • Hidle, Kari-Mette Walmann (2013). Bibelens rolle i tre nyere teologiske posisjoner. Ny bibel, nye perspektiver. Grunntekster, oversettelse og teologi. ISBN: 978-82-92712-76-4. Portal forlag. Kap. 6. s 75 - 90.
 • Giæver, Katrine; Hovdelien, Olav; Hidle, Kari-Mette Walmann (2017). Minoritetsreligioner i barnehagen. ISBN: 9788245020267. Fagbokforlaget. s 170.
 • Daland, Hilde Terese Drivenes; Hidle, Kari-Mette Walmann (2016). New Roles for Research Librarians : Meeting The Expectations For Research Support. ISBN: 9780081005774. Chandos Publishing. s 208.
 • Hidle, Kari-Mette Walmann (2024). Fra smal til vid begynneropplæring i samfunnsfag.
 • Olson, Maria; Hidle, Kari-Mette Walmann; Ledman, Kristina (2024). Theoretical conceptualisations of social science (samfunnskunnskap) in Nordic didactical research 2019-2023.
 • Hidle, Kari-Mette Walmann; Maria, Olson; Kristina, Ledman (2024). Theoretical conceptualizations of social science (samfunnskunnskap) in Nordic didactical research 2019-2023.
 • Hidle, Kari-Mette Walmann; Helgesen, Espen (2024). Begynneropplæring i det norske samfunnsfaget.
 • Hidle, Kari-Mette Walmann (2024). Bærekraft i begynneropplæringen – kvalifisering, aktivering eller indoktrinering? - Hva kan elevene møte av bærekrafttematikk i samfunnsfaget når de begynner på skolen?.
 • Hidle, Kari-Mette Walmann; Skarpenes, Ove (2024). Kulturkollisjoner: Individualisering og standardisering i skolen.
 • Hidle, Kari-Mette Walmann (2024). Om overgangen barnehage/skole og begynneropplæring i samhällskunskapsämnet.

Sist endret: 26.01.2022 16:01