Gå til hovedinnhold

Katja Haaversen-Westhassel Skjølberg

Associate Professor

 
Kontor:
HU019 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

I am an associate professor of political science at the Department of Political Science and Management, University of Agder. I teach international relations, as well as subject didactics and social studies in different teacher education programmes. My research interests are in school and education research, social studies and subject didactics, terrorism and radicalization. I am particularly interested in the role of the social sciences in the prevention of exclusion, radicalisation and extremism.

Undervisning

 

Lecturer and supervisor of the Bachelor's program in political science, primarily within international politics. Also teaches social sciences didactics at PPU and in lecturer education, as well as mentors teacherstudents in their bachelor's and master's theses.

Faglige interesser

Globalization and international politics; conflict and peace issues; radicalization, terrorism and violent extremism; social science method; varied teaching and active learning; professional didactics in social sciences; social science, democracy and education; school and social science as an arena for the prevention of radicalization.

Prosjekter

Ongoing research projects:

 • Social studies in practice - and students as reseachers, 2021-22, by Katja H-W Skjølberg og Irene Trysnes 
 • The "Battle of Ideas" - the school as an arena for the prevention of radicalization and violent extremism, by Katja H-W Skjølberg, Irene Trysnes
 • Learning by doing - an analysis of the use of role-play in teaching social science with Irene Trysnes (UiA)

Vitenskapelige publikasjoner

 • Skjølberg, Katja Haaversen-Westhassel; Trysnes, Irene; Furrebøe, Elise Frølich (2023). Is the coronavirus created by the government to control us? Critical thinking and conspiracy beliefs among Norwegian youth in upper secondary schools. Journal of Social Science Education. ISSN: 1611-9665. 22 (4). s 1 - 27. doi:10.11576/jsse-6295.
 • Trysnes, Irene; Skjølberg, Katja H-W (2022). Ekstreme ytringer i klasserommet.. Kontroversielle, emosjonelle og sensitive tema i skolen.. ISBN: 9788215049212. Universitetsforlaget. kapittel 2. s 52 - 69.
 • Trysnes, Irene; Skjølberg, Katja Haaversen-Westhassel (2022). Mot et allmenndannende ferdighetsfag? En analyse av vitenskapelige metodiske ferdigheter i samfunnsfag.. Nye spadestikk i samfunnsfagdidaktikken. ISBN: 9788245037913. Fagbokforlaget. s 105 - 124.
 • Trysnes, Irene; Skjølberg, Katja Haaversen-Westhassel (2021). A, C eller F? Sensorers refleksjoner omkring vurdering av bacheloroppgaver. En smak av forskning. Bacheloroppgaven som prosjekt, prosess og produkt. ISBN: 978-82-02-70942-6. Cappelen Damm Akademisk. kapittel 26. s 261 - 270.
 • Trysnes, Irene; Skjølberg, Katja Haaversen-Westhassel (2020). Hva, hvordan, hvorfor? En studie av norske lærere og elevers erfaringer med lekser i samfunnsfag. Nordidactica. ISSN: 2000-9879. 10 (4). s 36 - 59.
 • Skjølberg, Katja; Lia, Brynjar (2004). Warum es zu Terrorismus kommt - Ein Überblick über Theorien und Hypothesen zu den Ursachen des Terrorismus. ?. 6 (1). s 121 - 163.
 • Skjølberg, Katja (2001). Etnisk mangfold, legitimitet og konflikt: Mønstre i vesteuropeisk separatisme 1950-95 Ethnic Pluralism, Legitimacy and Conflict: West-European Separatism 1950-95. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN: 0801-1745. 17 (3). s 322 - 345.
 • Jensen, Andreas Reier; Skjølberg, Katja Haaversen-Westhassel (2024). Profesjonsutvikling gjennom Lesson Study - en undersøkelse av læreres og skolelederes erfaring med Lesson Study som metode for skolebasert profesjonsutvikling..
 • Trysnes, Irene; Skjølberg, Katja Haaversen-Westhassel (2023). Identitetsutvikling og felleskap - Perspektiver på rasisme og grensearbeid i skolen.
 • Trysnes, Irene; Skjølberg, Katja H-W (2023). Læreres håndtering av ekstreme ytringer i klasserommet.
 • Skjølberg, Katja H-W; Trysnes, Irene (2022). Hvordan arbeide med diskriminerende holdninger og ekstreme ytringer i klasserommet.
 • Skjølberg, Katja H-W; Trysnes, Irene (2022). KONTROVERSIELLE,  EMOSJONELLE & SENSITIVE TEMA I SKOLEN - Lærerstrategier i møte med diskriminerende holdninger og ekstreme ytringer i klasserommet.
 • Skjølberg, Katja H-W (2022). Fake news, konspirasjonsteorier og kritisk tenkning.

Sist endret: 3.04.2024 19:04