Gå til hovedinnhold

Linda Hye

Senior Adviser

Manager, Executive Education

 
Kontor:
HU068 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
09.00 - 15.00

Vitenskapelige publikasjoner

 • Hye, Linda; Øgård, Morten (2023). Administrative skoleeiere: bidragsytere til et profesjonelt læringsfellesskap?. Kapasitetsbygging i barnehage, skole og PPT : Profesjonelle lærende felleskap, implementering og ledelse. ISBN: 9788202783778. Cappelen Damm Akademisk. kapittel 4. s 62 - 77.
 • Roland, Pål; Hye, Linda; Øgård, Morten (2023). Hvordan samle trådene når pedagogiske organisasjoner skal utvikle seg gjennom kapasitetsbygging : en systemteoretisk tilnærming. Kapasitetsbygging i barnehage, skole og PPT : Profesjonelle lærende felleskap, implementering og ledelse. ISBN: 9788202783778. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 13. s 259 - 276.
 • Hye, Linda; Roland, Pål; Øgård, Morten (2023). Introduksjon : Kapasitetsbygging i pedagogiske organisasjoner. Kapasitetsbygging i barnehage, skole og PPT : Profesjonelle lærende felleskap, implementering og ledelse. ISBN: 9788202783778. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 1. s 11 - 18.
 • Hye, Linda (2023). Ledelse og mestringstro i pedagogiske organisasjoner. Kapasitetsbygging i barnehage, skole og PPT : Profesjonelle lærende felleskap, implementering og ledelse. ISBN: 9788202783778. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 11. s 216 - 235.
 • Hye, Linda; Øgård, Morten (2023). Lærende nettverk som strategi i skole og barnehage – formål, nytte og utfordringer. Kapasitetsbygging i barnehage, skole og PPT : Profesjonelle lærende felleskap, implementering og ledelse. ISBN: 9788202783778. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 6. s 106 - 128.
 • Hye, Linda (2023). Organisasjonskultur i skole og barnehage: en felles kapasitetsplattform eller en løst koblet konstruksjon?. Kapasitetsbygging i barnehage, skole og PPT : Profesjonelle lærende felleskap, implementering og ledelse. ISBN: 9788202783778. Cappelen Damm Akademisk. kapittel 9. s 176 - 196.
 • Hye, Linda; Øgård, Morten (2023). Problemløsningskapasitet. Kapasitetsbygging i barnehage, skole og PPT : Profesjonelle lærende felleskap, implementering og ledelse. ISBN: 9788202783778. Cappelen Damm Akademisk. kapittel 12. s 236 - 258.
 • Hye, Linda; Øgård, Morten (2016). Problem-solving at the local level in turbulent times. Governance in Turbulent Times. ISBN: 978-0198739517. Oxford University Press. 9. s 202 - 222.
 • Roland, Pål; Hye, Linda; Øgård, Morten (2023). Kapasitetsbygging i barnehage, skole og PPT : Profesjonelle lærende felleskap, implementering og ledelse. ISBN: 9788202783778. Cappelen Damm Akademisk. s 288.
 • Baldersheim, Harald; Øgård, Morten; Haug, Are Vegard; Hye, Linda (2021). Den kommunale mellomlederen - selvstendig lagspiller. ISBN: 9788245035612. Fagbokforlaget. s 249.
 • Hye, Linda (2021). Ledelse som fenomen og praksis i oppvekstsektoren.

Sist endret: 8.08.2023 22:08