Gå til hovedinnhold

Maria Kristianne Leithaug

PhD Research Fellow

 
Kontor:
EU106 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Vitenskapelige publikasjoner

  • Myrann, Maria Kristianne; Glaser, Vibeke (2023). Foreldres posisjonering i møte med barnehagelæreres fagkunnskap. En studie av foreldresamtaler i barnehagen.. Paideia - Tidsskrift for professionel pædagogisk praksis. ISSN: 1904-9633. (26). s 57 - 67.
  • Myrann, Maria Kristianne (2023). The Pitfalls and Possibilities of Laughter—Sustainability in the Light of Parental Collaboration involving Refugee Parents. Nordisk barnehageforskning. ISSN: 1890-9167. 19 (3). s 164 - 184. doi:10.23865/nbf.v19.336.
  • Myrann, Maria Kristianne; Krogstad Nome, Venke; Høyvoll Piros, Anne Signe (2018). Det sårbare barnet i barnehagen og skolen: Tverrfaglig samarbeid mot samme mål. Barn og unge i midten. Tverrfaglig og tverretatlig arbeid i barn og unges oppvekst. ISBN: 9788205498181. Gyldendal Akademisk. Kapittel 5. s 116 - 147.
  • Myrann, Maria Kristianne (2020). Foreldresamtalen -kommunikasjon og relasjon mellom hjem og barnehage. ISBN: 9788202702564. Cappelen Damm Akademisk. s 95.
  • Myrann, Maria Kristianne (2023). Parental Collaboration in Transitions from Preschool to Primary School: Preliminary findings of a scoping review covering the Nordic context.
  • Myrann, Maria Kristianne (2022). Foreldresamtalen -kommunikasjon og relasjon mellom hjem og barnehage (kurs).
  • Myrann, Maria Kristianne (2021). Den viktige foreldresamtalen (Blogginnlegg for Fagsnakk Cappelen Damm).
  • Myrann, Maria Kristianne (2020). Den viktige foreldresamtalen.
  • Myrann, Maria Kristianne (2019). That's how we do it in Norway: Parent-kindergarten teacher conferences involving refugee parents.
  • Myrann, Maria Kristianne (2019). Foreldresamtalen og det delte oppdragermandat: Kommunikasjon om oppdragelse i lys av Habermas' teori om kommunikativ handling.

Sist endret: 3.01.2024 11:01