Gå til hovedinnhold

Merete Lund Fasting

Associate Professor

 
Kontor:
I2087 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Merete Lund Fasting is a Postdoctoral researcher in the field of children and young adults.

She has spoken to young adults about their experiences of movement and playing in nature as a child. Merete has in recent years written on the topic of knowledge and holistic learning outdoors. In addition to her main theme children playing outdoors.  

The book Playing Outdoors was translated into English in 2019 and is published as an open access book. 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Fasting, Merete Lund; Høyem, Jannicke; Neresen, Cathrine; Johansen, Bjørn Tore (2023). Friluftsliv og psykisk helsearbeid: Hvordan sosialt friluftsliv, bevegelsesglede og naturnærvær kan bidra til livsmestring. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN: 1503-6707. 20 (3). s 174 - 186. doi:10.18261/tph.20.3.2.
 • Fasting, Merete Lund; Høyem, Jannicke; Bischoff, Annette (2022). Barndommens landskap. En studie av unge voksnes minner i møte med barndommens nærnatur. Journal for Research in Arts and Sports Education. ISSN: 2535-2857. 6 (1). s 92 - 107. doi:10.23865/jased.v6.3017.
 • Fasting, Merete Lund; Høyem, Jannicke (2022). Freedom, joy and wonder as existential categories of childhood–reflections on experiences and memories of outdoor play. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning. ISSN: 1472-9679. doi:10.1080/14729679.2022.2066008.
 • Fasting, Merete Lund; Skreland, Lisbeth Ljosdal (2021). Forskerkroppen. Å forske blant barn : Kvalitative metoder. ISBN: 9788202689025. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 1. s 19 - 35.
 • Høyem, Jannicke; Fasting, Merete Lund (2019). Kunnskap i friluftsliv. Friluftslivspedagogikk. ISBN: 978-8202575830. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 2. s 33 - 49.
 • Fasting, Merete Lund (2017). tha Magic of Outdoor Play: A Phenomenological Hermenetuc Approach. The SAGE Handbook of Outdoor Play and Learning. ISBN: 978-1-4739-2660-8. Sage Publications. 39. s 630 - 645.
 • Fasting, Merete Lund (2016). Det lekende friluftslivet. Ute! Friluftsliv - pedagogiske, historiske og sosiologiske perspektiver. ISBN: 978-82-450-1755-7. Fagbokforlaget. Kapittel 3. s 65 - 81.
 • Løndal, Knut; Fasting, Merete Lund (2016). Magien i utetiden. Barndom i barnehagen: Læring. ISBN: 9788202473860. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel. s 95 - 116.
 • Fasting, Merete Lund (2015). Klatring i trær og hyttebygging: - om barns lek og lekesteder ute. Nordisk barnehageforskning. ISSN: 1890-9167. 10 (6). s 1 - 12. doi:10.7577/nbf.1431.
 • Fasting, Merete Lund (400). Barns lekeverden utendørs med eksempler fra magilek og spionering. Barn – forskning om barn og barndom i Norden. ISSN: 0800-1669. (2). s 7 - 19. doi:10.5324/barn.v32i2.3481.
 • Fasting, Merete Lund (2014). Havfruen, jungellek og klatring. En fenomenologisk hermeneutisk tilnærming til barns lek. På spor etter lek. ISBN: 978-82-321-0202-0. Fagbokforlaget. kapittel 9. s 160 - 175.
 • Fasting, Merete Lund (2013). Lekens sanselighet. Engasjement i praksis. Broer mellom filosofi og praksis i helse- og sosialfeltet. ISBN: 9788202401641. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 3. s 51 - 63.
 • Fasting, Merete Lund; Skreland, Lisbeth Ljosdal; Kampmann, Jan (2021). Å forske blant barn : Kvalitative metoder. ISBN: 9788202689025. Cappelen Damm Akademisk. s 164.
 • Fasting, Merete Lund (2019). Playing outdoor. ISBN: 9788215034690. Universitetsforlaget. s 110.
 • Fasting, Merete Lund (2017). Barns utelek. ISBN: 9788215027272. Universitetsforlaget. s 138.
 • Horgen, André; Fasting, Merete Lund; Lundhaug, Torbjørn; Magnussen, Leif Inge; Østrem, Ketil (2016). Ute! Friluftsliv - pedagogiske, historiske og sosiologiske perspektiver. ISBN: 978-82-450-1755-7. Fagbokforlaget.
 • Fasting, Merete Lund (2013). "Vi leker ute!" En fenomenologisk hermeneutisk tilnærming til barns lek og lekesteder ute. ISBN: 978-82-7099-717-6. Novus Forlag. s 263.
 • Fasting, Merete Lund (2023). Frykter barn mister kreativiteten av organiserte aktiviteter.
 • Fasting, Merete Lund (2023). Lekeplasser gror igjen.
 • Fasting, Merete Lund (2023). Alene i skogen.
 • Fasting, Merete Lund (2023). Lekeplasser gror igjen.
 • Fasting, Merete Lund (2023). Hvor ble det av barna?.
 • Fasting, Merete Lund (2023). Fryktar barn mister kreativiteten av organiserte aktivitetar.
 • Fasting, Merete Lund (2023). Vil få flere barn til å leke i naturen.
 • Fasting, Merete Lund (2023). Friluftsliv og livsmestring i psykisk helsearbeid.
 • Fasting, Merete Lund (2023). Ungdommer, natur/friluftsliv og livsmestring.
 • Fasting, Merete Lund (2023). Barns utelek.

Sist endret: 20.02.2020 08:02