Gå til hovedinnhold

Pål Steinar Repstad

Professor, dr. philos

 
Kontor:
122J ( Universitetsveien 51, Kristiansand )

 

 • Editor of Nordic Journal of Religion and Society
 • Doctor honoris causa at Teologiska instiutionen, University of Uppsala
 • Author of more than 200 books and articles, mainly within sociology of religion, but also within sociology of welfare, research methods and research ethics.
 • Publications and other activities, see

http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?sort=ar&pnr=329312&la=no&action=sok 

 

Prosjekter

 

 • God in Southern Norway - religious change in Sørlandets religious life during the last 40 years
 • Theological change in Norway in social context during the 20th century
 • Modern sociologists on religion
 • Religion as aestheticizing practice (RESEP), see www.uia.no/resep
 • Religious change in the Nordic countries (NOREL)
 • Grassrootsmobilise (EU project on freedom of religion in four countries)

 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Repstad, Pål Steinar (2023). Hvorfor er religionssosiologien så klasseblind?. Religionsvidenskapeligt Tidsskrift. ISSN: 0108-1993. (75). s 7 - 20.
 • Repstad, Pål Steinar (2023). Kristian Schjelderup. Kristne strateger. ISBN: 9788202753399. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 25. s 252 - 262.
 • Repstad, Pål Steinar (2021). Revolusjon i Guds navn?. Arven etter 1968. ISBN: 9788202700546. Cappelen Damm Akademisk. 9. s 191 - 210.
 • Repstad, Pål Steinar (2021). Sosial klasse - et underutforsket tema i religionssosiologi. Religionssociologisk mångfald. ISBN: 9789197476096. Lunds Universitet. artikkel. s 127 - 148.
 • Repstad, Pål Steinar; Grundetjern, Kristina Røynås (2019). A Pilgrimage in the Mountains. Political Religion, Everyday Religion : Sociological Trends. ISBN: 978-90-04-39796-5. Brill. Kapittel. s 192 - 198.
 • Repstad, Pål Steinar (2019). Hell, Perdition and Feelgood. Changes in Plausibility Structures, Changes in Beliefs. Political Religion, Everyday Religion : Sociological Trends. ISBN: 978-90-04-39796-5. Brill. Kapittel. s 133 - 155.
 • Løvland, Anne; Repstad, Pål Steinar (2019). Mellom forkynning, kulturarv og inkludering. Skulegudstenester før jul. Kirke og kultur. ISSN: 0023-186X. 123 (3). s 207 - 223. doi:10.18261/issn.1504-3002-2019-03-02.
 • Repstad, Pål Steinar (2019). More Dialogue between Approaches: Everyday Religion and Political Religion. Political Religion, Everyday Religion : Sociological Trends. ISBN: 978-90-04-39796-5. Brill. Kapittel. s 55 - 66.
 • Repstad, Pål Steinar (2019). Prestehumor i norske medier i 50 år. Ingen spøk. En studie av religion og humor. ISBN: 9788202646172. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 4. s 75 - 95.
 • Repstad, Pål Steinar (2019). Sociology of Religion in Contexts: Institutional Constraints and Personal Beliefs. Political Religion, Everyday Religion : Sociological Trends. ISBN: 978-90-04-39796-5. Brill. Kapittel. s 107 - 118.
 • Repstad, Pål Steinar (2018). David Martin on Scandinavia and music. David Martin and the Sociology of Religion. ISBN: 9780815393306. Routledge. Artikkel. s 107 - 122.
 • Furseth, Inger; Ahlin, Lars; Ketola, Kimmo; Leis-Peters, Annette Rose; Repstad, Pål Steinar; Sigurvinsson, Bjarni Randver; Urstad, Sivert Skålvoll (2018). Faith and Worldview Communities and Their Leaders - Inward or Outward Looking?. Religious Complexity in the Public Sphere. Comparing Nordic Countries. ISBN: 9783319556772. Palgrave Macmillan. Chapter 6. s 251 - 289.
 • Repstad, Pål Steinar (2018). Moral involvement or religious scepticism? Local Christian publications on asylum seekers. Contesting Religion. The Media Dynamics of Cultural Conflicts in Scandinavia. ISBN: 978-3-11-050171-1. Walter de Gruyter. Chapter 10. s 171 - 185.
 • Repstad, Pål Steinar (2018). Mykere teologi, lavere gjerder. Et sosiologisk blikk på norske trossamfunn. Kirkesamfunn i Norge: Innføring i kirkekunnskap. ISBN: 978-82-02-59475-6. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 2. s 33 - 56.
 • Lundby, Knut; Repstad, Pål Steinar (2018). Scandinavia: Traits, Trends and Tensions. Contesting Religion. The Media Dynamics of Cultural Conflicts in Scandinavia. ISBN: 978-3-11-050171-1. Walter de Gruyter. Chapter 1. s 13 - 31.
 • Repstad, Pål Steinar (2017). Between contextuality and comparability: a dilemma in qualitative comparative case studies. Religion and welfare in Europe. Gendered and minority perspectives. ISBN: 978-1447318972. Policy Press. Chapter 2. s 25 - 36.
 • Repstad, Pål Steinar (2017). Hauge-bilder. Hans Nielsen Hauge som inspirator for økonomi, politikk og ledelse. Hans Nielsen Hauge. Fra samfunnsfiende til ikon. ISBN: 978-82-02-56167-3. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 9. s 210 - 237.
 • Repstad, Pål Steinar; Løvland, Anne (2017). Traces in public spaces: Studying religious signs in social frames. The Materiality of Writing; A Trace-Making Perspective. ISBN: 978-1-138-67972-6. Routledge. Chapter 11. s 211 - 228.
 • Repstad, Pål Steinar (2016). Hvordan fastslå kristendommens virkninger?. Mellom gammelt og nytt : kristendom i Norge på 1800- og 1900-tallet. ISBN: 978-82-450-1900-1. Fagbokforlaget. Kapittel 16. s 255 - 269.
 • Repstad, Pål Steinar (2016). Skepsis til asylsøkere på den kristne grasrota? En undersøkelse av lokale publikasjoner. Kirke og kultur. ISSN: 0023-186X. 121 (4). s 312 - 324. doi:10.18261/issn.1504-3002-2016-04-02.
 • Repstad, Pål Steinar (2015). Fortapelse og feelgood. Endringer i synet på helvete og fortapelse.. Teologisk Tidsskrift. ISSN: 1893-0263. 4 (1). s 65 - 85.
 • Løvland, Anne; Repstad, Pål Steinar (2015). Religious symbols in public spaces asking people in and out of context. Nordic Journal of Religion and Society. ISSN: 0809-7291. 28 (2). s 155 - 170.
 • Furseth, Inger; Repstad, Pål Steinar; Urstad, Sivert Skålvoll; Utaker, Ole Edvin (2015). Tros- og livssynssamfunnene og deres ledere - innadvendte eller utadvendte?. Religionens tilbakekomst i offentligheten? Religion, politikk, medier, stat og sivilsamfunn i Norge siden 1980-tallet. ISBN: 9788215024431. Universitetsforlaget. 5. s 139 - 168.
 • Repstad, Pål Steinar (2014). En mer religionsåpen litteratur?. Fra svar til undring: Kristendom i norske samtidstekster. ISBN: 9788254312872. Verbum Akademisk. Kapittel. s 233 - 244.
 • Repstad, Pål Steinar; Løvland, Anne (2014). Playing the sensual card in churches: Studying the aestheticization of religion. Sociological Theory and the Question of Religion. ISBN: 9781409465515. Ashgate. Kapittel 8. s 179 - 198.
 • Repstad, Pål Steinar; Løvland, Anne (2014). Sosialsemiotikere og sosiologer - forén dere!. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN: 0040-716X. 55 (3). s 347 - 360.
 • Repstad, Pål Steinar (2014). When Religions of Difference Grow Softer. Christianity in the Modern World. Changes and Controverses. ISBN: 9781409470250. Ashgate. Kapittel 8. s 157 - 174.
 • Løvland, Anne; Repstad, Pål Steinar (2014). Å jul med din leder : religion i norske avisledere julaften. Norsk Medietidsskrift. ISSN: 0804-8452. 21 (3). s 226 - 245.
 • Repstad, Pål Steinar (2013). Empiriska undersökningar av livsåskådningar - kvalitativa och kvantitativa metoder. Livet enligt människan. Om livsåskådningsforskning. ISBN: 9789157806109. Bokförlaget Nya Doxa. Kapittel. s 229 - 253.
 • Repstad, Pål Steinar; Trysnes, Irene (2013). Estetikk på flere strenger : postludium. Fra forsakelse til feelgood. Musikk, sang og dans i religiøst liv. ISBN: 978-82-7634-985-6. Cappelen Damm Akademisk. kapittel. s 297 - 307.
 • Repstad, Pål Steinar (2013). Fra ordet alene til sanselig populærkultur?. Fra forsakelse til feelgood. Musikk, sang og dans i religiøst liv. ISBN: 978-82-7634-985-6. Cappelen Damm Akademisk. Innledning. s 11 - 40.
 • Repstad, Pål Steinar (2013). Kapellet som lar vente på seg. Brytninger i Ny-Hellesund. Hellige hus. Arkitektur og utsmykning i religiøst liv. ISBN: 978-82-7634-984-9. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 8. s 211 - 221.
 • Repstad, Pål Steinar (2013). Religiøst liv er knyttet til det materielle, det sanselige og det stedlige. Hellige hus. Arkitektur og utsmykning i religiøst liv. ISBN: 978-82-7634-984-9. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel. s 9 - 28.
 • Løvland, Anne; Repstad, Pål Steinar (2013). Vi takker og jubler i tusinde tal. Publikum på julekonserter. Fra forsakelse til feelgood. Musikk, sang og dans i religiøst liv. ISBN: 978-82-7634-985-6. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 11. s 245 - 259.
 • Repstad, Pål Steinar (2012). Er Gud tilbake- eller snarere sekulariseringsteoriene ? Linjer i en fagdiskusjon. Religionens rolle i bistand og utvikling. ISBN: 978-82-92712-64-1. Portal forlag. Kapittel. s 23 - 43.
 • Repstad, Pål Steinar (2012). Mellom karisma og kontor. Pinseledere i det moderne Norge. Religiøse ledere : makt og avmakt i norske trossamfunn. ISBN: 978-82-15-01971-0. Universitetsforlaget. Kapittel 5. s 110 - 128.
 • Magnussen, May-Linda; Repstad, Pål Steinar; Urstad, Sivert Skålvoll (2012). Skepsis til likestilling på Sørlandet – et resultat av religion?. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN: 0809-6341. 34 (3/4). s 204 - 222.
 • Repstad, Pål Steinar (2012). Studying Religion and Power: Conceptual and Methodological Challenges. RELIGION AND SOCIETY IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE. ISSN: 1553-9962. 5 (1). s 9 - 19.
 • Repstad, Pål Steinar; Furseth, Inger (2012). Where are the gaps in our knowledge?. Consolidating Research on Religion: Moving thee Agenda Forward. ISBN: 9789155483180. Uppsala Universitet. Kapittel. s 43 - 46.
 • Repstad, Pål Steinar (2011). Et noe overraskende innslag. Den økonomiske etikken i Johannes Ordings Kristelig etik. Et grundrids. Teologi og modernitet. Universitetsteologien i det 20. hundreåret. ISBN: 978-82-7477-500-8. Unipub forlag. Kapittel. s 195 - 206.
 • Repstad, Pål Steinar (2011). Future frontiers in the study of religion: What are the most important topics (theoretical and empirical) to be engaged?. The Challenge of religion : colloquium on interdisciplinary research programmes 3-5 February 2010, Uppsala University. ISBN: 978-91-554-8068-4. Uppsala universitet. Kapittel. s 41 - 46.
 • Repstad, Pål (2010). Bruksteologi, sosial kontekst og endring. Norsk bruksteologi i endring: tendenser gjennom det 20. århundre. ISBN: 978-82-519-2655-3. Tapir Akademisk Forlag. kapittel.
 • Repstad, Pål (2010). Fra lov til lønnkammer? Religion og livssyn i dagens Norge. Det norske samfunn. ISBN: 978-82-05-39086-7. Gyldendal Akademisk. Kapittel 16. s 371 - 392.
 • Løvland, Anne; Repstad, Pål (2010). Julekonsertenes teologi - henimot en mykere kristendom. Norsk bruksteologi i endring: tendenser gjennom det 20. århundre. ISBN: 978-82-519-2655-3. Tapir Akademisk Forlag. kapittel. s 279 - 294.
 • Repstad, Pål; Løvland, Anne (2010). Julestemning i en storbykirke. Åpen Kirke Emil Otto Syvertsen red. ISBN: 9788299681674. Kristiansand Domkirke. faglig_bok_forlag. s 8 - 24.
 • Repstad, Pål (2010). Mellom mysteriet og vitenskapen : Krisian Schjelderup mellom personlig fromhet og moderne vitenskapstro. Mysterion, strategike og kainotomia : et festskrift til ære for Jonny Holbek. ISBN: 978-82-7099-585-1. Novus Forlag. kapittel. s 60 - 74.
 • Repstad, Pål; Botvar, Pål Ketil; Aagedal, Olaf (2010). Regionaliseringen av norsk religiøsitet. Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering. ISBN: 978-82-15-01750-1. Universitetsforlaget. kapittel. s 44 - 59.
 • Magnussen, May-Linda; Repstad, Pål (2010). Religion og likestilling mellom kvinner og menn. Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering. ISBN: 978-82-15-01750-1. Universitetsforlaget. kapittel. s 149 - 165.
 • Repstad, Pål (2010). Tre teologer om psykoanalysen :. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN: 0802-7005. 22 (2/3). s 43-46, 48-51.
 • Repstad, Pål (2009). A softer God and a more positive anthropology: Changes in a religiously strict region in Norway. Religion. ISSN: 0048-721X. 39 (2). s 126 - 131.
 • Repstad, Pål (2009). Charles Taylor og religionssosiologien. Religionssociologi i brytningstider. En vänbok til Curt Dahlgren, red. av Anna Davidsson Bremborg m.fl. ISBN: 919747603X. Lunds universitet, Centrum för teologi och samhällsvetenskap. faglig_bok_forlag. s 66 - 80.
 • Repstad, Pål (2009). Civil Religion in an Age of Changing Churches and Societies. A Look at the Nordic Situation. Holy Nations and Global Identities. Civil Religion, Nationalism and Globalisation, ed. by Annika Hvithamar, Margit Warburg and Brian Arly Jacobsen. ISBN: 9789004178281. Brill Academic Publishers. s 199 - 214.
 • Repstad, Pål (2009). Mellom nærhet og distanse - enda en gang. Å forske blant sine egne. Universitet og region - nærhet og uavhengighet. ISBN: 978-82-7634-815-6. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. -. s 306 - 314.
 • Repstad, Pål; Garmann Johnsen, Hans Christian; Halvorsen, Anne (2009). Praktikerforskning -legitimt og nyttig bidrag i kunnskapsutvikling. Å forske blant sine egne. Universitet og region - nærhet og uavhengighet. ISBN: 978-82-7634-815-6. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. faglig_bok_forlag. s 19.
 • Repstad, Pål (2009). Sosiologisk blikk på Jehovas vitner. Jehovas vitner: en flerfaglig studie. ISBN: 9788215014531. Universitetsforlaget. s 50 - 66.
 • Repstad, Pål (2009). Å forske på Gud på Sørlandet. Å forske blant sine egne. Universitet og region - nærhet og uavhengighet. ISBN: 978-82-7634-815-6. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. -. s 178 - 195.
 • Repstad, Pål (2008). Christmas concerts - maintaining vicarious religion. Social Samhörighet och Religion. Festskrift til Susan Sundback. Red. av Lise Kanckos og Ralf Kauranen. Åbo Akademis Förlag. s 101 - 110.
 • Repstad, Pål (2008). Elite og grunnplan i Den norske kirkes styringsorganer. Mellom prinsipper og praagmatisme, red. av Hans Stifoss-Hansen og Inger Furseth. Tapir Akademisk Forlag. s 61 - 74.
 • Repstad, Pål (2008). Et mykere menighetsblad. Gud på Sørlandet, red. av Anne Løvland, Pål Repstad og Elise Seip Tønnessen. Portal forlag. faglig_bok_forlag. s 109 - 110.
 • Repstad, Pål (2008). From Sin to a Gift from God: Constructions of Change in Conservative Christian Organizations. Journal of Contemporary Religion. ISSN: 1353-7903. 23 (1). s 17 - 31.
 • Repstad, Pål (2008). Gudsfrykt, nøysomhet og velstand. Gud på Sørlandet, red. av Anne Løvland, Pål Repstad og Elise Seip Tønnessen. Portal forlag. faglig_bok_forlag. s 121.
 • Repstad, Pål; Hasund, Ingrid Kristine (2008). Hellemyr!. Gud på Sørlandet, red. av Anne Løvland, Pål Repstad og Elise Seip Tønnessen. Portal forlag. faglig_bok_forlag. s 64 - 65.
 • Repstad, Pål (2007). Biskoper om bispedømmer. Halvårsskift for praktisk teologi: Bihefte til Luthersk kirketidende. ISSN: 0800-6857. 24 (1). s 22 - 29.
 • Repstad, Pål (2006). Sørlandsreligion i endring - utfordringer til trosopplæring. Prismet. ISSN: 0032-8847. 57 (02.mar). s 93 - 100.
 • Repstad, Pål (2005). The sociology of religion in Norway. Nordic Journal of Religion and Society. ISSN: 0809-7291. 18 (Vol. 18, no. 2). s 159 - 175.
 • Repstad, Pål (2003). Has the pendulum swung too far? The construction of religious individualism in today's sociology of religion. ?. 37-38 (2001-2002). s 181 - 190.
 • Repstad, Pål (2003). The Powerlessness of Religious Power in a Pluralist Society. Social Compass. ISSN: 0037-7686. 50 (2). s 161 - 173.
 • Repstad, Pål; Halvorsen, Anne (2001). Between tradition and pluralism. The religious and moral profiles of students and teachers at a Norwegian Christian nursing college. Tidsskrift for kirke, religion og samfunn. ISSN: 0802-0167. 14 (1). s 35 - 52.
 • Repstad, Pål (2001). Diaconia and the science of diaconia looking at the welfare state. Tidsskrift for kirke, religion og samfunn. ISSN: 0802-0167. 14 (2). s 139 - 148.
 • Repstad, Pål (2000). Den sammensatte moderniteten. Norsk Teologisk Tidsskrift. ISSN: 0029-2176. 101 (01.feb). s 146 - 148.
 • Repstad, Pål (1999). Tradisjonell religiøsitet - pluralisme. ?. 12 (1). s 73 - 84.
 • Repstad, Pål Steinar (2024). Mellom nærhet og distanse. Kvalitative metoder i samfunnsfag. 5. utgave. ISBN: 9788215071343. Universitetsforlaget. s 204.
 • Furseth, Inger; Repstad, Pål Steinar (2023). An Introduction to the Sociology of Religion. Second Edition. ISBN: 9781032002590. Routledge. s 318.
 • Furseth, Inger; Repstad, Pål Steinar (2023). Innføring i religionssosiologi, 2. utgave. ISBN: 9788215069784. Universitetsforlaget. s 421.
 • Henriksen, Jan-Olav; Repstad, Pål Steinar (2022). God after the Church Lost Control : Sociological Analysis and Critical- Constructive Theology. ISBN: 978-1-003-30620-7. Routledge. s 162.
 • Repstad, Pål Steinar (2022). Hva er sosiologi. 2. utgave. ISBN: 9788215046501. Universitetsforlaget. s 160.
 • Furseth, Inger; Repstad, Pål Steinar (2021). Modern Sociologists on Society and Religion. ISBN: 9781032020075. Routledge. s 262.
 • Furseth, Inger; Repstad, Pål Steinar (2021). Moderne sosiologer om samfunn og religion. ISBN: 9788215012926. Universitetsforlaget. s 336.
 • Repstad, Pål Steinar (2020). Religiøse trender i Norge. ISBN: 9788215046259. Universitetsforlaget. s 164.
 • Repstad, Pål Steinar (2019). Political Religion, Everyday Religion : Sociological Trends. ISBN: 978-90-04-39796-5. Brill.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Hodne, Hans; Repstad, Pål Steinar; Tallaksen, Inger Margrethe (2018). Religioner og livssyn i skolehverdagen. ISBN: 978-82-02-56278-6. Cappelen Damm Akademisk. s 359.
 • Furseth, Inger; Repstad, Pål Steinar (2011). Din sosyolojisine giris. ISBN: 978-6055515-25-6. Birlesik. s 408.
 • Furseth, Inger; Repstad, Pål Steinar (2006). An introduction to the sociology of religion. ISBN: 0-7546-5653-5. Ashgate. s 241.
 • Furseth, Inger; Repstad, Pål Steinar (2003). Innføring i religionssosiologi. ISBN: 82-15-00417-2. Universitetsforlaget. s 275.
 • Repstad, Pål Steinar (2014). Sosiologiske perspektiver for helse- og sosialarbeidere. 3. utgave. ISBN: 9788215023502. Universitetsforlaget. s 259.
 • Repstad, Pål Steinar; Tønnesen, Elise Seip (2013). Hellige hus. Arkitektur og utsmykning i religiøst liv. ISBN: 978-82-7634-984-9. Cappelen Damm Akademisk. s 267.
 • Repstad, Pål Steinar; Trysnes, Irene (2013). Fra forsakelse til feelgood. Musikk, sang og dans i religiøst liv. ISBN: 978-82-7634-985-6. Cappelen Damm Akademisk. s 320.
 • Repstad, Pål Steinar (2011). Fader Paul : festskrift til Paul Leer-Salvesen. ISBN: 978-82-92712-53-5. Portal forlag. s 246.
 • Repstad, Pål (1999). Närhet och distans. Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. ISBN: 91-44-01020-6. Studentlitteratur. s 153.
 • Repstad, Pål; Johnsen, Hans Christian Garmann; Halvorsen, Anne; Repstad, Pål; Aasland, Tora; Balsnes, Anne Haugland (2009). Å forske blant sine egne. Universitet og region - nærhet og uavhengighet. ISBN: 978-82-7634-815-6. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 318.
 • Repstad, Pål; Løvland, Anne; Tønnessen, Elise Seip (2008). Gud på Sørlandet. ISBN: 9788292712092. Portal forlag. s 135.
 • Repstad, Pål; Løvland, Anne (2008). Julekonserter. ISBN: 9788215013787. Universitetsforlaget. s 250.
 • Repstad, Pål; Furseth, Inger (2007). Religionssociologi. En introduktion. ISBN: 9788741250212. Hans Reitzels Forlag. s 373.
 • Repstad, Pål (2007). Hva er sosiologi?. ISBN: 9788215010878. Universitetsforlaget. s 158.
 • Repstad, Pål (2007). Mellom nærhet og distanse. Kvalitative metoder i samfunnsfag. 4. reviderte utgave. ISBN: 9788215011233. Universitetsforlaget. s 168.
 • Repstad, Pål; Furseth, Inger (2006). An Introduction to the Sociology of Religion. Classical and Contemporary Perspectives. ISBN: 0754656586. Ashgate. s 241.
 • Repstad, Pål (2005). Sociologiska perspektiv i vård, omsorg och socialt arbete. 2. utgave Sosiologiske perspektiver for helse- og sosialarbeidere. 2. utgave. Universitetsforlaget 2004. ISBN: 9144039123. Studentlitteratur. s 297.
 • Repstad, Pål (2004). Sosiologiske perspektiver for helse- og sosialarbeidere. ISBN: 8215003826. Universitetsforlaget. s 242.
 • Repstad, Pål (2004). Dugnadsånd og forsvarsverker - tverretatlig samarbeid i teori og praksis. ISBN: 8215005322. Universitetsforlaget. s 259.
 • Repstad, Pål; Lund-Olsen, Tone (2003). Forankring eller frikopling?`Kulturperspektiver på religiøst liv i dag. ISBN: 8276343937. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 234.
 • Repstad, Pål; Furseth, Inger (2003). Innføring i religionssosiologi. ISBN: 8215004172. Universitetsforlaget. s 275.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe; Repstad, Pål (2002). Bløde konsonanter - hard religion? Endringer i Sørlandets religiøse liv på 1900-tallet. ISBN: 8292376011. Kommunion forlag. s 191.
 • Repstad, Pål (2002). Dype, stille, sterke, milde. Religiøs makt i dagens Norge. ISBN: 8205304335. Gyldendal Akademisk. s 192.
 • Repstad, Pål; Ryen, Anne (2001). Verneverdig. Barnevern, forskning og etikk. ISBN: 8276747272. Fagbokforlaget. s 240.
 • Repstad, Pål (2000). Religiøst liv i det moderne Norge. Et sosiologisk kart. 2. utgave. ISBN: 82-7634-290-6. HøyskoleForlaget. s 124.
 • Furseth, Inger; Repstad, Pål (2006). An introduction to the sociology of religion : classical and comtemporary perspectives. ISBN: 9780754656531. Ashgate. s 241.
 • Repstad, Pål; Repstad, Pål; Henriksen, Jan-Olav (2005). Mykere kristendom? Sørlandsreligion i endring. ISBN: 8245003425. Fagbokforlaget. s 289.
 • Furseth, Inger; Repstad, Pål; Repstad, Pål (2005). Religionssociologi - en introduktion Innføring i religionssosiologi. ISBN: 9147075627. Liber. s 308.
 • Repstad, Pål; Repstad, Pål; Henriksen, Jan-Olav (2005). Tro i sør. Sosiologiske og teologiske blikk på sørlandsk religion. ISBN: 8245003409. Fagbokforlaget. s 168.
 • Repstad, Pål Steinar (2024). Religiøst mangfold i Kristiansand.
 • Repstad, Pål; Repstad, Pål Steinar (2024). Religiøse trender i Norge - med sideblikk til Sørlandet.
 • Repstad, Pål Steinar (2024). Religiøse trender i Norge - med sideblikk til Rogaland og Stavanger.
 • Seland, Bjørg; Repstad, Pål Steinar; Justvik, Nils Martinius (2023). Broek voor vrouw niet langer taboe in deze Noorse kerk.
 • Repstad, Pål Steinar (2023). Jakten på historiske spor i Søgne.
 • Repstad, Pål Steinar (2023). Comics and sociology of religion.
 • Repstad, Pål Steinar (2023). Hva er nytt? Hva har overlevd? Presentasjon av ny utgave av "Innføring i religionssosiologi".
 • Repstad, Pål Steinar (2023). Religiøse trender i Norge - og på Sørlandet.

Sist endret: 9.10.2018 10:10