Gå til hovedinnhold
 
Kontor:
F1016 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Vitenskapelige publikasjoner

 • Berge, Kjell Lars; Skar, Gustaf Bernhard Uno; Matre, Synnøve; Solheim, Randi; Evensen, Lars Sigfred; Otnes, Hildegunn; Thygesen, Ragnar (2017). Introducing teachers to new semiotic tools for writing instruction and writing assessment: consequences for students’ writing proficiency. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice. ISSN: 0969-594X. 26 (1). s 6 - 25. doi:10.1080/0969594X.2017.1330251.
 • Omdal, Heidi; Thygesen, Ragnar (2018). Profesjonelt samarbeid rundt barn og unge med ekstra utfordringer i barnehage og skole.. Å falle mellom to stoler. Samarbeid til barnets beste i barnehage og skole.. ISBN: 978-82-15-02944-3. Universitetsforlaget. Innledning. s 15 - 24.
 • Skar, Gustaf Bernhard Uno; Thygesen, Ragnar; Evensen, Lars Sigfred (2017). Assessment for Learning and Standards: A Norwegian Strategy and Its Challenges. Standard Setting in Education. The Nordic Countries in an International Perspective.. ISBN: 978-3-319-50855-9. Springer. 13. s 225 - 241.
 • Berge, Kjell Lars; Evensen, Lars Sigfred; Thygesen, Ragnar (2016). The Wheel of Writing: a model of the writing domain for the teaching and assessing of writing as a key competency. Curriculum Journal. ISSN: 0958-5176. 27 (2). s 172 - 189. doi:10.1080/09585176.2015.1129980.
 • Cameron, David Lansing; Thygesen, Ragnar (2015). Approaching the problem of transition in special education. Transitions in the field of special education. Theoretical perspectives and implications for practice. ISBN: 978-3-8309-3117-1. Waxmann Verlag. 1. s 7 - 16.
 • Thygesen, Ragnar; Eggen, Astrid Birgitte (2015). Bridging summative and formative assessment for children with special needs. Transitions in the field of special education. Theoretical perspectives and implications for practice. ISBN: 978-3-8309-3117-1. Waxmann Verlag. Part 2, kap 7.. s 233 - 250.
 • Berge, Kjell Lars; Thygesen, Ragnar (2015). Skrivande son grundläggande färdighet: förståelse, bedömning och undervisning. Bedömning i svenskämnet. ISBN: 978-91-27-13844-5. Natur & Kultur. 3. s 63 - 86.
 • Thygesen, Ragnar; Cameron, David Lansing (2015). Transitions in special education and related contexts: A brief overview of the research. Transitions in the field of special education. Theoretical perspectives and implications for practice. ISBN: 978-3-8309-3117-1. Waxmann Verlag. 2. s 137 - 150.
 • Thygesen, Ragnar; Berge, Kjell Lars (2013). Skrivelyst - en viktig del af elevens personlige udvikling og alle fags ansvar. Skrivelyst i fagene. ISBN: 978-87-7706-821-8. Dansk Psykologisk Forlag. Skrivelyst - en viktig del af elevens personlige udvikling og alle fags ansvar. s 93 - 118.
 • Thygesen, Ragnar; Briseid, Lars Gunnar; Tveit, Anne Dorthe; Cameron, David Lansing; Kovac, Velibor Bobo (2011). Er generell pedagogisk kompetanse tilstrekkelig for å sikre en inkluderende skole?. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN: 0029-2052. (2). s 104 - 114.
 • Fasting, Rolf Bjarne; Thygesen, Ragnar; Berge, Kjell Lars; Evensen, Lars Sigfred; Vagle, Wenche (2009). National Assessment of Writing Proficiency Among Norwegian Students in Compulsory Schools. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN: 0031-3831. 53 (6). s 617 - 637.
 • Thygesen, Ragnar (2007). De som sliter med skriften. Skriveferdighet som nasjonal prøve : vitner resultatene om et forsømt felt i skolen. Tapir Akademisk Forlag. s 224 - 233.
 • Fasting, Rolf Bjarne; Thygesen, Ragnar (2007). Skriveferdighet som nasjonal prøve : vitner resultatene om et forsømt felt i skolen. Skrive for nåtid og framtid II. Skriving og rettleiing i høgre utdanning. ISBN: 9788251922401. Tapir Akademisk Forlag. -. s 292 - 306.
 • Thygesen, Ragnar (2007). Students with Learning Disabilities: An Update on Norwegian Educational Policy, Practice, and Research. Learning Disabilities Research & Practice. ISSN: 0938-8982. 22 (3). s 176 - 182.
 • Evensen, Lars Sigfred; Berge, Kjell Lars; Fasting, Rolf Bjarne; Vagle, Wenche; Thygesen, Ragnar (2005). Context of Situation or Context of Culture? The Case of Learning to Write. The Power of Words : Studies in Honour of Moira Linnarud. Universitetstryckeriet. s 63 - 71.
 • Thygesen, Ragnar; Vagle, Wenche; Fasting, Rolf Bjarne; Berge, Kjell Lars; Evensen, Lars Sigfred (2005). Skriving som grunnlag for faglighet Om de nasjonale prøvene i skriving. Lese- og skriveopplæring som pedagogisk utfordring: festskrift til Alfred Lie. Høgskolen i Østfold. faglig_bok_institusjon. s 15 - 34.
 • Thygesen, Ragnar; Lyster, Solveig-Alma Halaas (2002). Dyslektikere i rettssalen. Søkelys på et utvalg norske rettsavgjørelser. Spesialpedagogikk. ISSN: 0332-8457. (5). s 3 - 11.
 • Thygesen, Ragnar; Forlin, Chris; Keller, Clayton E.; Bachmann, Kari Elisabeth (2000). Internationalizing Special Education Through Interactive Desktop Videoconferencing. Journal of International Special Needs Education : JISNE. Threes 34 - 38.
 • Thygesen, Ragnar (2000). The Student in Focus. On the restructuring of special education in Norway. European Journal for Education Law and Policy. ISSN: 1386-8349. 4 (2). s 141 - 144.
 • Flem, Annlaug Reidun; Thygesen, Ragnar (1998). A Presentation of a Social Skills Intervention Program. Learning Strategies and Skill Learning. ISBN: 82-519-1340-3. TAPIR Forlag. s 167 - 182.
 • Flem, Annlaug Reidun; Thygesen, Ragnar; Lauritzen, Tonje (1998). A Social Skills Intervention Program for Kindergarten Children at Risk of Developing Behavioural Problems. European Journal of Special Needs Education. ISSN: 0885-6257. 13 (2). s 208 - 215.
 • Matre, Synnøve; Solheim, Randi; Otnes, Hildegunn; Berge, Kjell Lars; Evensen, Lars Sigfred; Thygesen, Ragnar (2021). Nye grep om skriveopplæringa. Forskingsfunn og praksiserfaringar. ISBN: 9788215028705. Universitetsforlaget. s 432.
 • Jahr, Ernst Håkon; Thygesen, Ragnar (2020). Agder Vitenskapsakademi Årbok 2019. ISBN: 9788283900507. Novus Forlag. s 279.
 • Jahr, Ernst Håkon; Thygesen, Ragnar (2019). Agder Vitenskapsakademi Årbok 2018. ISBN: 9788283900279. Novus Forlag. s 232.
 • Jahr, Ernst Håkon; Nossum, Rolf Tomas; Thygesen, Ragnar; Breen, Olav (2018). Agder Vitenskapsakademi, Årbok 2017. ISBN: 978-82-02-59723-8. Portal forlag. s 283.
 • Omdal, Heidi; Thygesen, Ragnar (2018). Å falle mellom to stoler. Samarbeid til barnets beste i barnehage og skole.. ISBN: 978-82-15-02944-3. Universitetsforlaget. s 245.
 • Cameron, David Lansing; Thygesen, Ragnar (2015). Transitions in the field of special education. Theoretical perspectives and implications for practice. ISBN: 978-3-8309-3117-1. Waxmann Verlag. s 299.
 • Thygesen, Ragnar (2003). Inclusive Education in the New Millennium. Association for Childhood Education International.
 • Evensen, Lars Sigfred; Thygesen, Ragnar; Skar, Gustaf Bernhard Uno (2017). Triangulation in measuring assessment quality.

Sist endret: 14.06.2024 12:06