Gå til hovedinnhold
 
Kontor:
G2031 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Vitenskapelige publikasjoner

 • Böhnisch, Siemke (2023). Addressing Urgencies of Democratic Interaction in the Public Sphere: An Attempt to Facilitate Disagreement on Audience Dramaturgies of Disagreement. APRIA [Artez Platform for Research Interventions of the Arts]. ISSN: 2589-9007. doi:10.37198/APRIA.05.06.A2.
 • Böhnisch, Siemke (2022). Hyperteatral og paradoksal uenighetsdramaturgi. Kunstskapte fellesskap. ISBN: 978-82-450-4171-2. Fagbokforlaget. Kapitel 12. s 367 - 399.
 • Böhnisch, Siemke (2020). Å gi Breivik en scene? Scenekunst etter 22. juli. Bearbeidelser. 22. juli i ord og bilder. ISBN: 9788215046129. Universitetsforlaget. s 111 - 132.
 • Böhnisch, Siemke; Eidsaa, Randi Margrethe (2019). Innledning [Kunst og konflikt]. Kunst og konflikt: Teater, visuell kunst og musikk i kontekst. ISBN: 9788215032344. Universitetsforlaget. Innledning. s 11 - 25.
 • Böhnisch, Siemke (2019). Scenekunstens (for)handlingsrom etter 22. juli. Teatervitenskapelige studier. ISSN: 0801-8294. (2). s 3 - 19. doi:10.15845/tvs.v2i0.
 • Böhnisch, Siemke (2019). Uenighetsdramaturgier: Samtidsteateret som arena, laboratorium og katalysator for uenighetsfellesskap. Kunst og konflikt: Teater, visuell kunst og musikk i kontekst. ISBN: 9788215032344. Universitetsforlaget. Kapittel 3. s 69 - 90.
 • Böhnisch, Siemke (2016). Into the Blind Spots - Theatrical Approaches to the Terror Attacks in Norway 22 July 2011. European Journal of Scandinavian Studies. ISSN: 2191-9399. 46 (1). s 157 - 179. doi:10.1515/ejss-2016-0010.
 • Böhnisch, Siemke (2014). Soydans ikke-Breivik og Højgaards ikke-ikke-Breivik : 22. juli i et dokumentarteaterperspektiv. Peripeti. ISSN: 1604-0325. (21). s 36 - 48.
 • Böhnisch, Siemke (2014). Å gi Breivik en scene? - Scenekunst etter 22. juli. Med en næranalyse av Milo Raus "Breiviks Erklärung". Ekfrase: Nordisk Tidsskrift for Visuell Kultur. ISSN: 1891-5752. 5 (1). s 17 - 34.
 • Böhnisch, Siemke (2012). Feedbacksløyfer i teater for de minste: Åpninger og lukninger på vei mot en performativ forestillingsanalyse. Forestilling, framføring, forskning: metodologi i anvendt teaterforskning. ISBN: 978-82-519-2865-6. Akademika forlag. Kapittel 10. s 209 - 230.
 • Böhnisch, Siemke (2012). Non-Discreet First-Time Spectators: How Very Young Children Challenge Theatre Artists. Regards sur le mauvais spectateur / Looking at the bad spectator. ISBN: 978-973-595-415-4. Universitatea Babes-Bolyai. Kapittel IV.. s 211 - 221.
 • Böhnisch, Siemke (2011). Feedbacksløyfer og henvendthet. Peripeti. ISSN: 1604-0325. (Særnr.). s 65 - 90.
 • Böhnisch, Siemke (2011). Kollektiv kreativitet i forestillinger: Om differanse, ambiguitet og kreativitetens paradoks. Peripeti. ISSN: 1604-0325. (16). s 33 - 41.
 • Böhnisch, Siemke (2011). På spor av en tredje poetikk i teater for de minste. Peripeti. ISSN: 1604-0325. (15). s 9 - 17.
 • Böhnisch, Siemke (2009). Feedbacksløyfer i teater for de miste. By, Ragnhild (red.): Form møter form. Lek møter teater. Oslo 2009, s. 171-190. ISBN: 9788202270377. Cappelen Damm Akademisk. laerebok. s 20.
 • Böhnisch, Siemke (2007). Barns nærvær som teaterpublikum. Teoretisk-metodiske utfordringer for forestillingsanalyser. Children's presence as a theatre audience. Theoretisk-methodological challenge for performance analysis. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift. ISSN: 0332-5296. (3). s 16 - 21.
 • Böhnisch, Siemke (2007). Feedbacksløyfen i teater for de minste. Drama Boreale 2006. Aktuell forskning i drama og teater. Tapir Akademisk Forlag. s 43 - 50.
 • Böhnisch, Siemke (2005). FSK 1: Das "Theater von Anfang an". Wie das Theater für die Kleinen grosse Fragen aufwirft. Bericht von einem Kolloquium. Theater der Zeit. ISSN: 0040-5418. 60. (6). s 12.
 • Böhnisch, Siemke (2005). Scheinwerfer der Aufmerksamkeit: Zuschauen als Bestandteil der Aufführung. Über die norwegische Produktion "Dråpene" und die Allerkleinsten im Theater. ?. 60 (1). s 16 - 18.
 • Böhnisch, Siemke (2005). Theater im kulturellen Schulrucksack: Grundversorgung mit Gegenwartskunst in Norwegen. ?. 60 (1). s 4 - 6.
 • Böhnisch, Siemke; Eidsaa, Randi Margrethe (2019). Kunst og konflikt: Teater, visuell kunst og musikk i kontekst. ISBN: 9788215032344. Universitetsforlaget. s 270.
 • Böhnisch, Siemke (2023). Enacting World War II memories and collective identities in recent Norwegian theatre productions.
 • Böhnisch, Siemke; Lindøe, Siri Hempel; Røst, Andreas (2023). Stemmer - bilder - forhandlinger: Andre verdenskrig i samtidens estetiske minnekultur.
 • Böhnisch, Siemke (2023). U/enig? Om kunsten å være uenige.
 • Böhnisch, Siemke (2023). Accommodating disagreement on dramaturgies of disagreement.
 • Böhnisch, Siemke; Langås, Unni (2023). Individet og kollektivet. Andre verdenskrig i litteratur og scenekunst.
 • Böhnisch, Siemke (2022). Hvilke debatter fører vi (her), hvordan og hvorfor? Og hvem er «vi»?.
 • Böhnisch, Siemke (2022). Bruker digital kunst i kampen mot Putin.
 • Böhnisch, Siemke (2022). Performing Cultural Unforgetting in 'Ødeland' (Hålogaland Theatre, 2021).

Sist endret: 11.03.2022 11:03