Gå til hovedinnhold

Vitenskapelige publikasjoner

 • Hansen, Finn Thorbjørn; Eide, Solveig Botnen; Leget, Carlo (2023). Introduction. Wonder, Silence, and Human Flourishing. Toward a Rehumanization of Health, Education, and Wellfare. ISBN: 978-1-66691-120-6. Lexington Books. 1. s 1 - 21.
 • Eide, Solveig Botnen (2023). The Case and Its Moral Requirement. Wonder, Silence, and Human Flourishing. Toward a Rehumanization of Health, Education, and Wellfare. ISBN: 978-1-66691-120-6. Lexington Books. 3. s 65 - 81.
 • Eide, Solveig Botnen (2020). Barnets beste: Barnevernets formål i spenningen mellom individuelle og relasjonelle hensyn.. Verdier i konflikt: Etikk i et mangfoldig samfunn. ISBN: 9788202675295. Cappelen Damm Akademisk. Kapttel 6. s 121 - 140.
 • Eide, Solveig Botnen (2020). En vei til bedre samtaler. Til den andres beste. En bok om veiledningens etikk. 2. utgave. ISBN: 978-82-05-53395-0. Gyldendal Akademisk. 10. s 170 - 181.
 • Eide, Solveig Botnen; Skorstad, Berit (2020). Etisk refleksjon. Etikk til refleksjon og handling i sosialt arbeid. ISBN: 9788205533936. Gyldendal Akademisk. Kapittel 11. s 267 - 273.
 • Eide, Solveig Botnen (2019). Etikk i barnevernet. Barnevernspedagog : en grunnbok. ISBN: 9788215032504. Universitetsforlaget. kapittel 5. s 66 - 77.
 • Eide, Solveig Botnen (2019). Traumebevisst omsorg i fosterhjem - behandling i omsorgens forkledning. Problembarna. Manualer og metoder i barnehage, skole og barnevern. ISBN: 978-82-02-56952-5. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 6. s 119 - 135.
 • Eide, Solveig Botnen (2018). Det biologiske prinsipp. Barnevernets begreper - i bevegelse. ISBN: 9788205503915. Gyldendal Akademisk. Kapittel 2. s 45 - 60.
 • Eide, Solveig Botnen (2018). Etikk og profesjonsutøvelse aller etikk i profesjonsutøvelse. Profesjonsetikk : Velferdsarbeid for og med mennesker. ISBN: 9788205516229. Gyldendal Norsk Forlag A/S. Kapittel 2. s 35 - 51.
 • Ask, Torunn Alise; Eide, Solveig Botnen (2018). Innledning. Barnevernets begreper - i bevegelse. ISBN: 9788205503915. Gyldendal Akademisk. Innledningskapittel. s 13 - 21.
 • Eide, Solveig Botnen (2016). Barnevernets biologiske prinsipp. Moralske borgere : refleksjoner over etikk og samfunn. ISBN: 9788283140705. Portal forlag. kapittel 7. s 128 - 148.
 • Eide, Solveig Botnen (2016). Brukermedvirkning?. Forvaltning av makt og moral i velferdsstaten: Fra sosialt arbeid til "arbeid med deg selv"?. ISBN: 978-82-05-49269-1. Gyldendal Akademisk. kapittel 2. s 26 - 41.
 • Eide, Solveig Botnen (2016). Etikk i sosialt arbeid. Etikk - en del av det sosiale arbeidets faglige fundament.. Sosionomutdanning på Sørlandet : festskrift ved 25-årsjubileet høsten 2016. ISBN: 9788283141030. Portal forlag. Kapittel 8. s 122 - 135.
 • Eide, Solveig Botnen (2016). Sosialt arbeid - et normativt fag. Forvaltning av makt og moral i velferdsstaten: Fra sosialt arbeid til "arbeid med deg selv"?. ISBN: 978-82-05-49269-1. Gyldendal Akademisk. kapttel6. s 112 - 129.
 • Eide, Solveig Botnen (2015). Equal Collaboration in HUSK. Journal of Evidence-Informed Social Work. ISSN: 2376-1407. 12(1)s 92 - 101. doi:10.1080/15433714.2014.960216.
 • Johannessen, Asbjørn; Eide, Solveig Botnen (2015). Evidence from Social Service Enhancement Projects: Selected Cases from Norway's HUSK Project. Journal of Evidence-Informed Social Work. ISSN: 2376-1407. 12 (1). s 7 - 31. doi:10.1080/15433714.2014.954939.
 • Eide, Solveig Botnen (2014). Likeverdig samarbeid: lettere sagt enn gjort?. Innovasjon og utvikling i sosialt arbeid. ISBN: 978-82-450-1536-2. Fagbokforlaget. kapittel 2. s 31 - 49.
 • Eide, Solveig Botnen (2014). Om å samarbeide - også med seg selv. Samarbeidets filosofi. ISBN: 9788205461215. Gyldendal Akademisk. Kapittel 5. s 95 - 117.
 • Eide, Solveig Botnen (2014). Ulikhet og likeverd. Samarbeidets filosofi. ISBN: 9788205461215. Gyldendal Akademisk. Kapittel 9. s 185 - 203.
 • Eide, Solveig Botnen (2013). Samtalen som arena for brukerens makt og innflytelse. Makt og avmakt. Etiske perspektiver på feltet psykisk helse. ISBN: 978-82-92712-74-0. Portal forlag. kapittel. s 110 - 125.
 • Eide, Solveig Botnen (2012). Fra brukermedvirkning til sosialarbeidermedvirkning?. Brukermedvirkning. Likeverd og anerkjennelse. ISBN: 978-82-15-01889-8. Universitetsforlaget. Kapittel 19. s 212 - 226.
 • Eide, Solveig Botnen (2012). Individuelt ansvar og sløvhet i profesjonsutøvelse. Etikk i praksis. ISSN: 1890-3991. 6 (2). s 64 - 79. doi:10.5324/eip.v6i2.1785.
 • Eide, Solveig Botnen (2012). Unge aktører i samtaler med sosialarbeidere om forholdet til mor. Barn – forskning om barn og barndom i Norden. ISSN: 0800-1669. 30 (2). s 75 - 89.
 • Eide, Solveig Botnen (2011). Kjennetegn ved en fenomenologisk orientering. Kvalitet og kvalitetsopplevelse : en bok om kvalitet i arbeid med mennesker. ISBN: 9788245010916. Fagbokforlaget. Kapittel 2. s 18 - 26.
 • Eide, Solveig Botnen (2011). Metode for kunnskaps-og tjenesteutvikling ved samrefleksjon. Samarbeidsforskning i praksis. Erfaringer fra HUSK-prosjektet. ISBN: 978-82-15-01887-4. Universitetsforlaget. Kapittel 14. s 184 - 193.
 • Eide, Solveig Botnen (2011). Profesjonsutøvelse og kvalitet. Kvalitet og kvalitetsopplevelse : en bok om kvalitet i arbeid med mennesker. ISBN: 9788245010916. Fagbokforlaget. Kapittel 8. s 83 - 100.
 • Aasland, Dag Gjerløw; Eide, Solveig Botnen (2011). Samarbeidets etikk: Jeg, vi og den andre. Fordi vi er mennesker: En bok om samarbeidets etikk. ISBN: 9788245010039. Fagbokforlaget. Kapittel 1. s 11 - 17.
 • Eide, Solveig Botnen; Abusland, Terje (2011). Uklart felt - uklare roller. Samarbeidsforskning i praksis. Erfaringer fra HUSK-prosjektet. ISBN: 978-82-15-01887-4. Universitetsforlaget. Kapittel 16. s 205 - 221.
 • Eide, Solveig Botnen (2011). Åpenhet og samarbeid. Fordi vi er mennesker: En bok om samarbeidets etikk. ISBN: 9788245010039. Fagbokforlaget. kapittel 9. s 91 - 97.
 • Eide, Solveig Botnen (2010). Profesjonsetikkens basis. Hvem var vi - hvem er vi - hvem blir vi : å bygge en profesjon. ISBN: 978-82-90858-09-9. Fellesorganisasjonen. faglig_bok_forlag.
 • Eide, Solveig Botnen (2010). Professionelle Konversation und verbale Vereinnahmung. Den Anderen wahrnehmen : Fallstudien und Theorien für respektvolles Handeln. ISBN: 9783525570081. Vandenhoeck & Ruprecht. s 89 - 104.
 • Eide, Solveig Botnen (2010). The Professional Conversation and Verbal Annexing. Perceiving the Other. Case Studies and Theories of Respectful Action. In cooperation with Kaia D. Schultz. ISBN: 978-3-525-57007-4. Vandenhoeck & Ruprecht. 2.4. s 77 - 90.
 • Eide, Solveig Botnen (2009). Mellom engasjement og varsomhed Om vejledningens etik (oversatt fra norks utgave). Til den andens bedste Til den andens bedste. Om vejledningens etik. ISBN: 9788777065538. Array.
 • Eide, Solveig Botnen (2008). Mellom engasjement og varsomhet. Om veiledningens grenseproblematikk. Til den andres beste : en bok om veiledningens etikk. Gyldendal Akademisk. s 73 - 96.
 • Eide, Solveig Botnen (2008). Profesjonsetikkens basis. En drøfting med utgangspunkt i endringer av norske sosionomers profesjonsetiske kodekser. Fontene forskning. ISSN: 1890-9868. 1s 38 - 48.
 • Eide, Solveig Botnen (2003). Den offentlige tjenesteyter som portvokter i forskninsprosessen. Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN: 0809-2052. 6 (3).
 • Eide, Solveig Botnen (2001). Synet på barnet i en autonomibasert profesjonsetikk. Nordisk sosialt arbeid. ISSN: 0333-1342. 2s 94 - 100.
 • Sagatun, Solveig; Eide, Solveig Botnen; Repstad, Pål (1998). Bred retorikk og smale spor. Den lokale velferdsblanding. Universitetsforlaget. s 199 - 209.
 • Sagatun, Solveig; Eide, Solveig Botnen; Repstad, Pal (1998). Er Den norske kirkes diakoni frivillig?. Den lokale velferdsblanding. Universitetsforlaget. s 137 - 147.
 • Sagatun, Solveig; Amundsen, Ivar; Eide, Solveig Botnen; Svendal, Atle; Repstad, Pål (1998). Lokale integrasjonstiltak- standardisering eller skreddersøm?. Den lokale velferdsblanding. Universitetsforlaget. s 210 - 227.
 • Hansen, Finn Thorbjørn; Eide, Solveig Botnen; Leget, Carlo (2023). Wonder, Silence, and Human Flourishing. Toward a Rehumanization of Health, Education, and Wellfare. ISBN: 978-1-66691-120-6. Lexington Books.
 • Eide, Solveig Botnen; Grelland, Hans; Kristiansen, Aslaug; Sævareid, Hans Inge; Aasland, Dag Gjerløw (2022). Til den andres bedste. Om vejledningens etik. 2.udgave. ISBN: 9788771581492. Dansk Psykologisk Forlag.
 • Eide, Solveig Botnen; Grelland, Hans; Kristiansen, Aslaug; Sævareid, Hans Inge; Aasland, Dag Gjerløw (2020). Til den andres beste. En bok om veiledningens etikk. 2. utgave. ISBN: 978-82-05-53395-0. Gyldendal Akademisk. s 181.
 • Eide, Solveig Botnen; Skorstad, Berit (2020). Etikk til refleksjon og handling i sosialt arbeid. ISBN: 9788205533936. Gyldendal Akademisk. s 304.
 • Ask, Torunn Alise; Eide, Solveig Botnen (2018). Barnevernets begreper - i bevegelse. ISBN: 9788205503915. Gyldendal Akademisk. s 255.
 • Trysnes, Irene; Eide, Solveig Botnen (2016). Sosionomutdanning på Sørlandet. ISBN: 9788283141030. Portal forlag. s 207.
 • Trysnes, Irene; Eide, Solveig Botnen (2016). Sosionomutdanning på Sørlandet : festskrift ved 25-årsjubileet høsten 2016. ISBN: 9788283141030. Portal forlag. s 207.
 • Aasland, Dag Gjerløw; Grelland, Hans; Eide, Solveig Botnen; Kristiansen, Aslaug; Sævareid, Hans Inge (2014). Samarbeidets filosofi. ISBN: 9788205461215. Gyldendal Akademisk. s 210.
 • Skorstad, Berit; Eide, Solveig Botnen (2013). Etikk - til refleksjon og handling i sosialt arbeid. ISBN: 9788205447165. Gyldendal Akademisk. s 260.
 • Eide, Solveig Botnen; Grelland, Hans; Kristiansen, Aslaug; Sævareid, Hans Inge; Aasland, Dag Gjerløw (2011). Fordi vi er mennesker: En bok om samarbeidets etikk. ISBN: 9788245010039. Fagbokforlaget. s 166.
 • Aasland, Dag Gjerløw; Eide, Solveig Botnen; Grelland, Hans; Kristiansen, Aslaug; Sævareid, Hans Inge (2011). Kvalitet og kvalitetsopplevelse : en bok om kvalitet i arbeid med mennesker. ISBN: 9788245010916. Fagbokforlaget. s 116.
 • Aasland, Dag G.; Eide, Solveig Botnen; Grelland, Hans Herlof; Kristiansen, Aslaug; Sævareid, Hans Inge (2008). Til den andres beste: En bok om veiledningens etikk. Gyldendal Akademisk. s 166.
 • Eide, Solveig Botnen; Grelland, Hans H; Kristiansen, Aslaug; Sævareid, Hans Inge; Aasland, Dag G. (2003). Fordi vi er mennesker. En bok om samarbeidets etikk. ISBN: 8276749046. Fagbokforlaget. s 147.
 • Skorstad, Berit; Skorstad, Berit; Eide, Solveig Botnen (2008). Etikk : til refleksjon og handling i sosialt arbeid. ISBN: 9788205385917. Gyldendal Akademisk. s 256.
 • Eide, Solveig Botnen; Skorstad, Berit; Skorstad, Berit (2005). Etikk . Utfordring til ettertanke i sosialt arbeid. ISBN: 8205342342. Gyldendal Akademisk. s 250.
 • Eide, Solveig Botnen (2022). Møte med den andre.
 • Eide, Solveig Botnen; Hansen, Finn Thorbjørn; Leget, Carlo (2020). Wonder, Silence and Spaces for Human Flourishing. Towards a Humanization of the professions of Healt, Care, Welfare and Education..
 • Eide, Solveig Botnen (2020). Barnets beste i barnevernet.

Sist endret: 13.06.2019 10:06