Gå til hovedinnhold

Tale Margrethe Guldal

Head of Department

 
Kontor:
E1068 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Vitenskapelige publikasjoner

 • Zondag, Anke; Larsen, Annelise Brox; Guldal, Tale Margrethe; van den Tillaar, Roland (2020). The influence of improvisation activities on speaking confidence of EFL student teachers. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. ISSN: 2535-7697. 14 (2). s 82 - 102. doi:10.23865/UP.V14.1879.
 • Raaen, Guri Figenschou; Guldal, Tale M. (2012). Basic skills : orthography and sentence complexity in written English from grades 7 to 10. The young language learner : research-based insights into teaching and learning. ISBN: 978-82-450-1197-5. Fagbokforlaget. Kapittel 7. s 101 - 117.
 • Raaen, Guri Figenschou; Guldal, Tale Margrethe (2007). I can see a teacher dath rite on his computer : noen trekk ved norske 7.-klassingers skriftlige engelsk. Kunnskap i bruk : nordtrøndersk forskning i utvalg. Høgskolen i Nord-Trøndelag. faglig_bok_institusjon. s 75 - 85.
 • Guldal, Tale Margrethe (1998). Doll's house conversation. ?. 3 (no 1-2). s 29 - 33.
 • Amdal, Arne Kristian; Guldal, Tale Margrethe; Fjørtoft, Henning (2015). Faglig kunnskap i skole og lærerutdanning II. Nordiske bidrag til fagdidaktikken. ISBN: 978-82-321-0405-5. Fagbokforlaget. s 168.
 • Otnes, Hildegunn; Guldal, Tale M (2011). Grammatikkundervisning. Språkhefte 4. Idéhefter for lærere. ISBN: 9788251928212. Tapir Akademisk Forlag. s 113.
 • Hoel, Torlaug Løkensgard; Guldal, Tale M.; Dons, Carl Fredrik; Sagberg, Sturla; Solhaug, Trond; Wæge, Kjersti (2011). FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. ISBN: 978-82-519-2730-7. Tapir Akademisk Forlag. s 546.
 • Groven, Berit; Guldal, Tale Margrethe; Lillemyr, Ole Fredrik; Naastad, Nils E.; Rønning, Frode (2009). Fou i praksis 2008; Rapport fra konferanse om praksisrettet Fou i lærerutdanning, Trondheim, 17. og 18. april 2008. Tapir Akademisk Forlag. s 344.
 • Guldal, Tale Margrethe; Lillemyr, Ole Fredrik; Løkken, Gunvor; Naastad, Nils E.; Rønning, Frode (2008). FoU i praksis 2007. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. ISBN: 9788251922951. Tapir Akademisk Forlag. s 397.
 • Karlsen, Geir; Guldal, Tale M.; Rønning, Frode; Løkken, Gunvor; Steen-Olsen, Tove Herborg (2007). FoU i Praksis 2006. ISBN: 978-82519-2229-6. Tapir Akademisk Forlag. s 310.
 • Groven, Berit; Guldal, Tale M.; Lillemyr, Ole Fredrik; Naastad, Nils; Rønning, Frode (2009). FoU i praksis 2008. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. ISBN: 978-82-519-2417-7. Tapir Akademisk Forlag. s 344.
 • Guldal, Tale M.; Dons, Carl Fredrik; Sagberg, Sturla; Solhaug, Trond; Tromsdal, Roar (2010). FoU i Praksis 2009. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Levanger, 23. og 24. april 2009. ISBN: 978-82-519-2565-5. Tapir Akademisk Forlag. s 336.
 • Graedler, Anne-Line; Dirdal, Hildegunn; Guldal, Tale Margrethe; Hasund, Ingrid Kristine; Rørvik, Sylvi; Nacey, Susan Lee; Drange, Eli-Marie D. (2017). Tracking Written Learner Language (TRAWL): A longitudinal corpus of Norwegian pupils' written texts in second/foreign languages.

Sist endret: 11.05.2021 22:05