Gå til hovedinnhold

Tony Valberg

Professor Emeritus

Professor. Dr.Fil.

 
Kontor:
G2014 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
9:00 - 15:00

Professor, Dr.Fil. Tony Valberg is educated as a musician (classical guitar) at the Agder Music Conservatory and music therapist at the Norwegian Academy of Music (Oslo). Thesis for PhD:A relational aesthetic of music – children at professional orchestras' concerts.Gothenburg: Gothenburg University, 2011.

 Valberg research interests covers

- A relational aesthetics of music

- Children in music

- Context-oriented, interdisciplinary and inter-aesthetic accesses to the arts

- The relationship between the musical work and audience

- Arts emancipatory momentum

- Concert Production when meeting new audiences (outreach)

- Punk Communities as a modus operandi for radical social change

Prosjekter

Head of research group Arts and sosial relations

Vitenskapelige publikasjoner

 • Valberg, Tony (2018). There must be other ways to make a change. Kvalitetsforhandlinger. ISBN: 9788245023763. Fagbokforlaget. Kapittel 8. s 181 - 210.
 • Valberg, Tony (2017). Being-with - Access to Relation, Participation and Togetherness in Contemporary Art. InFormation - Nordic Journal of Art and Research. ISSN: 1893-2479. 6 (1). s 15. doi:10.7577/information.v6i1.2133.
 • Valberg, Tony (2017). I sammen» – hands on på samtidskunstens tilgang til relasjon, deltagelse og fellesskap. Faguttalelse til boken: Deltakelse og interaktivitet i scenekunst for barn Antologi Red: Lise Hovik, Lisa Nagel. ISBN: 9788245020946. Fagbokforlaget. Kapittel 10. s 153 - 164.
 • Valberg, Tony (2016). Celebrating 100 Years of Musical Outreach in Scandinavia. Norwegian eJournal of Music Research - NJMR. ISSN: 1893-8671. 3doi:10.46364/ntm-online.v3i0.395.
 • Valberg, Tony (2013). Musikkteateret mellom drømmen og hendelsene. Peripeti. ISSN: 1604-0325. (20). s 11 - 28.
 • Valberg, Tony (2013). Perikhoresis' emansipatoriske impuls eller: Bert Brecht er død – leve Bert Brecht!. InFormation - Nordic Journal of Art and Research. ISSN: 1893-2479. 2 (1). s 54 - 69. doi:10.7577/if.v2i1.614.
 • Valberg, Tony (2012). Bidrag til fagterminologi for en relasjonell musikkestetikk. Barn, musikk, helse. ISBN: 978-82-7853-071-9. Norges musikkhøgskole. Kapittel 8.
 • Valberg, Tony; Ruud, Even; Trondalen, Gro (2008). "Konsert med spedbarn som målgruppe" i Perspektiver på musikk og helse : 30 år med norsk musikkterapi / Gro Trondalen og Even Ruud (red.). Perspektiver på musikk og helse : 30 år med norsk musikkterapi. Unipub forlag. faglig_bok_forlag. s 16.
 • Andersen, Torstein; Valberg, Tony (2000). "Fra min fille-fille onkels hage". Sang, samspill og improvisasjon for førskole og småskoletrinnet. Norsk Musikforlag.
 • Valberg, Tony (2004). Transport : En reise gjennom himmel og helvete. ISBN: 8276345697. Høgskoleforlaget. s 77.
 • Knudsen, Marianne Nødtvedt; Valberg, Tony; Bredholt, Kai (2022). Åpning av konferansen Cutting Edge kulturskole (2021)2022.
 • Valberg, Tony (2022). Togetherness - Vibrant Matter Collective.
 • Valberg, Tony (2022). Searching for a Minor Aesthetics.
 • Valberg, Tony (2021). Epistemological contributions from science, philosophy and the arts requires autonomy!.
 • Valberg, Tony (2021). Musikkens plass i byutvikling.
 • Valberg, Tony (2021). Can music as we know it survive the post-humanist turn?.
 • Valberg, Tony (2020). "Biotopen".
 • Valberg, Tony (2020). Togetherness – Vibrant matter Collective: The anthropocene and modelling possible universes.
 • Valberg, Tony (2020). Togetherness - Natur, filosofi og religion..
 • Valberg, Tony (2020). Togetherness - Bærekraft i kultur.

Sist endret: 15.11.2019 15:11