Gå til hovedinnhold

Torild Marie Olsen

Associate Professor

 
Kontor:
E2065B ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Vitenskapelige publikasjoner

  • Olnova, Margarita; Olsen, Torild Marie (2023). Fra arbeidsfellesskap til et mangfoldig læringsfellesskap: En analyse av begrepet fellesskap i Generell del av læreplanen fra 1997 (L97) og Overordnet del i gjeldende læreplanverk (LK20). http://noa.cappelen.no (noa nett).
  • Olnova, Margarita; Olsen, Torild Marie (2023). Fra arbeidsfellesskap til et mangfoldig læringsfellesskap: En analyse av begrepet fellesskap i Generell del av læreplanen fra 1997 (L97) og Overordnet del i gjeldende læreplanverk (LK20). NOA - Norsk som andrespråk. ISSN: 0801-3284. 39 (2). s 37 - 60.
  • Olsen, Torild Marie; Karsrud, Fridunn Tørå (2022). Muntlig fortelling, engasjement og fellesskap. Arbeid med dilemmaeventyr i et flerkulturelt klasserom. Elevene og litteraturen : Estetisk lesing på barnetrinnet. ISBN: 9788202718848. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 5. s 89 - 110.
  • Olsen, Torild Marie (2021). Å forske på samtaler i barnehagen - noen metodiske utfordringer. Å forske blant barn : Kvalitative metoder. ISBN: 9788202689025. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 4. s 69 - 83.
  • Olsen, Torild Marie (2015). Utelek som språklæringsarena. Lek og samspill i et mangfoldsperspektiv. ISBN: 978-82-450-1742-7. Fagbokforlaget. 4. s 63 - 78.
  • Olsen, Torild Marie (2020). Samtaler og språklæring. Å lære norsk som andrespråk gjennom samtaler med ansatte i barnehagen. ISBN: 978-82-05-52104-9. Gyldendal Akademisk. s 189.
  • Barken, Monica Endresen; Dale, Trine Smiseth; Vegge, Silje; Brandt, Lisa Annika; Olsen, Torild Marie (2023). "Samlingene er bra - men det er det å ta det tilbake til barnehagene". Om pedagogisk leders rolle som translatør i regional ordning..
  • Stavsøien, Marion G; Svelstad, Per Esben; Karsrud, Fridunn Tørå; Olsen, Torild Marie (2023). Muntlig fortelling og inkludering. Samtale med Torild Marie Olsen og Fridunn Tørå Karsrud..
  • Olsen, Torild Marie; Karsrud, Fridunn Tørå (2022). 'Å bruke det som virker. Muntlig fortelling i et flerkulturelt klasserom' som en del av seminaret 'Eleven og litteraturen'.
  • Olsen, Torild Marie (2022). Flerspråklige barn i samtale med personalet.

Sist endret: 28.02.2023 14:02