Gå til hovedinnhold

Torunn Alise Ask

Dosent emerita

Vitenskapelige publikasjoner

 • Mølland, Eirin; Lundberg, Kjetil; Haraldstad, Kristin; Vigsnes, Kristine Løkås; Bøe, Tormod; Danielsen, Hilde; Ask, Torunn Alise; Wilson, Philip; Abildsnes, Eirik (2023). Economic composition and income volatility of Norwegian low-income families – a mixed method study of its implications. Nordic Journal of Social Research. ISSN: 1892-2783. 14 (1). s 1 - 22. doi:10.18261/njsr.14.1.2.
 • Gundersen, Ellen Dahl; Ask, Torunn Alise; Melby, Kristian Leonard; Herlofsen, Camilla; Olsen, Anne Karin Vikstøl; Breistein, Arne (2021). Profesjoner i samspill Studentrefleksjoner fra deltakelse på tverrprofesjonelle seminardager om barn og unges velferd. UNIPED. ISSN: 1500-4538. 44 (4). s 274 - 286. doi:10.18261/issn.1893-8981-2021-04-06.
 • Ask, Torunn Alise; Gjedrem, Jorunn; Gjerstad, Brita; Lundberg, Kjetil Grimastad; Oltedal, Siv (2021). Sosialfagleg arbeid med familieoppfølging i Nav – ein vignettstudie. Fontene forskning. ISSN: 1890-9868. 14 (1). s 58 - 69.
 • Sagatun, Solveig; Ask, Torunn Alise (2020). Frontline Professionals Performing Collaborative Work with Low-Income Families: Challenges across Organizational Boundaries. Nordic Journal of Social Research. ISSN: 1892-2783. 11 (1). s 66 - 85. doi:10.7577/njsr.2223.
 • Mølland, Eirin; Vigsnes, Kristine L.; Bøe, Tormod; Danielsen, Hilde; Lundberg, Kjetil; Haraldstad, Kristin; Ask, Torunn Alise; Wilson, Philip; Abildsnes, Eirik (2020). The New Patterns study: coordinated measures to combat child poverty. Scandinavian Journal of Public Health. ISSN: 1403-4948. s 1 - 9. doi:10.1177/1403494820956452.
 • Ask, Torunn Alise; Sagatun, Solveig (2019). Utfordringer i forskerrollen i et interorganisatorisk samarbeid. Tjenesteutvikling ved ulike former for samarbeid. ISBN: 9788245033434. Fagbokforlaget. kapittel. s 77 - 98.
 • Ask, Torunn Alise; Eide, Solveig Botnen (2018). Innledning. Barnevernets begreper - i bevegelse. ISBN: 9788205503915. Gyldendal Akademisk. Innledningskapittel. s 13 - 21.
 • Ask, Torunn Alise; Olsen, Torunn Skåltveit (2018). Utsatte Barn. Barnevernets begreper - i bevegelse. ISBN: 9788205503915. Gyldendal Akademisk. Kapittel 1. s 22 - 44.
 • Salvini, Andrea; Andersen, Anders Johan W.; Ask, Torunn Alise (2016). Chi è l'assistente sociale? Le rappresentazioni degli studenti in prospettiva comparata. Dinamiche di comunità a servizio sociale. ISBN: 978-886741-7414. EDIZIONI PLUS Pisa University Press. Kapittel 12. s 193 - 215.
 • Ask, Torunn Alise (2016). Hva synger Nattergalen om? Samskaping av flerkulturell kompetanse mellom studenter og barn i mentorordningen Nattergalen.. Sosionomutdanning på Sørlandet : festskrift ved 25-årsjubileet høsten 2016. ISBN: 9788283141030. Portal forlag. kapittel 6. s 83 - 102.
 • Ask, Torunn Alise; Sagatun, Solveig (2014). Bedre tjenester for barn, unge og deres foreldre. Det kommunale barnevernet i utvikling - et nødvendig samarbeid mellom praksis og forskning. ISBN: 978-82-450-1606-2. Fagbokforlaget. Kapittel 8. s 137 - 161.
 • Ask, Torunn Alise (2014). Praktikerens ulike posisjoner. Mellom byråkrat og intellektuell?. Innovasjon og utvikling i sosialt arbeid. ISBN: 978-82-450-1536-2. Fagbokforlaget. kapittel 6. s 117 - 141.
 • Ask, Torunn Alise (2011). Flyktningfaglig praksis i bakkebyråkratiet - endringer og utfordringer. Minoritetsperspektiver i sosialt arbeid. ISBN: 9788215018867. Universitetsforlaget. Kapittel 3. s 81 - 101.
 • Ask, Torunn Alise (2011). What about practice? The recurrent question in social work education. Interactions, Health and Community. ISBN: 9788884928023. EDIZIONI PLUS Pisa University Press. Chapter X. s 149 - 160.
 • Ask, Torunn Alise (2011). Å telle med i fortellingen om eget liv - Om sent-i-livet-migranters erfaringer. Minoritetsperspektiver i sosialt arbeid. ISBN: 9788215018867. Universitetsforlaget. Kapittel 8. s 199 - 220.
 • Ask, Torunn Alise (2006). Når praksis blir tekst. Om bruk av studenters refleksjonsoppgaver fra sosialt arbeids praksis. Fra undervisning til læring. Høgskolepedagogikk under Kvalitetsreformen. Høgskolen i Agder. faglig_bok_institusjon. s 49 - 61.
 • Ask, Torunn Alise (2004). Barnehage og barnevern - samarbeid til barnets beste. Horrigmo, Kirsten Johansen og Børre Nylehn: Samfunnsfaglige perspektiver på barnehagen. Institusjonell utvikling, ledelse og organisasjon. Fagbokforlaget. s 92 - 112.
 • Ask, Torunn Alise (2001). Barnevernets møte med media. Repstad,Pål og Anne Ryen (red.): Verneverdig. Fagbokforlaget. Fagbokforlaget. s 99 - 119.
 • Ask, Torunn Alise; Eide, Solveig Botnen (2018). Barnevernets begreper - i bevegelse. ISBN: 9788205503915. Gyldendal Akademisk. s 255.
 • Hjort, Katrin; Ask, Torunn Alise; Breistein, Arne; Kristiansen, Aslaug; Olsen, Anne Karin Vikstøl (2017). PROLAB Professionslaboratorier. ISBN: 978-87-89575-08-7. Werkstatt forlag. s 52.
 • Berg, Berit; Ask, Torunn Alise (2011). Minoritetsperspektiver i sosialt arbeid. ISBN: 9788215018867. Universitetsforlaget. s 253.
 • Mølland, Eirin; Bøe, Tormod; Ask, Torunn Alise; Lundberg, Kjetil; Danielsen, Hilde; Abildsnes, Eirik; Haraldstad, Kristin; Vigsnes, Kristine Løkås (2023). Spør en forsker! Presentasjon og drøfting av funn av fra forskningsprosjektet Nye mønstre på familiekoordinator-samling.
 • Danielsen, Hilde; Lundberg, Kjetil; Ask, Torunn Alise (2023). «Spør forskerne»: Funn og erfaringer fra Nye Mønstre prosjektet (H2)..
 • Ask, Torunn Alise (2023). Om tverrprofesjonelt og interorganisatorisk samarbeid med og rundt lavinntektsfamiliar med samansette problem.
 • Ask, Torunn Alise (2022). Samarbeid mellom offentleg og frivillig sektor - med og rundt familiar med komplekse problem.
 • Ask, Torunn Alise (2022). Erfaringar frå samarbeid mellom offentleg og frivillig sektor - med og rundt familiar med komplekse problem - delstudie i Nye Mønstre - prosjektet.
 • Herlofsen, Camilla; Olsen, Anne Karin Vikstøl; Ask, Torunn Alise; Gundersen, Ellen Dahl; Melby, Kristian Leonard; Breistein, Arne (2022). Strengthened student motivation for interprofessional collaboration through annual seminar participation.
 • Ask, Torunn Alise (2021). Erfaringer fra frivillig sektor om samarbeid med og rundt familier med komplekse problemer - foreløpige analyser.

Sist endret: 8.11.2023 12:11