Gå til hovedinnhold

Trond Bjørnenak

Adjunct Professor

Vitenskapelige publikasjoner

 • Bjørnenak, Trond; Liboriussen, Jakob Mathias (2022). Price decisions, values, and cost management: A pragmatic constructivist approach. Journal of Pragmatic Constructivism. 12 (1). s 142 - 151.
 • Bjørnenak, Trond; Valuckas, Danielius (2021). Individual characteristics and the value of budgeting. Bidrag innen kundeverdi og marked : Festskrift til Øyvind Helgesen. ISBN: 9788215055602. Universitetsforlaget. Kapittel 5. s 89 - 108.
 • Bjørnenak, Trond; Nyland, Kari (2021). Superprofitt i velferdssektoren - hva er det?. Praktisk økonomi & finans. ISSN: 1501-0074. 37 (3). s 192 - 206. doi:10.18261/issn.1504-2871-2021-03-03.
 • Knardal, Per Ståle; Bjørnenak, Trond (2020). Managerial characteristics and budget use in festival organizations. Journal of Management Control. ISSN: 2191-4761. doi:10.1007/s00187-020-00305-0.
 • Andreassen, Roy-Ivar; Bjørnenak, Trond (2018). Usikkerhet og teknologi - de viktigste driverne for endringer i økonomistyring. Magma forskning og viten. ISSN: 1500-0788. 21 (6). s 27 - 34.
 • Bjørnenak, Trond (2017). ABC-hva blir D? - om kalkyler og ny teknologi. Praktisk økonomi & finans. ISSN: 1501-0074. 33 [i.e. 34] (1). s 5 - 16. doi:10.18261/issn.1504-2871-2017-01-02.
 • Kaarbøe, Katarina; Meidell, Anita; Bjørnenak, Trond (2017). Seks lærdommer - mot en mer dynamisk virksomhetsstyring. Fokus på fremtidens foretaksløsninger. ISBN: 9788245021271. Fagbokforlaget. Kapittel 4. s 75 - 89.
 • Bjørnenak, Trond; Helgesen, Øyvind (2016). Bidrar kundelønnsomhetsanalyse med ny informasjon?. Produktion og styring - perspektiver på økonomistyring : Festskrift til Poul Israelsen. ISBN: 9788757435214. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Kapitel 13. s 243 - 257.
 • Østergren, Katarina; Bjørnenak, Trond (2013). Beyond Budgeting - former, drivere og løsningar. Perspektiver på økonomistyring. ISBN: 978-82-450-1503-4. Fagbokforlaget. 10. s 223 - 239.
 • Bjørnenak, Trond; Olsen, Tor-Eirik (2013). Budsjettets funksjoner: en kritisk diskusjon og erfaringer fra norske virksomheter. Bedriftsledelse. Ulike perspektiver og tilnærminger til ledelse, økonomistyring og samfunnsansvar. ISBN: 9788232101672. Akademika forlag. kapittel 3. s 55 - 75.
 • Bjørnenak, Trond; Samuelson, Lars; Østergren, Katarina (2013). Ettårsstyrning. Controllerhandboken. ISBN: 978-91-47-09908-5. Liber. 15. s 421 - 469.
 • Bjørnenak, Trond (2013). Management accounting tools in banks: are banks without budgets more profitable?. Managing in Dynamic Business Environments - between control and autonomy. ISBN: 978 1 78254 453 1. Edward Elgar Publishing. 4. s 51 - 68.
 • Bjørnenak, Trond (2013). Styringssystemer og lønnsomhet : en studie av norske sparebanker. Magma forskning og viten. ISSN: 1500-0788. 16 (6). s 31 - 36.
 • Bjørnenak, Trond; Helgesen, Øyvind (2012). Customer relations and cost management. The Routledge Companion to Cost Management. ISBN: 978-0-415-59247-5. Routledge. Part III - 16. s 250 - 266.
 • Nørreklit, Hanne; Nørreklit, Lennart; Mitchell, Falconer; Bjørnenak, Trond (2012). The Rise of the Balanced Scorecard! Relevance Regained?. Journal of Accounting and Organizational Change. ISSN: 1832-5912. 8 (4). s 490 - 510. doi:10.1108/18325911211273491.
 • Kaarbøe, Katarina; Bjørnenak, Trond (2012). The dynamics of management accounting and control systems. The Routledge Companion to Cost Management. ISBN: 978-0-415-59247-5. Routledge. Del II, kap. 11. s 163 - 173.
 • Bjørnenak, Trond; Kaarbøe, Katarina (2011). Dynamiske styringssystemer - hva er det?. Magma forskning og viten. ISSN: 1500-0788. (5). s 22 - 30.
 • Bjørnenak, Trond (2010). Økonomistyringens tapte relevans, del 1 og 2 eller fra ABC til Beyond Budgeting på 20 år. Magma forskning og viten. ISSN: 1500-0788. 13 (4). s 49 - 54.
 • Bjørnenak, Trond (2010). Økonomistyringens tapte relevans, del 1 og 2 eller fra ABC til Beyond Budgeting på 20 år. Magma forskning og viten. ISSN: 1500-0788. 13 (4). s 49 - 54.
 • Østergren, Katarina; Bjørnenak, Trond; Nyland, Kari (2009). Kapitalkostnader i helseforetak - relevant styringsinformasjon?. Et helsevesen uten grenser. ISBN: 978-82-02-30716-5. Cappelen Damm Akademisk. faglig_bok_forlag.
 • Bjørnenak, Trond; Nyland, Kari; Nyland, Kari; Østergren, Katarina (2009). Kapitalkostnader i helseforetakene - relevant styringsinformasjon?. Et helsevesen uten grenser. ISBN: 978-82-02-30716-5. Cappelen Damm Akademisk. s 265 - 282.
 • Bjørnenak, Trond; Helgesen, Øyvind (2009). Kunderelasjoner og økonomisk styring. Ledelse av Verdikjeder, Service og vedlikehold, risikobaserte metoder. ISBN: 9788251923514. Tapir Akademisk Forlag. s 99 - 116.
 • Bjørnenak, Trond; Stensland, Vegar (2009). Prestasjonsmåling av leverandører. Ledelse av Verdikjeder, Service og vedlikehold, risikobaserte metoder. ISBN: 9788251923514. Tapir Akademisk Forlag. s 117 - 128.
 • Bjørnenak, Trond; Ax, Christian (2007). Management accounting innovations: origins and diffusion. Issues in Management Accounting, Hopper, Northcott adn Scapens (ed). Prentice-Hall. s 357 - 376.
 • Bjørnenak, Trond; Nyland, Kari; Nyland, Kari (2007). Moderne styringslitteraturs bidrag til produktivitetsmåling. Aksjon og interaksjon : om forskerens roller i bedriftsøkonomien. Gyldendal Akademisk. s 95 - 109.
 • Bjørnenak, Trond; Olsen, Trond E. (2006). På like vilkår? En analyse av konkurranse mellom offentlige og private foretak. Økonomisk forum. ISSN: 1502-6108. 1
 • Røste, Line Sveberg; Taubøll, Erik; Mørkrid, Lars; Bjørnenak, Trond; Sætre, E.R.; Mørland, T; Gjerstad, Leif (2005). Antiepileptic drugs alter reproductive endocrine hormones in men with epilepsy. European Journal of Neurology. ISSN: 1351-5101. 12s 118 - 124.
 • Bjørnenak, Trond; Bjørndal, Endre; Bjørndal, Mette (2005). Effektiviseringskrav og kostnadsgruppering for regulering av nettselskaper. ?. (8). s 37 - 46.
 • Bjørndal, Endre; Bjørndal, Mette; Bjørnenak, Trond (2005). Effektivitetskrav og kostnadsgruppering for regulering avnettselskaper. Magma forskning og viten. ISSN: 1500-0788. 8 (6). s 37 - 46.
 • Bjørnenak, Trond; Ax, Christian (2005). The Bundling and Diffusion of Management Accounting Innovations - The Case of Balanced Scorecard in Scandinavia. Management Accounting Research. ISSN: 1044-5005. (16). s 1 - 20.
 • Bjørnenak, Trond (2005). Zimmermans argumenter for å fordele kostnader. Magma forskning og viten. ISSN: 1500-0788. 8 (Årg. 8, nr 6). s 81 - 83.
 • Bjørnenak, Trond (2002). The development of activity-based costing journal literature 1987-2000. European Accounting Review. ISSN: 0963-8180. 11 (3). s 481 - 508.
 • Bjørnenak, Trond (2001). Økonomisk styring av sykehus. Helse, økonomi og politikk. Cappelen Damm Akademisk.
 • Gjesdal, Frøystein; Bjørnenak, Trond (2001). Økonomisk styring av sykehus (Managing hospitals). Askildsen, J.E.; Haug, Kjell: Helse, økonomi og politikk: Utfordringer for det norske helsevesen. Cappelen Damm Akademisk. s 152 - 179.
 • Bjørnenak, Trond; Groot, Tom; Lukka, Kari (2000). ABC in Norwgian State Railway's passenger transport. Cases in Mangement Accounting. Pearson Education Limited. laerebok. s 43 - 53.
 • Stemsrudhagen, Jan Ivar; Bjørnenak, Trond; Mellemvik, Frode (2000). Er ISO-sertifisering lønnsomt? En studie av kvalitetskostnadene i norsk industri. Styringssystemer i endring. Festskrift til Olov Olsons 50 årsdag. Cappelen Damm Akademisk. s 101 - 116.
 • Jörnsten, Kurt; Bjørnenak, Trond; Mellemvik, Frode (2000). Internredovisning och matematisk programmering vill "throughput accounting" leda till ett förnyat intresse?. Styringssystemer i endring. Festskrift til Olov Olsons 50-årsdag. Cappelen Damm Akademisk. s 163 - 174.
 • Bjørnenak, Trond; Ax, Christian; Mellemvik, Frode (2000). Pakking og diffusjon av regnskapsinnovasjoner - Tilfellet "Balanced Scorcard i Skandinavia". Festskrift til Olov Olson. Cappelen Damm Akademisk. laerebok. s 99 - 999.
 • Gjesdal, Frøystein; Bjørnenak, Trond; Mellemvik, Frode (2000). Pris/fortjeneste versus pris/bok. Hva kan en lære av å sammenligne dem?. Styringssystemer i endring. Festskrift til Olov Olsons 50 årsdag. Cappelen Damm Akademisk. s 149 - 162.
 • Grønhaug, Kjell; Bjørnenak, Trond; Mellemvik, Frode (2000). Regnskap og bedriftens strategi. Styringssystemer i endring. J.W. Cappelens Forlag AS. s 175 - 190.
 • Kinserdal, Arne; Bjørnenak, Trond; Mellemvik, Frode (2000). Regnskapet i jussens tjeneste - Caset Erik Penser (Yggdrasil)/Nordbanken. Styringssystemer i endring. Festskrift til Olov Olsons 50 årsdag. Cappelen Damm Akademisk. s 127 - 147.
 • Bjørnenak, Trond (2000). Understanding Cost Differences in the Public Sector - a cost driver approach. Management Accounting Research. ISSN: 1044-5005. 11s 193 - 211.
 • Bjørnenak, Trond; Olson, Olov (1999). Unbundling management accounting innovations. Management Accounting Research. ISSN: 1044-5005. 10 (4). s 325 - 338.
 • Bjørnenak, Trond; Boye, Knut (1999). Økonomisk styring av store foretak: Sykehusenes kostnadsstruktur og finansiering. Festskrift til Terje Hansens 60 årsdag. Cappelen Damm Akademisk. s 119 - 131.
 • Bjørnenak, Trond (1997). Conventional Wisdom and Costing Practices. Management Accounting Research. ISSN: 1044-5005. 8 (4).
 • Bjørnenak, Trond (1997). Diffusion and accounting: the case of ABC in Norway. Management Accounting Research. ISSN: 1044-5005. 8 (2). s 3 - 17.
 • Bjørnenak, Trond (1997). Regnskapsbaserte verktøy i offentlig virksomhet. Praktisk økonomi og ledelse. ISSN: 0803-4680. 13 (1). s 19 - 25.
 • Bjørnenak, Trond (2019). Strategiske lønnsomhetsanalyser. ISBN: 978-82-450-2692-4. Fagbokforlaget. s 174.
 • Hoff, Kjell Gunnar; Helbæk, Morten; Bjørnenak, Trond (2015). Økonomistyring 2 : driftsregnskap og budsjettering, 6. utg.. ISBN: 978-82-15-02556-8. Universitetsforlaget. s 472.
 • Hoff, Kjell Gunnar; Bjørnenak, Trond (2010). Driftsregnskap og budsjettering, 5. utgave. ISBN: 9788215017211. Universitetsforlaget. s 1.
 • Pettersen, Inger Johanne; Pettersen, Inger Johanne; Bjørnenak, Trond (2005). Helse i hver krone? : om økonomisk styring i helsesektoren. ISBN: 8202198534. Cappelen Damm Akademisk. s 1.
 • Pettersen, Inger Johanne; Pettersen, Inger Johanne; Bjørnenak, Trond (2003). Helse i hver krone? Om økonomisk styring i helsesektoren. ISBN: 8202198534. Cappelen Damm Akademisk.
 • Bjørnenak, Trond; Boye, Knut; Bergstrand, Jan (1999). Budsjettering. ISBN: 82-456-0079-2. Cappelen Damm Akademisk. s 222.
 • Boye, Knut; Bjørnenak, Trond; Bergstrand, Jan (1999). Budsjettering. ISBN: 82-456-0079-2. Cappelen Damm Akademisk. s 222.
 • Bjørnenak, Trond; Pettersen, Inger Johanne (1997). Fra økonomisk teori til klinisk praksis: Om økonomisk styring i helsesektoren. ISBN: 82-456-0168-3. Cappelen Damm Akademisk. s 172.
 • Pettersen, Inger Johanne; Pettersen, Inger Johanne; Magnussen, Jon; Nyland, Kari; Nyland, Kari; Nyland, Kari; Bjørnenak, Trond (2008). Økonomi og helse: perspektiver på styring. ISBN: 9788202263324. Cappelen Damm Akademisk. s 267.
 • Bjørnenak, Trond; Dalen, Dag Morten; Dalen, Dag Morten; Fehr, Nils-H. M. Von der; Olsen, Trond E.; Torsvik, Gaute (2005). På like vilkår? Analyse av konkurranse mellom offentlige og private foretak. Konkurransetilsynet.
 • Pettersen, Inger Johanne; Magnussen, Jon; Nyland, Kari; Bjørnenak, Trond (2008). Økonomi og helse: Perspektiv på styring. ISBN: 9788202263324. Cappelen Damm AS. s 280.
 • Liboriussen, Jakob Mathias; Bjørnenak, Trond; Nyland, Kari; Kjenstad, Martine (2023). A practice-oriented literature review on Activity-Based Costing in healthcare.
 • Andreassen, Roy-Ivar; Bjørnenak, Trond (2022). Digital technologies and centralisation of power: A case study of decision-making and management control.
 • Liboriussen, Jakob Mathias; Bjørnenak, Trond; Nyland, Kari; Kjenstad, Martine (2022). A practice-oriented integrative literature review approach to management accounting: The case of ABC in healthcare.
 • Fjell, Kenneth; Bjørnenak, Trond (2021). What is the cost of the next pizza? A multiple method approach to estimating marginal cost.
 • Bjørnenak, Trond; Fjell, Kenneth (2019). What is the cost of the next pizza? A multiple-method approach to estimating marginal cost.

Sist endret: 21.06.2018 14:06