Gå til hovedinnhold

Trygve Bjerkås

Vitenskapelige publikasjoner

  • Bjerkås, Trygve (2010). Juridiske perspektiver på finansiering av livsopphold når utgiftene blir for store. Økonomi og tid : 18 essays i Pufendorf-tradisjon : festskrift til professor Arild Sæther på 70-årsdagen, 8. august 2010. ISBN: 978-82-450-1024-4. Fagbokforlaget. kapittel. s 275 - 288.
  • Bjerkås, Trygve (2006). Organisering av næringsvirksomhet/gründervirksomhet. Perspektiver på entreprenørskap. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 85 - 113.
  • Bjerkås, Trygve (2002). De grunnleggende hensyn (i en innfordringssak). Materialsamling for kurs i Innfordring av pengekrav 2002 / 2003 1. samling. Filonova / Høgskolen i Agder. faglig_kompendium.
  • Bjerkås, Trygve (2002). Litt om faktisk bakgrunn for innfordringssaken. Materialsamling for kurs i Innfordring av pengekrav 2002 / 2003 1. samling. Filonova / Høgskolen i Agder. faglig_kompendium.
  • Bjerkås, Trygve; Danielsen, Kim-Robert; Rike, Ole Dag (2004). Rettslige problemstillinger med løsningsforslag. ISBN: 8276346669. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 155.
  • Våge, Magne; Våge, Magne; Bjerkås, Trygve; Borch, Odd Jarl; Foss, Lene; Hatteland, Øystein; Lindberg, Frank; Soelberg, Frode; Soelberg, Frode; Sørheim, Roger; Widding, Lars Øystein; Jenssen, Jan Inge; Jenssen, Jan Inge; Kolvereid, Lars; Kolvereid, Lars; Ljunggren, Anne Elisabeth; Madsen, Einar Lier; Rasmussen, Einar; Rasmussen, Einar; Richter, Kim (2006). Perspektiver på entreprenørskap. ISBN: 8276346731. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 306.

Sist endret: 25.11.2019 11:11