Gå til hovedinnhold

Applikasjon med flerfunksjonalitet

Hopp til hovedinnhold

Vi ønsker oss en flerfunksjonell og brukervennlig App for Android/IOS/Web som kan brukes interaktivt av våre kunder/medlemmer. Derav søker vi engasjerte utviklere som har lyst til å bli med i et spennende prosjekt, i en industri som preges av innovasjon og teknologi.

Det er ikke utarbeidet detaljert spesifikasjon og derav vil en del av oppgaven innebære kartlegging av behov, muligheter og løsninger. I samarbeid med dere vil vi sammen etablere hovedmål, delmål og videre prioriteringer for ferdigstillelse avhengig av tidshorisont og kompleksitet i endelig produkt.

Dere får relativt fritt spillerom med tanke på design og utvikling, så lenge løsningen dekker behov, oppnår god brukervennlighet og er skalerbar. Virksomheten setter interne ressurser tilgjengelig i prosessen, og vi ønsker et tett samarbeid i prosjektet.

Det er allerede interesse for konseptet i markedet, og vi kan derav ikke avsløre for mange detaljer i åpent forum, men vi oppfordrer til å ta kontakt dersom det er spørsmål om oppgaven og/eller selskapet.

Oppdragsgiver

Nordic Theater Group AS

Navnet Nordic Theatre Group er opprettet på definisjonen av et teater som er et område der viktige militære begivenheter inntreffer eller pågår. Den beskriver det stadig skiftende 'area of operations'. Vi er et selskap i stadig vekst og endring, med fokus på innovasjon og kvalitetsutstyr for militæret, politi, skytesport, jakt og friluft.

Oppgaveforslag

Type: Fra virksomhet
Publisert: 2023-11-03
Status: Ledig
Grad: Uspesifisert

Fagområder

Dette forslaget er åpent for flere studentoppgaver.