Gå til hovedinnhold

Bruk av Smartboard som kommunikasjonshjelpemiddel i hjemmet.

Hopp til hovedinnhold

Målet med å implimentere Smartboard som et kommunikasjonshjelpemiddel i hjemmet er økt selvstendighet og minske misforståelser mellom tjenestemottaker og tjenesteutøver. I sammarbeid med personer med ulike utviklingshemminger er kommunikasjon og kommunikasjonshjelpemidler essensielt. 

Tanken er å benytte seg av digital dagsplan, hvor tjestemottaker kan velge aktiviteter fra en aktivitetsbank i bilder. 

Målet med oppgavesamarbeidet er å utvikle et best mulig alternativ for bruk av Smartboard som kommunikasjonshjelpemiddel. Håpet er at tjenstemottaker skal kunne benytte seg av streamingtjenester, Youtube, Spotify, o.l. på en mer selvstendig måte, samt kommunisere med tjenesteytere i form at bilder, PCS symboler o.l. 

Ettersom det er stort fokus på velferdsteknologi i kommunen, håper vi det finnes muligheter for å koble Smartboarden opp til hjemmet for å danne et slags smarthjem der tjenestemottaker for eksempel kan styre belysningen i leiligheten. Mulighetene er mange og vi ønsker ieer og forslag til hvordan vi kan benytte oss av Smartboard på en best mulig måte. 

Håper det er noen som tenker dette kan være spennende og kan hjelpe oss videre i utformingen av Smartboard i hjemmet. 

 

Oppdragsgiver

Habiliteringstjenesten i Grimstad kommune, avd. Landviktun 7

Enhet for habilitering i Grimstad: Målet er å gi brukere mulighet til å leve og bo selvstendig, og å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse. Tjenestemottakerne får hjelp basert på individuelle vedtak som er gjort på bakgrunn av en individuell søknad. Det er tjenestekontoret som avgjør om innbyggere får innvilget vedtak eller ikke, basert på lovverk om pålagte helse- og omsorgstjenester. Det kan gis målrettet miljøarbeid i eget hjem og i boliger med heldøgnsomsorg (HDO). Arbeidet kan gis i form av omsorg, helsehjelp

Landviktun 7 består av seks samlokaliserte kommunale boliger, hvor alle som bor der mottar tjenester ut fra Helse-og omsorgstjenesteloven. 

Oppgaveforslag

Type: Fra virksomhet
Publisert: 2023-02-13
Status: Ledig
Grad: Master

Fagområder

Dette forslaget er åpent for flere studentoppgaver.