Gå til hovedinnhold

Designermanual til Skjærgårds LIVE

Hopp til hovedinnhold

 

Designermanual for Skjærgårds LIVE: En Mulighet til å Forme Vår Visuelle Fremtid

Skjærgårds LIVE, en dynamisk og engasjert organisasjon med base i Grimstad, står overfor en spennende utfordring: Vi ønsker å revitalisere og styrke vår visuelle identitet for å gjenspeile vår kultur, verdier og visjon på en mer konsistent og gjenkjennelig måte. Dette er en unik mulighet for kreative og ambisiøse studenter å anvende sin kunnskap og kreativitet i et reelt prosjekt som har stor betydning for vår organisasjon.

Problemstilling: Vi ser at vår nåværende visuelle profil ikke fullt ut representerer hvem vi er og hva vi står for. Vårt mål er å skape en mer enhetlig og tiltalende visuell kommunikasjon som resonnerer med vårt publikum og forsterker vår merkevare.

Prosjektets Mål: Vi ønsker å utvikle en omfattende designmanual som vil fungere som en veiledning for all vår fremtidige visuelle kommunikasjon. Dette inkluderer:

  • Logoer: Utvikling av et utvalg logoer, inkludert piktogrammer, lokallagslogoer, og konseptlogoer. Vi er også åpne for nye forslag til vår primærlogo.
  • Typografi: Definisjon av spesifikke fonter som reflekterer vår organisasjons identitet og tone.
  • Fargepalett: Skapelse av en fargepalett som er både iøynefallende og representativ for vår organisasjon.
  • Designmaler: Utarbeidelse av maler for sosiale medier, flyers, brosjyrer, PowerPoint-presentasjoner, merchandise, vår hjemmeside, og roll-ups.
  • Bilder og film: ønsker nye bilder og promofilmer til våre prosjekter og arrangementer.

Forventet Læringsutbytte for Studenter: Dette prosjektet tilbyr studentene en sjelden mulighet til å anvende og utvide sine ferdigheter i grafisk design, merkevarebygging og visuell kommunikasjon. Det gir en praktisk plattform for å utforske kreativitet, innovasjon, og strategisk tenkning. Studentene vil få verdifull erfaring i å jobbe med en reell klient og se hvordan deres arbeid bidrar direkte til organisasjonens suksess og vekst.

Fremtidige Muligheter: Dette samarbeidet kan potensielt åpne for videre engasjementer i organisasjonen, avhengig av den enkelte students innsats og interesser.

Praktisk Informasjon: Vi er basert i Grimstad og ser frem til muligheten for å møte interesserte studenter personlig for å diskutere prosjektet nærmere. Vi er fleksible med hensyn til møtetider og arbeidsplaner for å imøtekomme studentenes behov.

Vi i Skjærgårds LIVE er entusiastiske over muligheten til å samarbeide med talentfulle studenter og ser frem til å se hvordan deres kreativitet og innsikt kan bringe vår visuelle identitet til nye høyder.

Oppdragsgiver

Skjærgårds LIVE

Skjærgårds LIVE sin visjon lyder som følger: Skjærgårds LIVE – der Jesus, kultur og drømmer møtes.

Det innebærer at vi vil inspirere barn og unge til å følge Jesus gjennom fellesskap der vi opplever kultur, utvikler talenter og realiserer drømmer. Skjærgårds LIVE er en kristen ungdomsorganisasjon som ønsker å jobbe for lokale Skjærgårds LIVE-arrangementer i hele landet, hele året. Med Skjærgårds LIVE-arrangementer menes, konserter, seminarer, festivaler, kurs, aktiviteter og lignende. Vi vil med vårt nettverk koordinere og samle Skjærgårds LIVE-medlemmer til felles innsats for lokale arrangementer.

Oppgaveforslag

Type: Fra virksomhet
Publisert: 2024-01-15
Status: Ledig
Grad: Uspesifisert

Fagområder

Dette forslaget er åpent for flere studentoppgaver.