Gå til hovedinnhold

Hvordan lykkes Aktiv på Dagtid i å oppfylle sitt mål om retur til arbeid eller skole blant våre deltakere?

Hopp til hovedinnhold

Aktiv på Dagtid har som mål å gjøre veien tilbake til arbeidsliv/skole kortere og lettere gjennom deltakelse hos oss. Vi ønsker å finne ut hvordan vi lykkes med dette. Vi ønsker også å vite mer om hva deltakelse gir våre deltakere av positivt effekter. 

Oppdragsgiver

Aktiv på Dagtid/ Agder Idrettskrets

Aktiv på Dagtid tilbyr trening på dagtid etter et lavkost- og lavterskelprinsipp og driftes av Agder Idrettskrets. Målgruppen er innbyggere som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet eller utdanning. Vi jobber med et todelt mål; å gjøre veien tilbake til arbeidsliv eller skole kortere og lettere, samtidig som vi tilbyr ukentlig fysisk aktivitet etter et lavterskelprinsipp hvor det sosiale fellesskapet er en viktig faktor. Deltakerne har tilgang til et bredt omfang av aktiviteter i en timeplan som går på tvers av kommunegrensene. Vi har en egen digital plattform som gir både deltakere og NAV-veiledere muligheten til å melde seg inn og å reservere plass på de forskjellige aktivitetene. 

Vi samarbeider med NAV, Folkehelsekoordinator, Frisklivssentralene og andre aktuelle instanser i kommunene. Videre har vi samarbeid med arbeidslivsbedrifter, idrettslag, treningssenter, frivillige aktører og instruktører. Prosjektet teller i dag 800 deltakere fordelt på samarbeidskommunene våre; Arendal, Grimstad, Lillesand, Risør og Gjestad. 

Oppgaveforslag

Type: Fra virksomhet
Publisert: 2023-08-25
Status: Ledig
Grad: Uspesifisert

Fagområder

Dette forslaget er åpent for flere studentoppgaver.