Gå til hovedinnhold

Norges beste strøm- og skatte-app? I Grimstad sitter det en revisor med....

Hopp til hovedinnhold

...kanskje Norges beste løpende oversikt over strømpriser, strømtilskudd samt en nisje av skatteøkonomien som er interessant for de av Folkenettet med strammest privatøkonomi. Oversikten er pr. i dag fordelt ut over store regneark og studentenes oppgave blir å programmere en app som:

  1.  Trekke ut de vitale resultatoversiktene og presentere de med løpende oppdateringer mot databasen med Excel-regnearkene som input. Excel-arkene vil bli gjennomgått og forklart hvordan de henger sammen og vitale resultatoversikter presisert.
  2. Basert på de positive eller negative vitale resultat-størrelsene skal det gis/produseres anbefalering til tiltak og standardtekster for mailutsendelse til en eller flere av Skatteetaten og banker med forespørsel om endring i skatteprosent, lånerente eller avdragsstørrelser for å sikre overholdelsen av den lovpålagte livsoppholdsraten.

Lage app med strøm, skatt og pedagogisk oppsummert privatøkonomiske resulterende tiltak:

Basert på foreliggende Excel-regneark skal studenten(e) lage en app med forbedret oversikt etter endringen med strømstøtte fordelt per timepriser og ikke bare døgnet. 

Appen skal pedagogisk forklare (gjerne også med figur) det såkalte personfradraget samt muligheten for brukere som er satt på tvungen nedbetalingsplan av gjeld for å lovmessig få justert skattetrekk og nedbetalingen slik at den såkalte selvoppholdsraten til enhver tid er oppfylt; samt kunne automatisk sende forespørsel til banken(e) og kreditorer (ved f.eks. NAV) hvor man har utestående gjeld. 

Oppdragsgiver

Tendens AS

Oppgaveforslag

Type: Fra virksomhet
Publisert: 2023-11-03
Status: Ledig
Grad: Uspesifisert

Fagområder

Dette forslaget er åpent for flere studentoppgaver.