Gå til hovedinnhold

Promoteringsvideoer for enhet Kommunalteknikk og geodata

Hopp til hovedinnhold

Mål med oppgave

Kommunalteknikk og geodata har stort behov for å informere innbyggere om hvilke tjenester og ansvarsoppgaver som daglig utføres, belyse viktigheten av infrastrukturarbeidet er samt kontinuerlig tiltrekke seg kompetent personell. En kanal for å fremme budskapet er utvikling av temabaserte promoteringsvideoer som kan benyttes både internt og eksternt på eksempelvis messer og sosiale medier.

 

Oppgaveomfang

I samarbeid med interesserte studenter vil det i dialog bli satt opp primærmål for ferdigstillelse, samt sekundær- og tertiærmål avhengig av tid og kompleksitet. Avhengig av bachelorgruppens størrelse og ekspertise kan oppgaven omfatte videoopptak (kamera/drone), redigering, audioeffekter/voiceover, teksting, illustrasjoner/animasjoner, infotainment og lignende. Det vil også være mulighet til å benytte eksisterende markedsmateriell opparbeidet gjennom mange år. Interesserte bachelorstudenter får relativt fritt spillerom med tanke på komposisjon, design og utvikling, i tett dialog med kontaktperson ved enheten.

 

Kontaktinformasjon

For spørsmål som gjelder Arendal kommune, prosjektutførelse eller teknisk løsning kan det tas kontakt med Einar Lende på mobil: 922 322 22 eller epost: einar.lende@arendal.kommune.no.

Oppdragsgiver

Arendal kommune, enhet Kommunalteknikk og geodata

Arendal kommune er en attraktiv arbeidsgiver, en handlekraftig organisasjon og en viktig aktør i utviklingen av by og kommune. Det skjer mye i og rundt Arendal kommende år, blant annet i forbindelse med etableringen av batterifabrikken. Det settes høye krav til kommunens håndtering av utfordringer og tilrettelegging for innbyggere og arbeidsliv. Underenheten kommunalteknikk og geodata har ansvar for et bredt spekter av kommunenes tekniske tjenester, bemannet med personell fra mange fagdisipliner. Utvikling og tilrettelegging av digitale tjenester både internt og eksternt er viktige hovedsatsinger innenfor enheten, noe det kontinuerlig arbeides med for å øke produktiviteten.

Oppgaveforslag

Type: Fra virksomhet
Publisert: 2023-11-03
Status: Ledig
Grad: Bachelor

Fagområder

Dette forslaget er åpent for flere studentoppgaver.