Gå til hovedinnhold

Skriv din bachelor- eller masteroppgave i samarbeid med KS!

Hopp til hovedinnhold

Skal du skrive bachelor- eller masteroppgave? KS (kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon i Norge) ønsker å samarbeide med deg! 

KS Agder har ett bredt nettverk (regional/nasjonalt) med mange ulike aktører. Her er det flere muligheter for ulike temaer i din bachelor- eller masteroppgave: 

1. Ledelse: 

 • New public management – ett rapporteringsregime som hindrer utvikling eller ett effektivt og nødvendig styringsverktøy? 
 • Er det sammenheng mellom ledelsens formelle kompetansenivå og organisasjonens omstillings- og utviklingsevne? 
 • #vårt Agder - får vi effekter i regionen? Ett luftsslott eller en fremtidsrettet nettverksmodell for samfunnsutvikling? 
 • #vårtagder - hvordan utvikle #vårtagder for å sikre at strukturen rommer de store felles utfordringene for regionen? 
 • Når krisen treffer – hva er avgjørende for ett stabilt, trygt og troverdig lederskap? 
 • Ledelse og organisering av helsetjeneste – er det fagprofesjon eller ledelse som er førende for kvalitet og resultater? 
 • Organisasjonsform i lys av NOU “Generalistkommunesystemet 2023:9”. Hvilke muligheter ligger der? 

Kontaktperson: Seniorrådgiver Odd Joar Svensson (odd.joar.svensson@ks.no/47453614) 

2. Arbeidsliv:

 • Hvordan kan oppgavefordeling påvirke fremtidige rekrutteringsutfordringer? (TØRN prosjekt – Helsesektoren og undervisningssektoren) 
 • Kostnader ved turnover – kjente eller ukjente? Hva kan påvirkes og hva gjør en som arbeidsgiver? 
 • Faktorer som hindrer inkludering i arbeidslivet – kjente og utdaterte, eller trenger vi ett utvidet kunnskapsgrunnlag? 
 • Streik og lockout – hvilke effekter har dette på organisasjonskulturen på kort og lang sikt 
 • Fremtidige generasjoners forventninger til arbeidslivet – KYGO generasjonen NEXT? 

Kontaktperson: Seniorrådgiver Odd Joar Svensson (odd.joar.svensson@ks.no/47453614) 

3. Arbeidsrett:

Kontaktperson: Advokat Erna Larsen (erna.larsen@ks.no  /90783527)

4. Helse: 

 • Organisasjonsform i lys av NOU “Tid for handling 2023:4”. Hvilke muligheter ligger der? 
 • Systemer for å utvikle et bærekaftig hjelpemiddelsystem som er integrert i kommunens helse- og omsorgstjeneste? 
 • Hvilken kompetanse er nødvendig for å bidra til en helhetlig omsorg for hjemmeboende eldre? 
 • Hvordan sikre at innbyggerne blir motivert og delaktig i “å ta vare på egen alderdom”, ref  Fellesskap og mestring – bo trygt hjemme. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-24-20222023/id2984417/ 
 • Hvilke deler av omsorg kan “felleskapet” ta et medansvar for og hva må utføres av et profesjonelt system. Her må vi tenke helt nytt før vi kommer til en krise som er basert på demografiutfordringene. Vi vil gå tomme for folk, før vi går tomme for penger. 

Kontaktperson: Seniorrådgiver Inger Holen (Inger.Holen@ks.no /97970401)

5. Oppvekst: 

 • Praksis i lærerutdanningene. Hvordan kan praksis i lærerutdanningene i enda større grad forberede lærere på overgangen fra lærerstudent til nyutdannet nyansatt lærer?
 • Levekår og inkludering. Hva kan være og bør være skolens viktigste bidrag for økte levekår og inkludering i arbeids og samfunnsliv.
 • Mangfold. Hvordan kan universiteter og høyskoler tiltrekke seg et større mangfold blant studentene som søker på lærerstudier?
 • Teknologi og samfunnsutvikling. Hvilken plass kan og bør kunstig intelligens (KI) ha i skolen?
 • Læringsmiljø 1. Mobbetallene i norsk skole har en negativ utvikling. Hvordan kan denne negative utviklingen snus og hvilken rolle kan lærere spille?
 • Læringsmiljø 2. Hvordan kan en mer praktisk og variert skole se ut?

Kontaktperson: Seniorrådgiver Magnus Mork (Magnus.mork@ks.no /99324511)

 6. Samfunn: 

 • “Når leste du kommunens samfunnsplan sist?” Hvem er samfunnsplanene skrevet til og for? Hva skal til for å gjøre kommuneplanen samfunnsdel være relevant for innbyggere? 
 • Hva kjennetegner kommuner, hvor eldrerådet er en strategisk samfunnsaktør? /Eldre innbyggere er aktive samfunnsdeltagere og ressurser i lokalsamfunnet? 
 • Er samskaping en effektiv styringsstruktur for å handtere komplekse problemer i kommuner (i Agder)? 

Kontaktperson: Seniorrådgiver Odd Joar Svensson (odd.joar.svensson@ks.no/47453614) 

7. Miljø og infrastruktur:

 • Kommunens arbeid med klimatilpasning. Hvordan utvikle dette til et helhetlig innsatsområde for kommune og lokalsamfunn? 
 • Kommunale formålsbygg: Hvilke utviklings- og driftsstrategier gir best resultater over tid? 
 • Kommunale veier: Hvordan legge oppdatert kunnskap om tilstand til grunn for utvikling og drift? 
 • Kommunal veier: “La veien gå hvor hen den vil....” - Hvordan kan kommunen påvirke lengden i sitt veinett? 
 • Kommunale formålsbygg: Hva skal til for å utvikle god arealeffektivitet? 

Kontaktperson: Seniorrådgiver Jarl Vidar Erichsen (jarl.vidar.erichsen@ks.no /97192848)

Mer informasjon om hver enkelt av oss i KS Agder og hvilke arbeidsområder vi arbeider med, finner du/dere på følgende side:
Ansatte og kontaktinformasjon - KS

Mer om KS finner dere her:
KS - KS

Vi i KS Agder ønsker ett tett samarbeid med studentene og deres veiledere i oppgaveprosessen, slik at dette oppleves nyttig og konstruktivt for sågar studenter som for involverte kommuner.
Det er utømmelige oppgaver som vi i dag vet for lite om. Ta kontakt dersom du har en ide du ønsker å jobbe med i din bachelor eller masteroppgave!

Vi håper å høre fra deg! 

 

 

 

Oppdragsgiver

KS

KS er kommunesektorens interesseorganisasjon, utviklingspartner og landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon. Alle kommuner og fylkeskommuner er medlemmer. KS arbeider for en selvstendig og nyskapende kommunesektor.