Gå til hovedinnhold

Stipend til masteroppgaver

Hopp til hovedinnhold

Husbanken deler ut stipender på 30 000 kroner til masterstudenter som skriver om tema knyttet til bolig og boligsosialt arbeid.

Tema for oppgaven må være innenfor Husbankens fagområder. Stipendet skal stimulere til kunnskapsutvikling, nytenkning og innovasjon knyttet til boligsosialt arbeid og boligtiltak i hele landet, og andre tema som er relevante for Husbankens arbeid.

Stipendene er en del av Husbankens tilskudd til boligtiltak.

Studenter fra høgskoler og universiteter i Norge kan søke.

Når vi skal dele ut stipendene, vurderer vi hvor relevant temaet for masteroppgaven er for Husbankens arbeidsfelt, ut fra studentens prosjektbeskrivelse og faglige kvalifikasjoner.

Masterprosjekter som tar for seg følgende tema vil bli prioritert:

 • Boligsosiale tiltak – nye metoder, konsepter og løsninger, kunnskapsutvikling, nytenking og innovasjon
 • Boligtiltak i distriktene – utvikling av nye samarbeidsformer og forsøk med nye boligkonsept og virkemidler

Stipendet er toårig. Det vil si at masteroppgaver som blir tildelt stipend i 2023, må være ferdig senest i 2024. 

Søknadsfrist

Frist for å søke stipend i 2023 er 1. juni.

Saksgang

 1. Fyll ut søknadsskjema (PDF)
  Fyll inn kun punkt 1, 2, 5, 9 og 10 og fødsels- og personnummer i rubrikken for org. nr.
 2. Vedlegg:
 • Prosjektskisse om beskriver masteroppgavens tema, problemstillinger, valg av teori og metode, samt framdriftsplan
 • Dokumentasjon av avlagte eksamener og annen relevant erfaring
 1. Send søknaden som e-post til: post@husbanken.no
  NB: Ikke send sensitive opplysninger i e-post. Karakterutskrifter og lignende bør sendes pr. post.

Ta kontakt på telefon 22 96 16 00 hvis du lurer på noe.

Disse studentene og oppgavene har fått stipend

Stipend 2022

Stipend 2021

Stipend 2020

Oppdragsgiver

Husbanken

Husbanken sitt samfunnsoppdrag er å førebyggje at folk blir vanskelegstilte på bustadmarknaden, og medverke til at vanskelegstilte kan skaffe seg og behalde ein eigna bustad. Husbanken forvaltar økonomiske verkemiddel som bustønad, tilskot og lån. I tillegg støttar vi opp om kommunane, frivillig sektor, byggsektoren og andre, gjennom å utvikle kunnskap og kompetanse.