Gå til hovedinnhold

Utvikling av digital løsning/app til prepare. pedagogikk

Hopp til hovedinnhold

Ønsker å utvikle en app/digital løsning som elevene bruker under deltakelse på prepare. Prosessene og arbeidsmåtene er basert på NLP (nevrolingvistic programming) metode. 

Innhold i appen skal være følgende:

Enneagramtest (personlighetstype) Elevene tar en spørsmålsbasert test for å finne sin personlighetstype når det gjelder egenskaper, styrker og utfordringer.

Verdier. Det jobbes i en prosess der elevene lærer om verdier, hva verdier betyr for oss og hva som er deres egne tre viktigste verdier i livet.

Disneyprosessen. Dersom alt gikk an, uten begrensninger, hvordan ser livet ditt ut om 10 år? Brainstorming, realistiske og kritiske vurderinger.

Mål. Hva er mål? Hvor er du nå, hvor skal du, og hva trenger du av ressurser for å komme dit? Hvordan skal hovedmål og delmål settes og gjennomføres?

Loggføring av spill, spillrolle og hvilke egenskaper og ferdigheter som ligger i det du har prestert. Hva er dine styrker og utfordringer?

Informasjon om NLP finnes blant annet her: https://dncf.no/hva-er-nlp/

 

Oppdragsgiver

prepare. pedagogikk (Akademisk esport som tilrettelagt undervisning i ungdomsskole og vgs.)

Hos prepare. skal akademisk esport og spilldidaktikk brukes som et verktøy til måloppnåelse, og til å gi vurderingsgrunnlag i fagene. Dette gjøres gjennom sosial og faglig tilpasset opplæring i grunnskolen og på videregående skole. Pr. nå har vi fokus på overgangen mellom 10.trinn og videregående. Vi lykkes med dette fordi vi ser eleven og jobber ut fra elevens styrke. Undervisningen er interessebasert og spillpedagogen samarbeider tett med faglærer.

I akademisk esport tar vi i bruk direkte overførbare egenskaper fra spill til kompetansemål. Dette gjør at undervisningen er relevant, praktisk tilrettelagt og at vi kobler teori til praksis. Vi kan regne statistikk på elevers spilltid i matematikkfaget, skrive en fortelling i norsk etter å ha sett en trailer for et spill, vi kan nyttiggjør en spilløkt ved å skrive rapport på engelsk i etterkant og mye, mye mer.

Spillingen skal kombineres med fysisk aktivitet og lære om restitusjon, prestasjon og ernæring. I tillegg kommer relasjonsbyggende arbeid både mellom pedagog/elev, elev/elev og skole/hjem.

Når eleven får tilbud om å delta på prepare., utarbeides det en oppfølgingsplan i samarbeid med skolen og faglærer. Slik får eleven tett og individuelt tilrettelagt undervisning av pedagog. Vi skal jobbe med elevene på tre måter:

•       Bruk av dataspill for å undervise i ulike tema eller kunnskaper for å nå faglige læringsmål og vurdering.

•       Bruk av samarbeidsspill for å jobbe sosialpedagogisk og miljøterapeutisk.

•       Bruk av spill til å lære arbeidslivsferdigheter som koding, design og videoredigering.

prepare. er en læringsarena der en øver på å være sosial og på å få relasjonskompetanse. Vi ønsker å bygge mestringsfølelse, selvfølelse og motivasjon for så å gi økt lærelyst og tilstedeværelse. Vi tar i bruk spillpedagogikk og bruker akademisk esport som motivator.

Prosjektet er utviklet av lektor med tilleggsutdanning, Maj-Elin Milla Heigre, i samarbeid med Lyngdal IL og Universitetet i Agder. Det har blitt kjørt en pilot ved Lyngdal ungdomsskole i ett år. Lyngdal IL har bidratt med utstyr og lokale, UiA ved Rune Andersen har en rådgivende rolle. Studenter ved esportlinja på campus Grimstad/UiA bidrar inn i undervisningen.

Oppgaveforslag

Type: Fra virksomhet
Publisert: 2024-05-23
Status: Ledig
Grad: Uspesifisert

Fagområder

Dette forslaget er åpent for flere studentoppgaver.

Kontaktperson