Retningslinjer for oppgaveskriving

Hopp til hovedinnhold

Retningslinjer for oppgaveskriving

UiA ønsker å legge til rette for samarbeid om oppgaver/prosjekter på både master- og bachelornivå. Kompetansetorget er et sted å starte et samarbeid, men det er viktig at du i hele prosessen forholder deg til de retningslinjene som ditt studieprogram eller din veileder setter. Fakultetene har ulik praksis for hvordan de organiserer oppgavesamarbeid.

Master eller bachelor?

Oppgaver på masternivå utgjør et halvt årsverk eller mer og stiller store krav til vitenskapelig teori og metode. På bachelornivå har oppgavene som regel et mer begrenset omfang.

Når?

De aller fleste studieprogram har bacheloroppgaveskriving om våren. Dette betyr at samarbeidet må være på plass før semesteret starter, og du bør orientere deg i Kompetansetorget gjennom høsten. Masterstudenter bør normalt velge oppgave i løpet av sitt første, evt andre, semester. Forhør deg med din veileder om hvilke frister som gjelder for ditt studieprogram. 

Hvordan?

Registrer profil/Logg inn på Kompetansetorget - Se aktuelle oppgaveforslag - Diskuter oppgaven med din veileder - Registrer din problemstilling/innfallsvinkel - Få problemstillingen godkjent av veileder i Kompetansetorget

Hva kan du forvente?

Formålet med oppgavesamarbeid er økt faglig utbytte for begge parter gjennom kompetansedeling. Denne erfaringen vil være svært verdifull for deg når du skal søke jobb, både fordi erfaringen er arbeidslivsrelevant, du utvider nettverket ditt og kan få nyttige tips fra arbeidsgivere. Et oppgavesamarbeid er imidlertid ikke det samme som en jobb, og du skal være bevisst på at det du utfører har en faglig verdi for deg selv. Et oppgavesamarbeid involverer ikke lønn, men enkelte virksomheter har likevel valgt å gi et økonomisk tilskudd til studentene "sine". Det skal utarbeides en kontrakt mellom student og virksomhet som definerer rammene for samarbeidet.

Hva kreves?

Når du inngår et samarbeid med en virksomhet, får du et innblikk i arbeidslivets regler. Her er det viktig at tidsfrister overholdes, at du er lydhør overfor tilbakemeldinger og har en god kommunikasjon med din kontaktperson.

Gå til oppgavelisten